• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Hedra, minnas, lära av Förintelsen


Förluster. Louise Malmström, i mitten, samtalade med Sara Fransson och Liv Bakke om deras erfarenheter från Förintelsen och tysk ockupation.

 

”Mänskliga rättigheter gäller alla!”

 

NORRKÖPING Från synagogan till judiska begravningsplatsen. Däremellan nedslag på Stadsmuseet och Stadsbiblioteket. Att dagen startade med en manifestation för funktionsrätt och mot LSS -utredningens förslag är inte så långsökt. Även funktionshindrade utrotades i Nazi-Tyskland.

Då och nu. Förintelsens minnesdag inleder tio dagar för demokrati och människovärde i Norrköping. Syftet är att hedra Förintelsens offer, Nazi-Tysklands inre frontkrig. De var judar, romer, Jehovas vittnen, politiska motståndare, homosexuella och andra grupper som pekades ut som mindre värda.

Syftet är också att genom minnet av detta då och genom studier av tidigare och senare folkmord förhindra framtida.

 

Manifestation med ett Norrköping för alla
Manifestation. Ett Norrköping för alla protesterade mot förslagen till nedskärningar inom LSS.

 

– 1933 tog Nazityskland ifrån funktionshindrade rätten att reproducera sig. 400.000 personer steriliserades, berättade Jimmy Jonsson från Ett Norrköping för alla som höll en manifestation i Hörsalsparken.

De som kan historien, och inte förnekar den, vet att det inte stannade där. Personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar placerades på anstalter, 1939 inleddes eutanasiprogrammet Aktion T4, från 1941 Aktion 14f13. 200.000 dödades och det var på dem koncentrationslägrens giftgas provades ut. För barn under tre år fanns en särskild Kinderaktion, också den med dödlig utgång.

Jimmy Jonsson fortsätter med att berätta om svenska förhållanden, där första förslaget om tvångssterilisering lades 1922. Steriliseringslagen, som trädde i kraft 1934, skärptes successivt från psykiskt sjuka och utvecklingsstörda till personer med fysisk funktionsnedsättning och ”asociala”, i praktiken socialt utsatta och resandefolk. Lagen upphävdes 1976 men mellan 1972 och 2013 krävdes även att personer som genomgick könskorrigerande åtgärder steriliserades.

”Jag heter Tobias Holmberg och jag är en av alla de personer som skulle förlora rätten till mitt liv, om förslagen i LSS-utredningen som presenterades den 10 januari i år skulle bli verklighet.” Tobias Holmbergs tal lästes upp av vännen Olle Norell i Tobias frånvaro, Norrköpings mest kände funkisaktivist låg samtidigt på sjukhus.

I sitt tal påminde Tobias Holmberg om hur retoriken mot funktionshindrades rättigheter skruvats upp:

”Först är det ett system för fusk, sen är det ett system där vi överdriver behov, sen minskas vår rätt till vår identitet och självständighet, och under 2017 såg vi hur allt fler av oss blev av med rätten till basala behov, som att äta och andas. Parallellt med detta har vi sett en allt intensivare debatt från välvilliga så kallade frihetsivrare, som svingar med påståenden om aktiv dödshjälp för liv inte värda att leva.”

Detta parat med registrering av folkhögskolestuderande med funktionsnedsättningar skrämmer. Inte bara Tobias Homberg är rädd, han talar för många funktionshindrade som har bra levnadsvillkor, tack vare LSS, lagen om stöd och service till denna grupp.

 

Kjell Örloff
Son till en överlevare. ”Man ser sig som en bärare, har ett ansvar”, säger Kjell Örloff som intervjuade sin mor om hennes upplevelser.

 

Förintelsens minnesdag inleddes annars med öppet hus i synagogan på Bråddgatan. Cirka 100 personer passade på att ta en titt på minikyrkan med höga bänkar, orgelläktare, och koret med läspulpet och skåpet där Torahrullen förvaras.

– Vi vill också visa vad judendomen i Sverige och Norrköping har varit och är, säger Kjell Örloff som också förklarar att Torahn (≈ Gamla Testamentet) kompletteras med Talmud, den muntliga traditionen som tolkar den heliga skriften, en tradition som lever än idag. Exempelvis gör den reformerade judendomen inte skillnad på om det är män eller kvinnor för att kunna hålla en gudstjänst.

I synagogan i Norrköping firas Pesach och andra högtider och ungdomar undervisas inför sin bat/bar mitzva.

– I Synagogans vänner har vi samtalsgrupper om judisk filosofi och tradition. Det är jättekul, säger Kjell Örloff entusiastiskt.

Senare samma eftermiddag hölls en konsert i synagogan. Katolska S:ta Eugenia ungdomskör från Stockholm sjöng tillsammans med Isidoro Abramowicz, kantor i Judiska församlingen i Stockholm.

 

Jonathan Leman, om högerxtremism på Stadsmuseet
Sekterism. Jonathan Leman talade om svenska högerextremister på Stadsmuseet.

 

– Antalet högerextrema aktiviteter har stigit radikalt under de senaste åren, berättade Jonathan Leman, 2018 års Raoul Wallenbergpristagare, i sitt föredrag om extremhögern och antisemitism i ett fullpackat Rum för Arkeologi på Stadsmuseet. Han beskrev också hur de högerextrema grupperna förändras, hur personer radikaliseras och i sin tur arbetar för att värva proselyter ur SD-anhängarnas led.

 

Sara Fransson
Överlevare. Sara Fransson var ung flicka när familjen förflyttades till Warszawas getto. Matransonerna var knappa och människorna svalt. 1944 deporterades de till koncentrationsläger.

 

Slumpen räddade några. Om detta berättade Sara Fransson och Liv Bakke i överfyllda Mellanrummet på Stadsbiblioteket, i ett samtal med Louise Malmström.

När tyska armén invaderat Polen vidtog genast attackerna mot landets många judar. Sara Fransson var tolv år när kriget började. Ett år senare tvingades familjen lämna hemstaden Lodz och flytta till Warszawas getto, där 30.000 invånare snart var 160.000. Sedan började transporterna. Familjen hade tur en gång. Nästa gång var det bara Sara som överlevde.

Slumpen var tvungen att rädda hennes liv fler gånger – i kön till skorstenarna uttogs hon till ett arbetsläger. De unga flickorna packades in i godståg.

– När vi kom fram straffades vi, vi fick stå ute i regnet en hel natt, berättar Sara Fransson som också tvingades gå i den ökända ”dödsmarschen”. Även där kom slumpen till hennes hjälp, hon fick ett par skor för att kunna gå. Alternativet var att bli skjuten.

 

Liv Bakke
Överlevare. Norska Liv Bakke var barn när familjen flydde till Sverige. De klarade sig men övriga släktingar och judiska vänner var utraderade, dödade redan i Norge eller förda till förintelselägren i Polen.

 

När tyska armén ockuperat Norge vidtog genast attackerna mot landets judar. En vän till Liv Bakkes familj hjälpte dem att fly över fjällen till Sverige, utan pass, utan tillstånd att resa.

På andra sidan gränsen kom de till gränsen där den ensamme vaktmästaren på en fjällstation tyckte att de skulle åka tillbaka till Norge. Med svenska polisens hjälp kom de till Storlien. Från Kjesäter, där norska flyktingar samlades, kom familjen till Norrköping.

– Jag minns min tid i Norrköping med glädje. Det tog 14 dagar innan jag pratade svenska, säger Liv Bakke.

När kriget var över åkte de hem och trodde att andra släktingar också skulle återvända. Det gjorde de inte.

– Vi förstod inte förrän då, att de var borta. Jag miste elva kusiner.

 

Fackeltåg
Fackeltåg. Elden lyser upp snön på judiska begravningsplatsen.

 

Fackeltåget viker om hörnet, sista biten är den mörkaste, den till judiska begravningsplatsen i utkanten av Matteus kyrkogård. Först går Olle Vikmång, kommunfullmäktiges ordförande, och Carl Fredrik Graf, Östergötlands landshövding.

Olle Vikmång säger, som vid flera tillfällen denna dag, att detta är en dag för att hedra, minnas och dra lärdom.

Carl Fredrik Graf, statens främste representant i Östergötland, talar om att Förintelsen inte kom över en natt utan att det handlade om en lång process av uppdelning i ”vi” och ”dom”, en normalisering av synen på den andre som mindre värd.

– Myndigheterna har ansvar för att vara proaktiva, att ta ansvar för grundläggande rättigheter, framhåller landshövdingen.

Att staten står på rätt sida om mänskliga rättigheter är livsviktigt men han påminner även om individens plikt.

– Att stå upp betyder att ha civilkurage. Mänskliga rättigheter gäller alla!

Isidoro Abramowicz, kantor i Stockholms judiska församling, avslutar stunden vid judiska begravningsplatsen med en sorgens sång. Långsamt stiger och sjunker hela och halva tonsteg, språket är inte mitt men jag hör ”Treblinka”, ett av de koncentrationsläger där människors kroppar utnyttjades så långt det gick och där döden kanske var en befriare men främst ett mord.

 

Carl Fredrik Graf, Isidoro Abramowicz, och Olle Vikmång
Aldrig mer. Carl Fredrik Graf, Isidoro Abramowicz, och Olle Vikmång medverkade vid fackeltågets högtidsstund på judiska begravningsplatsen.

 

Tilllbaka till förslagen om inskärningar i rätten till LSS. Olle Vikmång har några lediga minuter när jag ställer frågan. Han är inte riksdagspolitiker men han är vid sidan av uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande även ordförande i kommunens nämnd för vård och omsorg.

– Jag vill inte dra några paralleller mellan LSS-utredningen och Förintelsen, säger Olle Vikmång bestämt.

Sedan säger han att Försäkringskassans snävare beslut har lett till att större ansvar fallit på kommunerna, något som blivit viktigt för dem att bevaka.

– Politiker från alla partier har varit tydliga, både före och efter valet, med att vi ska ha en värdig LSS-lagstiftning. Förslagen ska granskas kritiskt och vi har inte sett resultatet ännu.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Jimmy Jonsson, Ett Norrköping för alla

NORRKÖPING
27 januari – 6 februari 2019
Demokrati- och människovärdedagar

MEDARRANGÖRER
ABF Östergötland
Arbetets Museum
Byrån mot diskriminering i Östergötland
Cnema
Föreningen Bosnien – Hercegovina
Föreningen ”Ett Norrköping för alla” Föreningen IMAGINE
Hyresbostäder
Kvinnonätverket ”Hemma”
LO-distriktet Mellansverige
Marieborgs folkhögskola
Mosaiska församlingen i Norrköping
Norrköpings stadsmuseum
PORTALEN
SENSUS
Stadsbiblioteket
Synagogans Vänner
Vänskapsförbundet Sverige-Israel

SÖNDAG 27 JANUARI

FÖRINTELSENS MINNESDAG

11–13 Öppet hus: Visning. Norrköpings synagoga, Bråddgatan 32.

12.00 Manifestation: Funktionsrätt och LSS – med Tobias Holmberg. Arr: Ett Norrköping för alla. Hörsalsparken.

13.00 Föreläsning:  Ett hot mot vår demokrati – Jonathan Leman, 2018 års Raoul Wallenbergpristagare, om extremhögern och antisemismen. Inledning av Olle Vikmång. • Stadsmuseet.

13.15 Filmklassiker: Schindler’s List, nyrestaurerad, av Steven Spielberg. • Filmstaden.

14.30 Samtal:  Att överleva Förintelsen – med Sara Fransson som överlevde och Liv Bakke som flydde från Norge samtalar med Louise Malmström. Inledning av Olle Vikmång. Samarr: Norrköpings kommun. • Mellanrummet, Stadsbiblioteket.

16.00 Konsert:  Interreligiös konsert med Ulf Samuelsson, S:ta Eugenia ungdomskör. Solist: Isidoro Abramowicz. • Synagogan.

17.45 Fackeltåg: Samling. 18.00 Avtåg till judiska begravningsplatsen. Inledning av Olle Vikmång. Tal av landshövding Carl Fredrik Graf.  Sång av Isidoro Abramowicz. • Synagogan, Bråddgatan 32./Judiska begravningsplatsen, Matteus kyrkogård.

LÄNKAR
Ett Norrköping för alla Facebook
Överlevarna pod
Dagar för demokrati & människovärde reportage med lista till hela programmet Kultursidan.nu 26/1 2019

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.