• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Poetiskt bildspråk på Galleri Kronan

Bilden i poesin Anna HallbergDen poetiska bilden. Poeten Anna Hallberg arbetar i både den språkliga och bildmässiga traditionen. Här ett uppslag ur Ljusgrönt och aska. I bakgrunden ett broderi av Karin Ackell Frendberg.

 

”Vi poeter har så lite materialitet”

 

NORRKÖPING Det poetiska språket och bilderna. Anna Hallberg och Filip Lindberg läste dikter och talade om det språkliga hantverket. Platsen var Galleri Kronan där Karin Ackell Frendbergs broderade kvinnobilder viskar om död, sorg och minnesframent.

Poesin är litteraturens grund, dikten har funnits i flera tusen år. Romanen är en sentida företeelse. Det påminde poeten Anna Hallberg om vid tisdagens träff på Galleri Kronan.

Den poesi som hon och kollegan Filip Lindberg skriver och läser hörs inte så ofta läsas av andra än poeterna själva. vilket är synd då inte minst Filip Lindbergs diktning i hög utsträckning bygger på just ljudet, allitterationer som överraskande sätt kan binda ett ord vid ett annat.

Ämnet för kvällen var Bilden i poesin, inte minst passande i ett konstnärsdrivet galleri. Även om materialet och verktyget skiljer sig åt är sökandet, borrandet, något båda parter kan känna igen sig i. Dessutom hämtar konstnärer inspiration över artgränserna, livet silas.

– Metaforen har en central roll i poesin, sade Filip Lindberg och citerade Tomas Tranströmer – Jag bärs i min skugga/som en fiol/i sin svarta låda.

En metafor vars sakliga delar kan tyckas märkliga när de ställs samman, men som blir klar när mottagaren tolkar raderna bildligt.

 

Anna Hallberg och Filip Lindberg
Gripbart. Anna Hallberg och Filip Lindberg förde ett djupgående och uppfriskande samtal om sina poetiska vägar.

 

Yngre poeter, Tranströmers efterföljare, kan söka i samma landskap men håller språket i andra tyglar. Katarina Frostensson, som också hon nämndes denna kväll och nyligen mottagare av Nordiska rådets litteraturpris, benämns språkmaterialist. Men också hennes lyrik kan läsas av den som är öppen.

– Jag är trött på att kallas experimentell poet, utbrast Anna Hallberg om den hundraåriga stig av modern lyrik som hon följt. Barnen i skolan har inga fördomar, de tycker om leken.

Det märks att Anna Hallberg, poet, litteraturkritiker och pedagog, är ute mycket och talar. Hon pratar fritt och engagerat, lättillgängligt när hon bläddrar genom högen av utgivna böcker, ingen lik den andra.

– Vi som håller på med text har så lite materialitet. Vi har papperet, typsnittet, formatet. Hur får man maximal dynamik i så lite?, frågar hon retoriskt.

Dikterna i en av hennes böcker är satta med så tungt och svart typsnitt att de nästan är oläsliga. Medan orden och bokstäverna i senaste verket Ljusgrönt och aska placerats på olika nivåer på sidorna – tre röster. Hon läser och lyssnarens kastas mellan tre olika sätt att hantera orden, uppradningar, korta satser och längre meningar.

– Jag använder mer bilder, framkallade i ögonblicket, eller en bildsfär. Jag tar något som låter på ett sätt och leker med det, för att få fram en ny mening, förklarar Filip Lindberg.

Som poet, vid sidan av redaktörskapet för tidskrifterna Tydningen och Floret samt studierna på Biskops Arnös skrivarlinje, samlar han på sig material: ord, bilder. Skapandet är en process och orden får ligga på tungan, prövas – mjukt mot hårt.

På så sätt blir poeten ett ordens och språkets utforskare och utvecklare.

 

Karin Ackell Frendberg
Poetiska bilder. Karin Ackell Frendbergs skissartade broderi som hänger på Kronan veckan ut stod väl i samklang med ämnet för kvällen.

 

Samtalet korresponderar väl mot Karin Ackell Frendbergs utställning Broderier och skisser på Kronans väggar. Broderier som tunt spretiga blyertsteckningar. Oftast är det vita tyget obearbetat, ibland täckt av små stygn, ibland tät plattsöm.

Fragmentariska drömmar, minnen, fantasier i antydda rum. Kanske även sagor. Mårransvarta handskar och sotiga uttalanden. Små vita hättor med svarta långa band. Fjärilsvingar täcker mun och kropp. Det är glömt, dött och sörjt. Men också fantasifullt som hos Chagall, här flyger träden. Mottagaren måste själv binda bilderna till berättelser. Utforska med känsla och fantasi.

Liksom med dikten, som måste läsas för att bilder över huvud taget ska uppstå.

© Text: Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Ann-Charlotte Sandelin och Nils-Göran Tillgren

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

GALLERI KRONAN Norrköping

5 – 20 november 2016
Karin Ackell Frendberg
Broderier och Skisser

15 november 2016
Bildens verkan i poesin

Anna Hallberg och Filip Lindberg
Arr: KifiN, Konstnärernas intresseförening i Norrköping

LÄNKAR
Anna Hallberg info
Karin Ackell Frendberg info
Galleri Kronan hemsida Facebook FB-evenemang FB-evenemang
Samtal mitt i konsten tisdag onsdag KortNytt Kultursidan.nu 14/11 2016

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.