• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Mer scenkonst till alla. Överallt.

Och det finns pengar att söka

 

Det är dyrt för en enskild förening att köpa in en föreställning. Samtidigt är det svårt för teatergrupper, dansare och andra kulturutövare att få tillräckligt med spelningar för att kunna gå runt.

Lösningen är Nya Skådebanans projekt Scenkonst överallt. Samordnade inköp och god hjälp att hitta pengar att söka, till exempel från landstinget, ska göra susen.

– Det är ett Leaderprojekt, förklarar projektledaren Göran Sarring som börjar med en presentation för alla länets Folkets husföreningarna när de har en gemensam träff kommande vecka.

Leaderområdet Folkungaland går före med ett pilotprojekt som ska knyta ihop publik, fria grupper och bygdeföreningar med varandra. Även om Folkungaland till större delen finns i Linköpings, Mjölby och Motala kommuner, ingår även landsbygden i västra Norrköping med orter som Skärblacka, Kimstad och Norsholm.

Leader är ett EU-projekt för landsbygdsutveckling där en del av pengarna kommer från EU, en del från kommunerna och en del från de lokala arrangörerna, som ju ofta arbetar ideellt och här räknas de ideella timmarna och ges ett värde, förklarar Göran Sarring.

Hans uppgift är att vara entusiasmerande katalysator för att få igång nya eldsjälar på en lång rad orter med maximalt 3000 invånare, gränsen för att få ingå i ett Leaderdistrikt. Och överallt hittar han platser som är som gjorda för kultur: 40 bygdegårdar, 28 Folkets Hus & Parker och 19 Våra gårdar plus en rad andra lokaler rymmer en hel del om man bara får tips om hur man ska göra, finansieringen inte minst, menar Göran Sarring.

Samarbete är nyckelordet och här knyter Nya Skådebanan an till länets Riksteaterförening som i sin tur har bra kontakt med och vill lyfta fram främst länets många kulturutövare. Övriga partners i projektet är Folkets Hus&Parker Östergötland, Bygdegårdsdistriktet Östergötland, NBV, Vuxenskolan samt ABF.

När Folkungaland börjat sjuda av aktivitet, det ska börja bubbla redan i vår, vill Göran Sarring sprida den goda iden till de övriga Leaderområdena i Östergötland: Gränslandet, Kustlandet och Sommenbygd.

Ann-Charlotte Sandelin

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.