• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Vännerna väljer och hänger om hos EWK

Staden kontra landet.
Stad kontra land. EWK satte pennspetsen på hur landsbygdens folk upplevde storstäderna.

 

”Teckningen skapade diskussioner i vårt hem”

 

Här hänger gamla favoriter. EWK-museet är först ut när Arbetets museum skiftar om i utställningarna efter sommaren. EWK-sällskapets nye ordförande Lars-Olof Johansson har valt 12 originalbilder ur arkivet, främst från 1970- och 1980-tal. En del är flitigt visade, andra mer sällan sedda. Nu är museets alla bilder dessutom tillgängliga på nätet.

– Jag såg en teckning av honom redan som tioåring, i början av 1960-talet, minns Lars-Olof Johansson. Bilden föreställde Gunnar Sträng som satt på en skattkista med skördeskadeskyddspengarna. Teckningen berörde och skapade diskussioner, även i vårt hem. Att till och med en tioåring upplevde bilden så starkt visar vilken betydelse EWK hade för samhällsdebatten.

 

EWK – Om jag finge välja
Om jag finge välja. Lars-Olof Johansson fick just det – och valde tolv favoriter ur EWK:s bildarkiv. Nu hänger de hela hösten fram till ett stycke in i januari nästa år.

 

Om jag finge välja heter utställningen med ett lite äldre språkval – och det har Lars-Olof Johansson alltså fått. Staden kontra landet finns med i flera av de bilder Lars-Olof Johansson har valt. Här ses förorternas höghus marschera in på bästa jordbruksmark. Men också storstaden som en egen organism som smutsar ner mitt i ett utarmat landskap.

Även om EWK kommenterade sin samtid så rymmer hans bilder ofta en allmängiltighet som sträcker sig in i vår tid. Eller om det är så att vårt samhälle brottas med samma frågor: vårdnadsbidrag, äldreboende och datorernas storebrorssamhälle. Faktiskt fångar han vargarnas återvändande till den svenska faunan i bilden Eskort till skolbussen från 1984.

EWK-sällskapet är en av de krafter som står bakom tillkomsten av EWK-museet på Arbetets museum 2009. Grundtanken att museet skulle ligga i Söderköping – Ewert Karlsson kom från Mogata – blev aldrig verklighet.

Idag arbetar EWK-sällskapet tillsammans med museet för att sprida kunskap om EWK och om betydelsen av politisk illustrationskonst som samtidskommentar i pressen. Störst i det sammanhanget är den årliga utdelningen av EWK-priset. Ett pris som i år tilldelas den sydafrikanska satirtecknaren Zapiro.

Bland de bilder Lars-Olof Johansson valt finns också de som rör förhållanden i andra länder. Miljöförstöringen återkom EWK ofta till men också politiken i Sovjetunionen. som när han markerar hur ännu en jordbruksminister får gå.

Sinjavskij-Daniel-rättegången vid mitten av 1960-talet var en av många attacker mot frihetslängtande intellektuella i öst. EWK preciserar med sin vassa penna hur hammaren och skäran klämde åt om författarna.

 

EWK
Civilkurage mot nynazist. Bilden finns i museets bildarkiv, men där saknas uppgifter om den någonsin publicerades och i så fall var.

 

Numera är alla 2.000 bilder i EWK-museets arkiv digitaliserade. De finns i en sökbar databas på museets hemsida. Många teckningar är dock odaterade och saknar uppgift om sammanhang och personer. Under hösten kommer museet och EWK-sällskapet att bjuda in besökare för att undersöka vilka som kan tänkas figurera på de ännu ej identifierade teckningarna i EWK-arkivet.

Den frågan borde inte behöva ställas till EWK:s egen version av damen som slog till en nazist år 1986. Även om hon här inte använder sin röda handväska utan tar till paraplyet.

© Text: Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Sven Åke Molund (samt avfotograferade original av EWK)

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

EWK-MUSEET, ARBETETS MUSEUM Norrköping

12 september 2016 – 8 januari 2017
Om jag finge välja

12 EWK-favoriter
i urval av Lars-Olov Johansson
ordförande i EWK-sällskapet

LÄNKAR
Kvinnan med väskan Wikipedia
EWK-sällskapet hemsida
EWK-museet hemsida Facebook EWK-databasen

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.