• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Mitt Norrköping med Mårten Mellberg

Trygg start. Mårten Mellberg inledde vid Polishuset.

 

Skammens utomgränsbebyggelse

 

Arbetets museums och Stadsmuseets stadsvandringar på temat Mitt Norrköping är tillbaka. I söndags inledde Mårten Mellberg med en promenad i området runt Stockholmsvägen och Butängen.

Det är museernas gemensamma utställning Kris & Vision – våga älska Norrköping som varit utgångspunkten för stadsvandringarna berättar Mårten Mellberg för oss dryga 30-talet intresserade som trotsat vårvindarna och tagit oss till Polishuset. Mårten är till vardags programansvarig på Arbetets museum. En Linköpingsbo som tagit Norrköping till sitt hjärta och nu både bor och arbetar i staden. Han hoppas att dessa stadsvandringar med kända och okända Norrköpingsbor ska stimulera till diskussioner om Norrköpings utveckling och framtid.

 


Gräns. Mårten Mellberg vid den smala gångbron som leder över järnvägen från Marielund till Butängen.

 

Vi börjar vår vandring längs med Stockholmsvägen. Mårten Mellberg vill ta oss med till delar av Norrköping som kanske inte anses vara de vackraste i staden, men han tycker de är intressanta på ett annat sätt. Till skillnad från de ganska nya och populära stråken kring Knäppingsborg och M-kvarteren vid Hospitalsgatan finns det ingen uttänkt målgrupp eller röd tråd för verksamheterna
på Stockholmsvägen. Här frodas bilverkstäder bredvid asiatiska mataffärer, här finns kaféer och hotell bredvid bilrecond och låssmed.

– Stockholmsvägen är för alla, konstaterar Mårten Mellberg.
Det är en brokig blandning som har fått växa fram organiskt, utan någon som helst plan för området. Här har människor tillåtits att ta staden i anspråk, som Mårten uttrycker det.

Vi tar gångbron över järnvägen till Fredriksdalsgatan. En bro som jag aldrig har lagt märke till förut. Kanske för att jag alltid kör bil på Stockholmsvägen, aldrig promenerar.

 


Vandrande åhörare. Butängen står inför en ny omdaning när Ostlänken kommer.

 

Nu kommer vi in i ett område som förut var känt, eller kanske snarare ökänt, som Frisko. Jodå, det nickas igenkännande i gruppen. Under 1800-talets andra hälft uppstod förstäder som inte ingick i Norrköpings stad. Här gällde inte stadens regler och förordningar utan man fick bygga som man ville. Det betydde att man oftast byggde med sämre standard.

– Utomgränsbebyggelse kallas det, berättar Mårten Mellberg. Trots att Norra förstaden inkorporerades i Norrköpings stad 1915 förblev det ett område med illa byggda hus och dålig standard.

– Uselt, säger en man i gruppen.

Han växte upp här i Frisko på 1950-talet med sin mamma och sina syskon. De bodde i ett rum och kök med kallvatten, dass på gården och råttor. Ända in på 1960-talet var standarden dålig och området förslummat. Det var skamfyllt att säga att man bodde här, så många höll tyst om det. Men det var en levande stadsdel med betydligt fler affärer än idag.

Vi går vidare in i industriområdet Butängen. Precis som längs med Stockholmsvägen är det en brokig skara verksamheter som finns här. Verksamheter som inte får plats någon annanstans. Men Butängen står inför stora förändringar. Den planerade Ostlänken ska passera här och området kommer med all säkerhet att ändra karaktär.

Men innan detta sker hoppas Mårten Mellberg att området kan bli en kreativ och konstnärlig lunga i stan. Precis som Industrilandskapet var innan det blivit renoverat och färdigpolerat. Mårten Mellberg talar med entusiasm i rösten. Med billiga hyror skulle underground-verksamheter som idag inte har någonstans att ta vägen kunna få en fristad. Det finns redan replokaler, loppis och konstnärlig målarutbildning här. Men det måste växa fram underifrån. Människor måste ta området i anspråk.

 


En smal med bröd. Ursprunget till dagens Leons stod på Hagaplan.

 

Vi får sannerligen något att tänka på medan vi går till vandringens sista stopp – den legendariska korvkiosken Leons. Ägaren Claes Åkervall kommer ut och berättar med värme hur korvkiosken varit en mötesplats för Norrköpingsborna under många år, både när den fanns på Hagaplan, senare vid Folkets Hus för att till slut hamna på Butängen.

Vi börjar vår vandring längs med Stockholmsvägen. Mårten Mellberg vill ta oss med till delar av Norrköping som kanske inte anses vara de vackraste i staden, men han tycker de är intressanta på ett annat sätt. Till skillnad från de ganska nya och populära stråken kring Knäppingsborg och M-kvarteren vid Hospitalsgatan finns det ingen uttänkt målgrupp eller röd tråd för verksamheterna

– Här möts alla åldrar och alla typer av människor, berättar han. Vi värmer oss med kaffe och några som känner kurret i magen passar på att ta något ätbart. Stadsvandringen är slut och jag har fått lära känna delar av Norrköping som jag tidigare bara har passerat.

Text och foto: Felicia Eriksson

NORRKÖPING

13 april 2014
Mitt Norrköping med Mårten Mellberg
Stadsvandringar med kända och okända Norrköpingsbor
Arr: Arbetets museum och Stadsmuseet

KOMMANDE STADSVANDRINGAR
11 maj kl 13
Sebastian Rachwalski om Norrköpings judiska historia
25 maj kl 13
Stadsarkitekt Karin Milles-Beier om sträckan mellan Västegötebacken och Gamlebro

LÄNKAR
Stadsvandringar På gång
Arbetets museum hemsida
Norrköpings stadsmuseum hemsida

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN ALT/MOBIL – KLICKA HÄR

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.