• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Textilhistoria för skolbarn på Stadsmuseet


Levande historia. Skattkammaröns elever fick se Norrköpings historia utspela sig på Stadsmuseet. Kulturskolans pedagoger agerade textilarbetare för hundra år sedan.

 

Hårt och farligt att vara barnarbetare

 

NORRKÖPING Det var hårt och farligt att vara barnarbetare i Norrköping för 100 år sedan. Kulturskolans och Stadsmuseets pedagoger samarbetar i en ny dramatisering som följer en väverskas slit. Efteråt får eleverna pröva på att karda ull och väva band.

”Kultur i skolan” är en verksamhet där Kulturskolan i Norrköping samarbetar med bland andra Stadsmuseet. Nya temat Bland vävmaskiner och skorstenar handlar om hur det var för arbetare i Norrköping för 100 år sedan.

Under en dramatiserad visning spelar Stadsmuseets och Kulturskolans pedagoger spelar upp hur det gick till förr. Några av de gamla textilmaskinerna väcks också till liv men det är framför allt berättelserna och rollspelen som för tankarna tillbaka i tiden. Dessutom ingår en workshop där eleverna, från årskurserna tre, fyra och fem, själva får pröva på en del moment.

 

Öronbedövande snörmaskin
Öronbedövande. Stadsmuseeets snörmaskin väsnas så högt att förmannen och väverskan håller för öronen.

 

För hundra år sedan var textilindustrin den stora inkomstkällan för många arbetare i Norrköping. Vid visningen får publiken följa en ung ”barnarbetare” i dennes hårda arbete. Det sker i olika stationer där historien berättas men där också hårda scener utspelas, inte minst när förmannen då och då dyker upp och manar på.

Huvudpersonen har förlorat några fingrar i en maskin men döljer detta för att inte förlora sitt arbete. Skadan går ut över arbetet och den barske och hårde förmannen klagar över att väverskorna bara åstadkommit 28 meter tyg och inte de 32 meter som är målet. Händerna är det viktigaste redskapet och därför granskar han allas händer. När han upptäcker den skadade handen så blir hon avskedad och måste lämna sitt arbete.

Då började textilarbeterskorna i stället organisera sig för den första strejken under slagordet ”Inga barn ska arbeta”. Avslutningsvis berättade pedagogerna om vår tids textilindustrier i lågprisländerna där förhållandena på många håll är likartade med de som var i Norrköping i början av 1900-talet.

 

Fyrflätning
Väva band. Eleverna prövar att fläta med fyra delar.

 

Under workshopen får eleverna, som den här dagen kommer från Ur och skur-skolan Skattkammarön, pröva på att arbeta. De får inte arbeta vid de stora vävstolarna, däremot får de pröva att karda, väva eller att fläta band.

Att eleverna tycker dramatisering och workshop är en bra pedagogisk metod för att lära sig om stadens historia framgår när man ser deras intresse och engagemang.

Andra besökare som vill få en inblick i historien är välkomna till Stadsmuseets Vävtisdagar då maskinerna körs. Fast det blir utan Kulturskolans dramatiska skådespel.

© Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

STADSMUSEET Norrköping

Vintern 2017
Bland vävmaskiner och skorstenar

Dramatiserad visning och workshop
För skolans årskurser 3 – 5
Kulturskolans pedagoger i samarbete med Stadsmuseet

LÄNKAR
Eva Schmitz Kvinnor, Kamrater… bok/pdf
Utbrett barnarbete i Sverige under 1800-talet DN
Kulturskolan hemsida Facebook
Norrköpings stadsmuseum hemsida Facebook
Människor & maskiner – i renoverat skick reportage Kultursidan.nu 17/5 2014

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.