• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Ljud å ljus

Wolfgang Peter Menzel

Wolfgang Peter Menzel arbetar gränsöverskridande med sin konst.

 

Gränsöverskridande konstsamtal

 

Galleri Kronan bjuder in till ett samtal om gränsområdet mellan musik och konst, mellan ljud och ljus. Om detta ska herrarna Lars Jonsson, David Swärd, Boa Pettersson och Wolfgang Menzel samtala.

– Kulturskribenter/vetare är för det mesta specialiserade på just sitt område. Det gäller ofta också konstnärerna. Men kan det inte vara så att den som överblickar hela kulturfältet också bättre förstår den enskilda kulturformen, frågar sig konstnären Stefan Teleman, som under 2013 är ansvarig curator för Galleri Kronan.

– Vi vill vidga horisonten en aning och samtala om gränsområdet mellan musik och konst, mellan ljud och ljus.

Frågorna som Stefan Teleman ställer är många: Var finns beröringspunkterna? Vilken roll spelar den tekniska utvecklingen? Hur har frånvaron/närvaron av levande publik spelat in? Har nya estetiska normer följt på samhällsutvecklingen eller skapats av konstnärer i protest mot stelnade konstformer? Varför experimenterar man på nya fält eller varför experimenteras det så lite? Vilken roll spelar de ekonomiska villkoren inom kultursfären?

De fyra i panelen bidrar inte bara med samtal utan låter publiken lyssna till egna exempel på ljud och bild. En av dem Wolfgang Peter Menzel kan bidra med en hel utställning. Hans installation Hemtrakter, som innehåller både ljudverket My father – The sea och målningar, kan just nu ses/höras i Kronans Lilla galleriet. Boa Pettersson visar datorprogrammet Metasynth som visualiserar ljud.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

 

  • GALLERI KRONAN Norrköping

  • 28 februari 2013 kl 19
    Ljus/ljud/musik/konst
    Samtal med Lars Jonsson, David Swärd, Boa Pettersson och Wolfgang Menzel

LÄNKAR
Galleri Kronan hemsida
Välformulerad minnesinstallation på Kronan reportage Kultursidan.nu 25/2 2013

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.