• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Killträff med Simon Egler #eftermetoo


Välkommen. Simon Egler bjuder in till manliga samtal på ABF Bergslagsgården.

 

”Det har tagit många år att bli fri”

 

NORRKÖPING Helkväll med grabbarna? Simon Egler bjuder. Men inte med starköl och ryggdunk utan till samtal och lyssnande. Organisationen MÄN vill med #eftermetoo diskutera manligt våld, förändra mansrollen och på sikt samhället. Start ikväll på ABF Bergslagsgården.

– Jag som man har känt mig ensam i min mansroll, säger Simon Egler, som omvandlar måndagens lunchpaus till en träff på ABF Bergslagsgården.

Det syns inte på honom. En helt vanlig, möjligen ovanligt trevlig kille med ett stort leende. Han kan väl inte ha ett problem i hela världen. Kanske det är just det som gör att han tänker längre än många andra och är beredd att handla efter det.

– Jag har inte tyckt att jag bidragit till #metoo. Men jag har insett att jag har ett större ansvar, framför allt i min kontakt med andra män.

Simon Egler talar om maskulinitetsnormen. Den som bestämmer vad som räknas som manligt. Det handlar inte om någon naturlag, eftersom det ser olika ut i olika kulturer och över olika tider. Alltså ”nutida svensk man”.

– Om man inte anpassade sig i grundskolan så fick man stryk.

Normen som är som snävast på mellanstadiet och högstadiet i skolan, och som individen har att förhålla sig till och försöka växa upp och mogna ifrån i vuxenlivet.

– Det formar en och man tar det det med sig ut och tror att det är spelreglerna för män. Det har tagit mig många år att bli fri.

– Det jag tänker är viktigast är våldstraditionen. Varför är män överrepresenterade vid vålds- och sexualbrott? Jag vill inte vara en del av det och jag vill inte definieras som man utifrån våldspotentialen.

– Då måste vi män som tycker som jag visa oss aktiva, mer än trycka ”gilla” på Facebook, fortsätter han.

 

Simon Egler
En ny mansroll förändrar samhället. Simon Egler vill vara en del av den förändringen.

 

Ikväll tisdag står Simon Egler för värdskapet när organisationerna MÄN och Under kevlaret bjuder in till ett första stormöte med samtal om mansroller på ABF Bergslagsgården. Det följs upp redan dagen därpå med samtalsledarutbildning för de som vill ta på sig rollen att leda samtal.

Simon startade Norrköpings lokalgrupp av MÄN sent på hösten 2017. I Östergötland finns mellan 30 och 50 medlemmar, han hoppas att de blir fler.

– Efter #metoo är det mycket rädsla och förvirring. Vad kan vi som män göra?

Merparten av alla #metoo-berättelser har stannat inom de icke offentliga Facebookgrupper som växte fram, främst inom yrkeskategorier. Det handlar om utsattheten, inte om namngivande av förövare. Många övergrepp ligger långt tillbaka i tiden, juridiskt preskriberade men ändå lika livsstympande som om de inträffade igår.

Män har inte haft tillgång till de här grupperna. Det som släppts ut har till merparten varit på de utsattas villkor, som när skådespelare runt om i landet läste högt. Dessutom tidningsskriverier, Svenska Akademiens kris.

Simon Egler har läst en bok, med anonymiserade berättelser. Tung läsning om mäns våld mot kvinonor. Inte alla män, men deprimerande många män.

Så vad syftar #eftermetoo-projektet till?

– Vi vill erbjuda samtal i ett tryggt sammanhang.

Simon Egler förklarar att gruppsamtalen inte handlar om terapi utan är till för reflektion och för att öppna upp för djupare samtal män emellan. Frågorna kan handla om känsliga ämnen för tuffa killar. ”Hur tror ni att pornografi påverkat er sexualitet?”

– Vi berättar, vi lyssnar. Vi ger inte gensvar, erbjuder inga lösningar. Har man större problem ska man vända sig till professionella terapeuter. Det här är mer för att öppna för för att förändra mansrollen. Att våga visa sig sårbar, att inte behövs vara stark, att inte behöva veta allting.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


ABF BERGSLAGSGÅRDEN Norrköping

25 september 2018 kl 17
#eftermetoo
Panelsamtal
Alán Ali, MÄN:s ordförande
Harry Skärlund, Under Kevlaret
Värd: MÄN, Norrköping

26 september
Samtalsledarutbildning

LÄNKAR
MÄN hemsida  Facebook  #eftermetooNkp/FB-evenemang
ABF Bergslagsgården Facebook

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.