• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Sythercopie spelade upp Birgers kröning

Kungaparet
Kungaparet. Tua Fogelgren gestaltar Märta av Danmark och Stefan Urdell är Birger. De var huvudpersoner i Teater Sythercopies kröningsspel i lördags under Gästabudet. Framför dem går kungens väpnare Tugomir Jovanovic och drottningens sköldmö Lotta Bäck.

 

Kanske det var så det gick till

 

Kung Birger kröntes med drottning Märta vid sin sida. Ärkebiskopen smorde deras panna med helig olja och satte kronor på deras huvuden. Så blev Sverige kung Birgers rike på riktigt, ”av Guds nåde”. Undersåtarna i S:t Laurentii kyrka var hans vittnen.

Vid kröningen i S:t Laurentii finns såväl Birgers mor Helvig av Holstein med som danska Märtas mor Agnes av Brandenburg. I alla fall nu. Kanske de var med även då.

Vid Birgers sida stod riksrådet Torgils Knutsson, som lett förmyndarregeringen efter fadern Magnus Ladulås död. Genom dotterns giftermål med nye kungens bror var han ingift i kungahuset, en maktposition. Torgils kunde räkna med en fortsatt god framtid i riket.

 

1302 års kröningsceremoni
Eliten. Två biskopar och andra höga prelater förrättar kröningsritualen. Närmast kungaparet sitter riksrådet Torgils Knutsson, änkedrottning Helvig, tillsammans med dem andra digniteter ur kungahusets släkt. Flera kvinnor var, eller skulle bli abedissor. I bakgrunden syns S:t Laurentii kyrkokör.

 

Kanske det var så det gick till, men historikerna vet inte mer än att kungaparet kröntes där den 2 december 1302. Ola Lönnqvist som i sin person förenar historikern och teatermannen har skrivit manus och regisserat Sythercopies Kröningsceremoni i kyrkan.

Lönnqvist kan peka ut alla felaktiga detaljer. De högtidliga texterna, som känns så riktiga, är förstås på vår tids svenska och inte på latin. Men det var en äkta latinprofessor i Lund som levererade dem till ett liknande kröningsspel och han antas ha vetat vad som var brukligt vid medeltida kröningar.

– Och när kungar smordes så klädde de av dem och smorde hela kroppen, tillägger Ola Lönnqvist. Det gör inte vi.

På latin sjunger i alla fall S:t Laurentii kyrkokör som låter den ena medeltidshymnen efter den andra prägla akten. De sjunger som vore de nunnor och munkar anförda av abedissan själv, eller körledaren Charlotte Svensson som agerar försångare vid behov.

– Det är ett annat tonspråk. Man måste vänja sig vid det, framhåller hon när hymnerna klingat ut.

 

Kronan på
Kronan på. Även om kungen är utsedd av rikets råd – Sverige var inte ett arvrike – så kommer makten från högre ort. Det är ärkebiskopen som kröner kungaparet.

 

Sythercopie har spelat upp kung Birgers kröning sex år i rad. Och drottning Märtas. En kung måste ha en drottning, inte bara för att få arvingar och för att giftermål var ett viktigare politiskt spel än krig på sin tid.

Kröningens formella likhet med vigselritualen markerar tydligt hur ett förbund ingås mellan riket och personen. Ett heligt förbund som bekräftas av Gud. Med kronan följer plikten. Faller kungen ifrån, eller är borta länge, så träder drottningen till i kungens ställe. Att vara änkedrottning är att ansvara för riket och makten till dess att en efterföljare finns på tronen.

Ola Lönnqvists introduktion är upplysande. Sythercopies kröningsceremoni levandegör historien genom den relativt stillsamma ritualen som samlar rikets främsta med änkedrottningar, högadel och ledande inom kyrkan. En elitens släktträff. Det är tungt.

Men säg den lycka som varar för evigt. Knappt har kung Birger krönts och läst upp sin regeringsdeklaration förrän småbrorsorna Erik och Valdemar gnäller. Hertigar med stora förläningar, fast under sin kung. Det dröjer inte många år innan de bjuder till gästabud, i Håtuna.

Men då har Torgils fallit i onåd och avrättats.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

S:T LAURENTII KYRKA Söderköping

27 augusti 2016
1302 års kröning under Söderköpings Gästabud

Manus och regi: Ola Lönnqvist
Arr: Teater Sythercopie

MEDVERKANDE
Medlemmar i Teater Sythercopie
S:t Laurentii kyrkokör

SÖDERKÖPING

25 – 27 augusti 2016
Nomemus

Nordisk festival för medeltida musik

SÖDERKÖPING

26 – 28 augusti 2016
Söderköpings Gästabud

Tornerspel, medeltidsmarknad, gycklare, eldshow, musikfestival, föreläsningar m.m.

LÄNKAR
Teater Sythercopie hemsida Facebook
Söderköpings Gästabud hemsida Facebook program
Al Andaluz – musik från andras medeltid reportage Kultursidan.nu 29/8 2016
Söderköping smakar på medeltiden reportage Kultursidan.nu 27/8 2016
Gästabudet satsar på två musikfestivaler reportage Kultursidan.nu 23/8 2016

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.