• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Konst eller klocka 2.0 på Galleri Kronan

Keramik Söderholm
Bordet är dukat. Bortom Marie Söderholms keramik skymtar verk av Lars Olofsson, Jan Erik Frisendahl, Annika B Kupianen, Helena Forsberg, Ulla Fredriksson och Jonny Grundström Olsson.

 

Vad skulle du välja?

 

Detta är valet Norrköpings kommuns 25-års jubilarer står inför.Galleri Kronan visas nu en bred samling konst från vilken dessa kan välja sin favorit. Totalt har man samlat ihop imponerande 91 konstverk från 38 konstnärer från KiFiN, KRO och KIF.  På vernissagedagen infann sig över 150 besökare på galleriet, och en vecka senare har 40 konstverk fått små orange märkningar och därmed en ny ägare.

Det är en varierande ansamling som möter besökaren på Kronan. Åsa Kummus finstämt gråskaliga akvareller och Ulla Fredrikssons gåtfulla sotade glas möter Peggy Palmsteds variationsrika kollage och Åke Bjurhamns färgstarka oljor i suprematistisk anda.

 

Palmstedt, Chaudhuri, Teleman
Hadad Forsberg
Olofsson, Frisendahl, Kupiainen<
Peggy Palmstedt, Liisa Chaudhuri, Stefan Teleman.
Alexander Hadad. Monica Forsberg.
Lars Olofsson, Jan Erik Frisendahl, Anx Kupiainen.

 

Överhuvudtaget är det en mängd olika tekniker som finns representerade på utställningen. I entrérummet finns frånsett målningar, kollage och sotade glas även skulpturer av Alexander Hadad och Marion Kahnert.

I innersta rummet, tillsammans med bland annat Maria Börjessons smycken, finns Sahar Burhans Konst eller klocka 1 och Konst eller klocka 2. Vid första anblicken möts man av en naturlig, ganska blek färgskala där motivet byggts upp av idel små kvadrater i olika material. Men plötsligt så händer något. I bilderna finns en liten kvadrat som med ett svagt tickande ljud rör sig runt runt i takt med sekunderna. Både överraskande och finurligt.

 

Kahnert, Fredriksson Fredriksson
Kahnert, Grundström Olsson, Östlund, Bjurhamn, KummuKummu Östlund
Marion Kahnert, Ulla Fredriksson.
Ulla Fredriksson. Marion Kahnert, Jonny Grundström Olsson, Agneta Östlund, Åke Bjurhamn, Åsa Kummu.
Åsa Kummu. Agneta Östlund.

 

Då man betänker de olika teknikerna, och att det faktiskt är frågan om hela 91 konstverk – alla med sitt eget tonläge, förstår man att det måste varit något av en kamp att hänga denna utställning. För hur fyller man totalt fem utrymmen av varierande storlek med konst utan att det blir ett enda gytter av färg och form?

De inblandade har dock lyckats överraskande bra med att kombinera verken i en följd och kombination som känns naturlig och behaglig att se på. En anledning kan tänkas vara den relativt enhetliga storleken på verken – som denna omgång varit begränsad till ett mått på max 60×60 cm.  Sedan har man också varit mycket uppmärksam på färgskalor, medium och tonlägen vilket också gjort att utställningen till största delen känns mycket följsam.

 

Hallgren, Liljegren-Kreuger, Enlund, Persson
Altayyar, Hajo Börjesson
Jasim Fahad, Lundby, Burhan, Lindberg, Alani
Stina Hallgren, Marie Liljegren-Kreuger, Ann-Lis Enlund, Vivi-Anne Persson.
Amjad Altayyar, Saad Hajo (i bakgrunden). Maria Börjesson.
Jasim Fahad, Maria Lundby, Sahar Burhan, Anneli Lindberg, Falah Alani.

 

Vid mitt återbesök en vecka efter vernissagen har delar av utställningen hängts om, tyvärr på bekostnad av den tidigare nämnda harmonin. Varför man valt att göra detta är för att kunna visa de verk som ännu inte valts i rummen på nedre plan. Gallerist Carin Fahlén nämner att märkningarna verkade störa i valet av konstverk, och tycker därför att det känns mera rättvist mot både konstnärerna och besökarna att omplacera konstverken.

 

Sandell, Wahlstedt, Slipicevic
Wahlstedt Slipicevic
Uddin, Cederquist
Anna Sandell, Lena Wahlstedt, Dani Slipicevic.

Lena Wahlstedt. Dani Slipicevic.
Ann Uddin, Erik Cederquist.

 

Sammanfattningsvis är Konst eller Klocka 2.0 väl värd ett besök. Det blir en annorlunda galleriupplevelse då uppmärksamheten riktas mot en mängd olika konstnärskap på en gång, men utan att för den skull bli förvirrande.

Så om du är nyfiken på konsten, gör ett besök på Galleri Kronan innan 3 april. Är du rentav jubilar så passa på att välja något som säkerligen ger mera glädje och väcker mer intresse än både klocka och medalj.

Text: Karolina Nilsson
Foto: Ann-Charlotte Sandelin

  • GALLERI KRONAN Norrköping

  • 19 mars – 3 april 2011
    Konst eller klocka 2.0
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.