• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

På väg till Barnens skog vid Ljurafältet

Saga och Lea hälsar på haren
Ny kompis. Saga och Lea bekantar sig med haren som slagit sig ner i skogskanten.

 

Lekplats, pulkabacke och park

 

NORRKÖPING Gå i barnens fotspår. 1994 planterades de första träden i Barnens skog på Ljurafältet. I grönskan vid S:t Johannes församlingshem har förskolebarn, en konstnär och en landskapsarkitekt skapat en ny park – På väg till Barnens skog.

Den 7 oktober 1994 planterades de första träden i Barnens skog av elever från 19 avdelningar på förskolor och skolor i Norrköping. Dessa träd har nu vuxit upp och är en naturlig gräns mellan Ljurafältet och husen mot Hagebygatan.

Sedan dess har Ljurafältet förändrats när stora bostadshus byggts längs med spårvägen fram till Söderleden.

 

Lekplatsen vid gångvägen
Notera fotspåren i bildens vänstra hörn. Det äldre konstverket med kulorna i sanden är kvar och ingår naturligt i den nya lekplatsen.

 

Förra året byggde Norrköpings kommun en gång- och cykelväg från Albrektsvägen fram till i höjd med S:t Johannes församlingshem, parallellt med Hagebygatan. Där har det nu blivit en pulkabacke, en park och en ny lekplats i samarbete med konstnären Camilla Carlsson.

Camilla Carlsson deltog i Norrköpings Konstmuseums uppmärksammade utställning Next: Utopia hösten – vintern 2016–2017. Tillsammans med kollegan John Håkansson byggde hon en stor lekplats inne i Konstmuseets Galleri 5.

Camilla har sedan anlitats för att göra en gestaltning på Ljurafältet, det som blev projektet På väg till barnens skog. Hon valde att bygga vidare på den plantering som gjordes 1994 och startade ett samarbete med sex förskolor och deras barn och pedagoger.

Arbete har skett i samverkan med landskapsarkitekt Elisabet Manfred och Konstmuseets intendent Ann-Charlotte Krantz Thor, som ansvarar för den offentliga konsten i kommunen.

 

Plantering – ett stort och många små
Nyplanterat. Ett stort träd och många små hjälper Barnens skog att växa.

 

– Barnens påverkan har varit mycket stor, framhåller Camilla Carlsson. Förskolebarnen har deltagit i workshops på Konstmuseet. De fick börja med att teckna förslag. De har bland annat röstat om vilka träd som skulle planteras – resultatet blev kastanj, himalayabjörk, magnolia, hängavenbok och kaukasaisk vingnöt.

I Camilla Carlssons installation ingår dessa planteringar samt två harar placerade i kanten av Barnens skog, strax invid det äldre konstverket med delvis nedsänkta kulor i marken.

Dessutom visar 204 fotspår vägen in till Barnens skog. Fotspåren har skapats av barnen när de vid en workshop fick doppa fötterna i färg och göra avtryck på ett stort papper. Barnen har också gjort många skyltar som ska sättas upp.

Själva lekplatsen är skapad av landskapsarkitekten Elisabet Manfred. Den innehåller flera spännande detaljer i trä och korg vilket också barnen från förskolan Önskeringen, som var med vid pressträffen, upptäckte.

 

Lekkupor i korg
Materialval. Kupor i flätad korg inbjuder till lek.

 

Konstmuseets chef Helena Persson tycker att projektet är väldigt viktigt, inte minst ur pedagogisk synpunkt. Barn har ofta inte så många arenor som de får utnyttja mera än förskolan och en lekplats vid hemmet.

– Nu har de ett spännande mål att ta med sina föräldrar och släktingar till och kan visa på att ”det här har JAG varit med om att göra”.

Alla 147 barnen som deltagit i projektet är inbjudna till invigningen nu på onsdag. Man hoppas också att boende i de närbelägna husen hittar fram. Men gladast blir man kanske om några av de barn som för drygt 20 år sedan planterade Barnens skog deltar i firandet.

Hittar till Barnens skog och den nya lekplatsen gör man genom att från Netto vid Albrektsvägen följa den nya gång- och cykelvägen eller att gå upp efter sista huset vid spårvagnshållplatsen Ljura Spårvägsbro.

© Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Fotspår

LJURAFÄLTET Norrköping

2018
På väg till Barnens skog


Park, lekplats och pulkabacke
Camilla Carlsson, konstnär
Elisabet Manfred, landskapsarkitekt
Ann-Charlotte Krantz Thor, intendent för offentlig konst
Prod: Norrköpings Konstmuseum

13 juni 2018 kl 10
Invigning

LÄNKAR
Camilla Carlsson hemsida
Norrköpings kommun Ljurafältet info
Norrköpings Konstmuseum hemsida Facebook
Next: Utopia predikar konst-lekens stad reportage Kultursidan.nu 3/10 2016

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.