• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Konsten ger litteraturen en Ny sida


Verkshöjd. KSM-studenterna Daniella Ring, Emil Hamberg och Adam Nord förbereder upphängningen av bildkonstverk som inspirerats av litteratur.

 

”Jag blötte ner dem”

 

NORRKÖPING Litteratur på tork. Fyra KSM-studenter bad sju konstnärer gestalta en litterär upplevelse. ”Ny sida” heter utställningen som intar Stadsbibliotekets Café Swartz. Sex bildkonstverk och en installation, samt ett klädstreck.

Café Swartz står tomt i väntan på renovering. Några ”kupéer” av högresta soffor med bord i mitten och en hyllrad med bättre begagnade böcker utmed ena väggen finns kvar. Under några dagar ska fyra KSM-studenter ge nytt liv och innehåll åt dubbelrummet. En konstutställning med verk av sju konstnärer sprungen ur litteraturen.

– Vi fick idén att bevara litteratur genom konst, säger Emil Holmberg.

– Det är en spännande idé. Hur kreativa former möts och befruktar varandra. Jag är intresserad av litteratur, har inte sett lika mycket konst, reflekterar Daniella Ring.

 

Dennis Johnsson – Flygblad av Tomas Tranströmer
Nymålad. Dennis Johnssons tolkning av Tomas Tranströmers dikt Flygblad.

 

Alltså litteratur som ingång för konst, och konst som ingång till litteratur. Utställningen ”Ny sida” är de fyra andraårsstudenternas projekt som ingår i kursen ”Kulturarv, kreativitet och kommersialisering” som leds av universitetsläraren Johanna Dahlin.

Utöver utställningen har KSM-studenterna skrivit uppsatser. Emil Hamberg och Adam Nord har undersökt Berättande i serietidningar medan Daniella Ring och Clara Karlins skrivit Riktig poesi – en uppsats om instagrampoesi & gränsdragningar.

”Man ska inte visa samma sak i text och bild”, lärde sig Emil och Adam när de intervjuade serietidningsredaktörer på Galago och Egmont.

KSM-studenterna lät frågan gå till lokala och regionala konstnärer i bekantskapskretsen. Uppdraget var att tolka den egna litterära upplevelsen, inte att illustrera boken eller dikten. Några konstnärer visste direkt vad de ville göra, andra ville ha lästips.

– De har arbetat fritt. Första gången vi sett resultatet är nu när de lämnat in sina verk.

 

Maria Segersäll – Installation – Skapelseberättelser
Världsbild. Maria Segersälls installation är inspirerad av skapelseberättelser.

 

Sticker ut gör onekligen Vadstenakonstnären Maria Segersälls stora installation mitt i det stora rummet. Ett stort gyllene klot högst upp på en stege/stol i en ring av stenar och ådrade trästycken som komponerats lika omsorgsfullt som enkelt. Intrycket är både uråldrigt och parallellt, jämbördigt i cirkeln som kretsar kring klotet. Utgångspunkten var skapelseberättelser.

Vid torsdagens vernissage ska allt vara klart. Just nu prövar studenterna hur bildverken ska hänga i rummet. Sex bildkonstverk i olika tekniker, från olja och akryl till spray och fotografik. Inte en den andra lik, men så har konstnärerna också utgått från helt skilda verk, som Cerrefie Byrge som utgått från Tove Janssons novell Det osynliga barnet och Dennis Johnsson läst dikten Flygblad av Tomas Tranströmer.

Dessutom tillkommer ännu en installation, studenternas egen. På golvet står kassar med gamla böcker. De har nyligen torkat.

– Jag blötte ner dem. Det kändes jättehemskt, tog emot när jag provade, erkänner bokälskaren Clara Karlin.

Hon plockar upp böcker ut kassarna och visar hur skeva de blivit efter badet. Böckerna ska hängas upp på en tvättlina i caféts mindre rum.

 

Clara Karlin med badade böcker
Hållbart. Clara Karlin med böcker som torkat efter vattenbad. De ska hängas upp på tvättlina.

 

Överlever boken i den digitala tiden? Vad händer med läsupplevelsen när boken blir tillgänglig på läsplatta, eller som ljudbok. Nya lyssnare/läsare tillkommer som kanske inte sett sig som läsare tidigare.

– Vissa böcker finns inte tryckta eller skrivna utan blir ljudböcker direkt, framhåller Adam Nord.

För Clara Karlin är den fysiska boken viktig, att känna tyngden, bläddra i egen takt, låta orden komma till liv som landskap, stämningar och karaktärer som hon själv bestämmer över. Daniella Ring läser gärna ljudböcker men är känslig för om högläsande rösten är bra.

Fråga: Vem vill skriva en bok? Tre händer av fyra i luften. Ska den vara fysisk? En eller två händer till svar. Jo, boken – med pärmar och sidor att bläddra – kommer att finnas kvar i den postdigitala världen. Liksom konsten.

Att projektet lett till förnyat intresse för såväl konst som litteratur för KSM-studenterna känns helt onödigt att tillägga.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Maria Segersäll – detalj ur Installation – Skapelseberättelser

STADSBIBLIOTEKET Norrköping

10–13 januari 2019
Ny sida
Sju konstnärer gestaltar en litterär upplevelse
Prod: KSM-studenter, år 2 – Emil Hamberg, Adam Nord, Clara Karlin och Daniella Ring

KONSTNÄRER – LITTERATUR/FÖRFATTARE
Maria Segersäll – Installation – Skapelseberättelser
Sandra Björn – De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru
Emanuel Andersson – Ondskan av Jan Guillou
Dennis Johnsson – Flygblad av Tomas Tranströmer
Cerefie Byrge – Det osynliga barnet av Tove Jansson
Sara Creutz – Flykten valde oss av Stig Dagermann
August Wikström – ur Rosor skador av Jenny Tunedal

Vernissage torsdag 10/1 kl 17–20
11–13/1 öppet kl 11–16

LÄNKAR
KSM hemsida Facebook
Norrköpings stadsbibliotek hemsida Facebook

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.