• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

70 miljoner till Visualiseringscenter C


360 °. En dom är den perfekta VR-hjälmen. Om några år har Sverige fått fyra till, tack vare Wisdomeprojektet.

 

”En dom är den perfekta VR-hjälmen”

 

NORRKÖPING Wisdome till hela Sverige. 100 donationsmiljoner bygger fyra nya domer från Umeå till Malmö och uppgraderar Visualiseringscenter C i Norrköping. 50 miljoner till innehåll som ska skapas i Norrköping. Bakom gåvan står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Visualiseringscenter C står i centrum när projektet Wisdome gör vetenskapen mer tillgänglig i hela Sverige. Och – Norrköping fortsätter att leda utvecklingen av spetstekniken visualisering.

Det är två slutsatser man kan dra av jättedonationen till Visualiseringscenter C som offentliggjordes igår tisdag.

 

Visualiseringscenter C sticker uppåt
20-miljonerslyft. Visualiseringscenter C sticker upp även framöver.

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse firar 100-årsjubileum år 2017. Stiftelsen är Sveriges största privata forskningsfinansiär och den näst största i Europa. Stiftelsen donerar 150 miljoner kronor till svenska Science Centers med syfte att skapa ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland ungdomar. Projektnamnet är fyndigt – Wisdome.

Fyra Science Centers i landet får 20 miljoner var för att bygga domteatrar. Det är Umevatoriet i Umeå, Science Center Malmö Museer och Universeum i Göteborg samt Tekniska Museet i Stockholm, som avser att bygga en mindre dom.

Det femte science centret, Norrköpings Visualiseringscenter C, har ju redan en domteater sedan fem år. Här går de 20 miljoner kronorna till att uppdatera domteatern till absolut senaste tekniken så att den fortsätter att vara i världsklass.

Eller som professor Anders Ynnerman, konsortiedirektör för Visualiseringscenter C säger:

– En dom är den perfekta VR-hjälmen.

Visualiseringscenter C i Norrköping får ytterligare 50 miljoner kronor till innehåll. Pengarna beräknas räcka till pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer till samtliga fem domteatrar under åtta år. Man har fem teman som man kommer att arbeta med och de tre första produktionerna handlar om OpenSpace (rymden), Klimatförändring och MolDome (medicin).

Vi fick under pressträffen se delar av Open Space. Data från hela världen samlades in under visningen för att göra studier av planeten Mars. Vi kunde också studera celler och bakterier med enorm förstoring.

 

Anders Ynnerman och Sofia Seifarth
Satsar. Anders Ynnerman och Sofia Seifarth leder Visualiseringcentret.

 

Satsningen är viktig främst för att minska avståndet mellan vetenskapsmän och allmänheten. Visualiseringstekniken i sig är ett forskningsområde där professor Anders Ynnerman är ledande. Den även kan användas av forskare inom andra ämnesområden, som då får tillgång till material som kan användas för egen fördjupning.

– Vi vill inspirera barn och ungdomar till att upptäcka hur spännande vetenskap kan vara. Landets Science centers fyller en viktig funktion genom att de på ett lekfullt sätt åskådliggör och väcker nyfikenhet för vetenskaplig forskning. Det är viktigt att de också får en möjlighet att göra det med hjälp av den senaste tekniken inom området, både för att den i sig är en del av vetenskapen och för att locka så många besökare som möjligt, förklarar Peter Wallenberg Jr, stiftelsens ordförande som sägs vara en flitig besökare i Norrköping och Visualiseringscenter C.

I konsortiet bakom Visualiseringscentret står främst Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Det understöder samverkan mellan forskning, tillämpning och kommunikation. Domen i Norrköping besöktes av mer än 100.000 personer under 2016, varav en hel del skolklasser.

Visualiseringscenters VD Sofia Seifarth är inte orolig för att publiksiffrorna minskar när det står ytterligare fyra domer runt om i Sverige.

– Jag tror att flera kommer att besöka Norrköping, där den viktiga spetskompetensen finns.

En möjlighet är att ha visningar och föredrag i Norrköpings domteater sammankopplat med de andra orterna för gemensamt utbyte. När de fyra nya domteatrarna är klara beräknas de nå 1.500.000 besökare tillsammans.

 

Vetenskapliga upptäckter och Vetenskapskommunikation
Användbart. Visualiseringsteknik kan användas för vetenskapliga upptäckter och vetenskapskommunikation. Och mycket mer förstås.

 

Nu vidtar arbetet för att bygga eller, som i Norrköpings fall, modernisera de fem domerna. Universeum i Göteborg skriver på sin hemsida att deras dom är klar i slutet av 2019.

© Text och foto: Sven Åke Molund

LÄNKAR
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse hemsida
Visualiseringscenter C hemsida Facebook

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.