• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Den globala konstens alla möten

Konst för möten över gränser
Möte om möten. Tessa Jackson berättade om Iniva där konstnärer från när och fjärran kan arbeta tillsammans.

 

En spännande värld utan gränser

 

Katrine Helmersson står mitt i galleri 5, Norrköpings konstmuseum och berättar gestikulerande med livfullt ansikte om hur hennes resor sedan lång tid tillbaka format hennes konst. Från den allra första svåra med sin treåriga dotter i Indien, till de senaste, som gått till Mali. Erfarenheter som gett uttryck i skulpturer och nu senast textilkonst. Det har inte gått obemärkt förbi att Katrine Helmersson och Abdulaye Konaté samutställer på Norrköpings konstmuseum.

Men låt oss backa bandet något, denna soliga men bitande kalla tisdag i slutet på april 2015. I samband med att utställningen pågått ett tag arrangeras ett seminarium på temat vad händer i mötet mellan kulturer.

Inbjudna föreläsare är Tessa Jackson från Iniva, Intstitute of International Visual Art, konstnären Katrine Helmersson och professor Stefan Jonsson.

Tessa Jackson öppnar genom att berätta om verksamheten på Iniva, där konstnärer från när och fjärran ges tillfälle att verka i en konceptuell ram, och därmed får konsten ett syfte utöver att bara visas upp. Konsten är alltid lokal och global samtidigt.

Vi får en kort historisk överblick över den framväxande postkoloniala konsten, av afrikanska och asiatiska konstnärer som börjar framträda i slutet av sextiotalet på små gallerier. Det tar ett tag innan de stora drakarna, som Tates Gallery och liknande institutioner, hänger med i svängarna.

 


Den eurafrikanska axeln ur franskt perspektiv. En självklar tanke även en tid efter att Afrikas länder upphört att vara kartans kolonier.

 

Stefan Jonsson, professor på ISV, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid LInköpings universitet, berättar om Euroafrika. I sin nysläppta bok (som han skrivit tillsammans med forskaren Peo Hansen) visar han på hur Afrika och Europa fram tills alldeles nyligen betraktats om livsnödvändiga för varandras existens. Ett EEC, EU:s föregångare, omfattades också av tanken på ett Afrika som en förlängd del av Europa.

Konsten är global, och låter sig inte stoppas av kontinenter och nationer, även om det kan se ut så vid första anblicken. I stora svepande rörelser rör sig konstnärers uttryck över kontinenter, tar intryck av varandra och tar intryck av tankar i tiden. Leopold Senghor, Senegals diktande president är ett exempel, hans dröm om ett enat Euroafrika låg i tiden, två kontinenter men med en gemensam idévärld.

Katrine Helmersson är en resenär i tid och rum. Hennes stora tyginstallationer och sedan skulpturerna från 1990-talet och framåt andas naivism och sofistikerad sinnlighet. De upptar en stor del av Konstmuséets bottenplan. Men i det sista galleriet, Galleri 5, delar hennes och kollegan och vännen Abdulaye Konatés konst rum. Där står hon nu och berättar och ser ut lite som en kosmopolitisk blomma.

Hon berättar om sin resa till Indien, då för länge sedan, som utbytesstudent med sin treåriga dotter, där hon hittar konst att inspireras av och skapar i den andan. Hon fortsätter på den inslagna vägen. Det är fruktansvärt jobbigt. Hon är fruktansvärt ung, och förvirrad.

Men resan har börjat och långt senare (2006) ska hon komma till Mali, och ännu senare (2009) där i mötet med Abdulaye Konaté, skapa något nytt i Abdulayes ateljé, med tyger som färgats i samma skala som i Abdulayes applikationer.

 


En kosmopolitisk blomma. Katrine Helmersson är en resenär i tid och rum

 

Helena Persson som är konstmuseets chef är stolt över att denna apriltisdag kunna presentera denna konstellation, och tankarna kring det som är större ändå, i seminariet med Tessa Jackson, Stefan Jonsson och Katrine Helmersson.

Konsten är global. Det är en spännande värld som möter åskådaren och lyssnaren, när nationsgränser och kontinenter upphör vara styrande för ett möte mellan konstnärliga temperament som möjligen har fler gemensamma nämnare än skillnader.

Text: Boel Zetterman
Foto: Ann-Charlotte Sandelin och Nils-Göran Tillgren

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

KONSTMUSEET Norrköping

28 april 2015
Vad händer i mötet mellan kulturer?
Öppet seminarium

FÖRELÄSARE
Changing states med Tessa Jackson
Konstnären som etnolog med Katrine Helmersson
Eurafrika, Europas glömda historia med Stefan Jonsson

LÄNKAR
Katrine Helmersson hemsida
Stefan Jonsson bok
Konstmuseet hemsida Facebook
Erotisk odyssé & Varning till ungdomen reportage Kultursidan.nu 21/2 2015

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.