• KULTUR-ANNONS

 • NYHETER

Tyra Lundgren – en hel konstnär helt enkelt


Luftigt, vackert och smakfullt. Tyra Lundgrens andra stora retrospektiva utställning på Konstmuseet flödar över av vackra saker.

 

Hennes självständighet och kvalitet utmanar än i dag

 

Först måste jag berätta att det flödar över av vackra saker på Norrköpings Konstmuseums andra återblickande utställning med Tyra Lundgrens alster. Allt det vackra är vackert och smakfullt utställt i fem gallerier.

För visst blir man glad inför en vacker skål, eller en höghalsad vas, med harmoniska proportioner i form och färg likt naturen själv. Och jag faller i ömhet inför fågelungars spretiga, mesiga komik i keramik medan de storögda gäddorna glupskt lurar i vassen och de fria, egensinniga skatorna blickar ner från stengodsreliefen.

Lagom till utställningen har Marika Bogren skrivit en utmärkt biografi om Tyra Lundgrens hedersamma liv 1897-1979. Läsningen av boken vidgar utställningsrummen och väcker tankar kring ett liv som blev fyllt av mening genom arbete; framförallt som formgivare i keramik, glas och textil.

När Tyra Lunddgren som ung gick på Konstakademin präglades den fortfarande av det hantverkskunnande som var en tradition från starten i slutet på sjuttonhundratalet, då en skola till nybygget av slottet. Och ännu när Tyra Lundgren gick där hämtade måleriet motiv från litteraturen, vilket man gjort ända sedan renässansen.

En friare konst och ett friare liv blommade i Paris efter kriget, billigt att bo och äta, och Tyra Lundgren reste dit, gick i skola hos André Lothes och lärde sig kubistiskt måleri, som passande nog anknöt till hennes studier i klassiskt måleri vid Konstakademin. Se det fina porträttet av vännen Estrid Ericsson och hur de små perspektivförskjutningarna teatraliserar även självporträtten från 1920 och 1921.

Men kubismen var redan lite passé som mode och den fria konsten förlorade sig i gåtfulla, svårbegripliga och ”fula” påhitt; med surrealismen som andlig källa hade scenen redan tagits över av modernismens artister, från Picasso till Duchamp.

Och denna modernism förblev egentligen hela livet främmande för Tyra; ”Det ena vill jag inte, göra, och det andra kan jag inte”, skriver hon i dagboken 1929. Men vad skulle hon måla, figurer och landskap? Och hur få det sålt?

Som kvinna insåg hon tydligt de bistra villkoren: Att vara konstnär är att ha ett yrke på samma sätt som spårvägaren, kontoristen, hamnarbetaren, poliskonstapeln, svarvaren eller renhållningsarbetaren. Konstnären ska med sitt arbete försörja sig själv och ofta sin familj. Han ska betala hyra, skatt, spårvagnsavgifter och en rad andra utgifter som vi alla har mer eller mindre angenäma erfarenheter av.

För Tyra var det uteslutet att låta en konstnärshustru stå för försörjningen medan det för manliga konstnärer dessutom var lättare att komma in i åtråvärda nätverk av konstnärer, konsthandlare och kritiker.

Under tjugo- och trettiotalen mognade Tyra Lundgren som människa och konstnär; för en kvinnlig konstnär som ville vara kvar i yrket blev det nödvändigt att orientera sig mot annat än måleri. Så ger sig Tyra Lundgren i kast med annan konstnärsverksamhet och lyckas med livet!

Långt senare 1972 vid retrospektiven i Norrköpings Konstmuseum visar hon sitt måleri för första gången. Och kanske blev det till slut till en liten, liten sorg att inte kunnat bli en fri konstmålare.

I stället gav hon sig framgångsrikt i kast med formgivning av keramik, glas, porslin och textil vid de bästa bruken i Europa. I sin egen bok Lera och eld, 1946, sammanfattar Tyra Lundgren det hon ansåg vara viktigt för självständigt keramiskt skapande; att undvika ytliga konstnärspretentioner och snäv nyttoproduktion. I stället uppmanar hon – lär dig hantverket och låt konstnären i dig engageras!

Utställningen har fått den flertydiga underrubriken Vagabond & Entreprenör. Den titeln associerar naturligtvis till det kulturpolitiska kravet på flexibilitet och marknadsanpassning, men Tyra Lundgren utmanar dagens konstnärer framförallt genom sin självständighet och KVALITET!

Text: Olov Rasch
Foto: Ann-Charlotte Sandelin

 

 • KONSTMUSEET Norrköping

 • 11 februari – 27 maj 2012
  Vernissage lördag 11 februari 2012 kl 11-17
 • Tyra Lundgren
  vagabond & entreprenör
 • Utställningskommissarie Helena Scragg
 • Utställningen är ett samarbete med Mjellby konstmuseum, Gotlands konstmuseum, Gustavsbergs porslinsfabrik. Produktionen står i nära relation med Marika Bogrens arbete och avhandling om Tyra Lundgrens konstnärskap och nätverk.
 • Visningar
  Offentliga visningar: torsdagar och söndagar kl 14
  Babyvisningar: 29/2, 28/3, 25/4
  Entré utställningen
60 kr
40 kr pensionärer
Fri entré för barn och unga upp till 26 år och Konstmuseets Vänner
Fredagar – alltid fri entré!

 

LÄNKAR
Norrköpings konstmuseum hemsida
Tyra Lundgren i storformat reportage och film samt museets PROGRAMVERKSAMHET Kultursidan 10/2 2012

 

UTSTÄLLNINGEN – BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

GALLERI 5 – BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR
<object width=”400″ height=”300″> <param name=”flashvars” value=”offsite=true&lang=en-us&page_show_url=%2Fphotos%2Fkultursidan%2Fsets%2F72157629333814581%2Fshow%2F&page_show_back_url=%2Fphotos%2Fkultursidan%2Fsets%2F72157629333814581%2F&set_id=72157629333814581&jump_to=”></param> <param name=”movie” value=”https://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=1811922554″></param> <param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><embed type=”application/x-shockwave-flash” src=”https://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=1811922554″ allowFullScreen=”true” flashvars=”offsite=true&lang=en-us&page_show_url=%2Fphotos%2Fkultursidan%2Fsets%2F72157629333814581%2Fshow%2F&page_show_back_url=%2Fphotos%2Fkultursidan%2Fsets%2F72157629333814581%2F&set_id=72157629333814581&jump_to=” width=”400″ height=”300″></embed></object>

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tyra Lundgren – en hel konstnär helt enkelt

 1. Pingback: I god form | KULTURSIDAN.nu

 2. Pingback: Tyra Lundgren i storformat på Konstmuseet | KULTURSIDAN.nu