• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

A Taste of Europe på Arbetets museum


Redskap för mjölkning. Någonstans här startade det moderna Sverige.

Matens väg till bordet

Nu ställer Arbetets museum maten på bordet tillsammans med museer i en rad andra länder i Europa. Tre års samarbete har lett till en gemensam utställning och till nationella fördjupningar i ett eget livsmedel. I Sverige stavas det MJÖLK.

Liksom i Sverige har maten i de flesta länder i Europa lämnat självhushållets närhet. Den mat vi äter kommer ofta från storskalig produktion. Mycket importeras – och alltså äter vi alltmer samma sorts mat, liksom mattrenderna svischar över världen.

Utställningen heter A taste of Europe: Varför äter vi det vi äter? Varje museum som ingår i samarbetet kring fokuserar alltså på ett livsmedel som har stor betydelse i det egna landet. Varför är det viktigt, hur framställs livsmedlet och vad spelar det för roll i vardagen?

Mjölken hör till det moderna Sverige som växte fram på 1920- och 30-talen. Mjölken är ”naturlig, nyttig och modern.” Även idag marknadsförs mjölken som ett självklart inslag i ”det typiskt svenska” och mjölkproduktionen kopplas inte minst till det svenska öppna landskapet.

De senaste åren har mejerinäringen blivit alltmer internationell och storskalig. Samtidigt växer efterfrågan på lokalproducerade, ursprungsmärkta varor och flera mindre, lokala mejerier har startats. Sedan 1980-talet har mjölkkonsumtionen i Sverige minskat rejält. Samtidigt har produktutbudet fullkomligt exploderat. Mjölkindustrin anpassar ständigt sina produkter efter nya livsstilar, råd och rön. Arbetets museum har dokumenterat arbetet på ett antal stor-, mellan- och småskaliga mejerier och mjölkgårdar runt om i landet. En etnolog har intervjuat Mjölkbönder, lastbilschaufförer, mejeriarbetare, marknadsaktörer och konsumenter, och i dokumentationen blir det tydligt hur många människor som är inblandade i mjölkens väg från kon till bordet.

Lisa Svärdmalm och Sanna Frank uppträdde vid invigningen med ”Mat-Musik för barn och vuxna”.

EU-parlamentarikern Lena Ek från Valdemarsvik påminde i sitt tal om hur viktig och omfattande matproduktionen är. Och önskade att ”alla barn borde få ha en egen ko”, för en ko är varm och trygg att luta sig emot.

Film och text: Sven Åke Molund och Ann-Charlotte Sandelin
Foto: Sven Åke Molund

  • ARBETETS MUSEUM Norrköping

  • 26 januari – 4 september 2011
  • A Taste of Europé: Varför äter vi det vi äter?

Mer om projektet finns att läsa på hemsidan www.atasteofeurope.eu

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.