• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Studentprojekt vill göra medeltiden synlig

Student projekt
Brusande. Sara Björkqvist visar hur tekniken kan gestalta hur livfullt Storåns vatten var på medeltiden.

 

Använder framtiden för att se historien

 

Tänk att stå på en båt och se det medeltida Söderköping breda ut sig. För att göra stadens historia levande har fem studenter skapat ett tvärvetenskapligt projekt där de utnyttjar modern teknik. Arbetet har pågått sen i oktober och nu  har de visat upp sitt resultat för Söderköpings kommun.

Det är på uppdrag av Monica Stangel Löfvall på Medeltidscentrum i Söderköpings kommun som de fem studenterna har tagit fram sitt förslag. För att visa upp det som inte syns utan kanske är gömt under marken eller har förändrats med tidens gång. Projektförslaget är uppdelat i tre delar. En fysisk del, en virtuell och en karta.

 

Tim Brolin
Framtiden. Tim Brolin visar virtual reality-glasögon, som ”förflyttar” bäraren till en datorgenererad miljö.

 

I den fysiska delen får besökare gå ombord på en kopia av en medeltida fiskebåt. Tanken är att den ska placeras vid det lilla Fiskartorget. Andra delen är en kikare som sitter på båten och som är en virtual reality-kikare. Alltså, den visar upp en bild av hur en datorgenererad skenvärld skulle kunna se ut. I detta fall Söderköpings hamn på medeltiden sett utifrån båtens perspektiv. När kikaren vrids åt höger eller vänster förändras bilden som om det var på riktigt.

– Som medietekniker är det lätt att dras till virtual reality, säger Henrietta Rydfalk som är en av de fem studenterna.

Sista delen är en karta där alla historiska sevärdheter i Söderköping är utplacerade. Kartan kommer finnas i hamnen vid Rådhustorget. Detta är till för att underlätta för besökare.

– Vissa platser i staden är undangömda, för turister känner inte till eller vågar inte gå till dessa platser, menar Henrietta Rydfalk.

Det är ett tvärvetenskapligt projekt. De fem studenterna är Henrietta Rydfalk, och Tim Brodin, som båda läser medieteknik, och Sara Björkqvist, som studerar grafisk design och kommunikation. Magnus Claesson är student på politices kandidatprogram och Cajsa Nolskog läser kultur, samhälle och mediegestaltning, KSM.

Att de kommer ifrån olika utbildningar betyder alltså att de jobbat över gränserna. På så sätt har de kunnat använda sig av varandra och lära sig att dra nytta av de andras expertis.

– Jag som läser på KSM tycker det är roligt att se idéerna som vi pratar om bli verklighet, tycker Cajsa Nolskog.

De har arbetat ihop i fyra månader och har träffats två gånger i veckan fyra timmar vardera. Sen har de som jobbat med att rita saker kunnat göra det hemifrån.

Studenterna får även tillgodogöra sig åtta högskolepoäng. Det är två i gruppen som inte får det men ändå känner att de får ut något av projektet. Alla känner att de har bidragit med någonting.

–  Jag har stått för det analoga ritandet, skisser med mera och Henrietta och Tim för det digitala, exemplifierar Sara Björkqvist.

 

Monica Stangel Löfvall
Uppdragsgivare. Monica Stangel Löfvall, Medeltidscentrum, vände sig till studentgruppen för att få hjälp med att visualisera det gömda Söderköping.

 

Ibland har det uppstått problem som de har fått jobba tillsammans för att lösa. Ofta har det rört sig om att kombinera de olika tankar och idéer de haft och undersöka om det är genomförbart.

– Jag har nog tänkt mer på vad som kan hända och hur mottagandet kan bli. Till exempel hur skulle de som bor i Söderköping uppleva att där byggs en stor båt i hamnen, undrar Magnus Claesson.

Monica Stangel Löfvall på Medeltidscentrum i Söderköpings kommun är nöjd med gruppens arbete.

– Jag tycker att studenterna har lyckats så bra att vi på kommunen skall köpa projektförslaget, säger hon.

Det kostar Monica en summa som lär ligga någonstans mellan femtusen och femtiotusen kronor. Att verkställa planerna kommer däremot att kosta runt en miljon och ligger utanför Medeltidscentrums nuvarande budget.

© Text: Morgan Lengbrant

© Foto: Ann-Charlotte Sandelin

LÄNKAR
Medeltidscentrum Söderköpings kommun hemsida

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.