• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Filosofera tillsammans på Bibban


Öppnar dörren för Filosofiskt forum. Lars Sundberg vill samtala om aspekter på livet på Stadsbiblioteket.

 

Varje träff i läsrummet följer tre steg

 

Frihet. Rädsla. Ensamhet. Godhet. Ett ord, ett begrepp i taget blir ämnet när Stadsbiblioteket bjuder in till Filosofiskt forum under 14 veckor i höst. Samtalsledare är Lars Sundberg som hoppas många vill komma och vrida och vända på tillvarons aspekter tillsammans. Och att samtalen ska vara så givande att deltagarna vill komma tillbaka.

– Min idé är att det ska bygga på samtal, inte på inbjudna gäster. Jag vill ta upp ett tema per gång, stanna kvar i det, vrida och vända, säger han. Jag har valt lite olika karaktär på temaorden. Vissa är mer positiva, innehåller mer av möjligheter, medan andra uppfattas som negativa, tar upp svårigheter.

 


Socionom och diakon. Lars Sundberg har bland annat arbetat som kurator i skola och för anhöriga vid LAH-anknuten vård. Han är också handledare för personal med psykosocialt arbete.

 

Socionomen och diakonen Lars Sundberg fick idén i våras och tog kontakt med Stadsbiblioteket. Där föll fröet i nygödslad jord.

– Vi hade en idé här om ett existensiellt café men visste inte hur vi skulle gå vidare. När Lars hörde av sig så föll det på plats, berättar bibliotekarien Håkan Blomqvist.

Stadsbiblioteket har många aktiviteter vid sidan av bokutlåningen. Författarbesök, Öppen salong, akademiska föreläsningar. Filosofiskt forum om existensiella frågor ses som ett bra och spännande komplement.

– Intresset för de här frågorna är stort. Vi får många frågor av personer som söker litteratur om religion, filosofi, idéhistoria och psykologi, säger Håkan Blomqvist.

Lars Sundberg beskriver hur han tänkt för att hålla samtalen på just sam-tals-nivå. Inga titlar, inga presentationer. Alla är välkomna oavsett om de är 17 år eller 90. Varje träff följer tre steg.

– Först får var och en ge sina spontana tankar kring dagens ord under högst en minut. Sedan gör jag en reflektion, något jag har förberett, för att ge olika infallsvinklar på temat.

Det tredje steget är ett gemensamt samtal. Lars Sundberg understryker att hans roll är att bjuda in till samtal, inte att ge råd. Han vill bereda plats för de tysta och vid behov begränsa de pratsamma.

– Om samtalet löper fritt och jämbördigt så backar jag.

 


Plats för jämbördigt samtal. Läsrummet ligger diskret placerat bakom bibliotekariernas informationsdisk en trappa upp. I samband med samtalen flyttas borden bort. Stolarna ställs i en cirkel. Dörren stängs.

 

Plats för samtalet blir läsrummet en trappa upp i biblioteket. Vi går upp till rummet och kikar in. Där står bord och några personer sitter tyst böjda över sina böcker.

– Jag flyttar undan borden. Stolarna ställer jag i en ring. Om det blir många deltagare kan vi dela upp oss i två eller tre samtalsgrupper, förklarar Lars Sundberg.

I samband med samtalen plockar Håkan Blomqvist fram böcker på det aktuella temat, såväl skönlitteratur som faktaböcker.

Samtalen är kostnadsfria och anonyma. Deltagarna kan komma en gång eller alla. Viktigt är dock att vara på plats i god tid så att samtalen kan börja.

– Det blir en utmaning, som jag inte är rädd för utan välkomnar, tänker Lars Sundberg som jämför med sin erfarenhet från anhörigsamtal inom LAH, lasarettsanknuten hemsjukvård. Jag hoppas att det blir värdefulla och spännande möten för alla deltagare.

Lars Sundbergs medverkan är ideell. Han kommer att ha information om sin professionella verksamhet i lokalen.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

STADSBIBLIOTEKET Norrköping

9 september – 9 december 2014 kl 18–19
Filosofiskt forum

Samtalsledare Lars Sundberg
Samarr: Sensus och Stadsbiblioteket

LÄNKAR
Lars Sundberg hemsida
Stadsbiblioteket hemsida

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.