• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Sveriges första halsbloss på Stadsmuseet


Tobaksreklam. ”Den idoge tobaksplanteuren. Tilvärkad (tillverkad) i Stockholm och Kungsbacken hos Hans Frestadius”.

 

Läkemedlet som blev hälsofara

 

Norrköping har inte bara varit textilens och papperets stad. Norrköping har också varit  en viktig tobaksmetropol. Tänk bara på Swartzarna och snuset och på att tobaksåkrarna nådde ända fram till stadsgränsen vid Dagsbergsvägen för mindre än hundra år sedan.

Att tobak odlades i staden redan på 1600-talet är väl känt. Men vid en arkeologisk utgrävning i nuvarande kvarteret Konstantinopel, sommaren 2000, hittades bevarade fröer och pollen av växten Nicotiana rustica, det vill säga tobak, i lager som daterats till 1500-talets senare del. Förmodligen rör det sig om lämningar från de äldsta kända odlingarna av tobak i Sverige.

Tänk om Sveriges allra första halsbloss drogs i Norrköping? Den spekulationen låter Stadsmuseet ge rubriken till ännu en pärla i raden av infall under 30-årsfirandet. Det finns nämligen ännu ett fynd som knyter tobakskonsumtionen till Norrköping. Sommaren 2010 hittades en liten kritpipa, tillverkat i London omkring 1590, alltså Sveriges äldsta pipa. I vårt land kom tillverkningen igång först drygt hundra år senare, i början av 1700-talet.

På söndag  berättar arkeolog Magnus Stibéus, Riksantikvarieämbetet UV Öst,  om tobaksfynden i Norrköping. Stadsmuseets chef Peter Carelli medverkar.

Att tobak är skadligt för hälsan är en dyr lärdom. När den introducerades i Europa och Sverige var det som medicinalväxt, rentav ett undermedel. Det var då det.

Text: Ann-Charlotte Sandelin


  • NORRKÖPINGS STADSMUSEUM

  • 15 maj 2011 kl 13
    Sveriges första halsbloss
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.