• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Anders vill sprida antirasistisk kultur

Anders Lundin höjer sin röst mot rasism och för humanitet med sajten En röst mot rasism.

 

Hashtagga #EnRöstMotRasism

 

Många gillar En röst mot rasism. Anders Lundin startade helt nyligen hemsidan och Facebooksidan tillsammans med några vänner. De vill lyfta fram det positiva med ett mångkulturellt samhälle. Ge humanitet och kärlek ett utrymme.

– Det har gått väldigt fort, säger Anders Lundin när vi möts i Vasaparken i Norrköping några dagar efter starten. Vi har redan fått 1.700 gillare på Facebook.

 


Inspirationen kom från Andrea Lundqvists YouTubefilm Vilka är ni?

 

Han beskriver hur musikern Björn Gidlund i Östersund såg en YouTubefilm med Andrea Lundquist, som gjort en låt Vilka är ni? I låten beskriver hon rasismen i dagens Sverige. Hon ifrågasätter både de personer som har rasistiska åsikter men också samhället.

– Den fick stor uppmärksamhet, bland annat av Aftonbladet, och fick 300.000 visningar på några dagar. Björn Gidlund tänkte att det finns ett stort engagemang för antirasistisk kultur och tog kontakt med mig, han vet att jag är intresserad av frågorna.

Nästa dag hade Björn Gidlund, Anders Lundin och poeten Anni Lund, Stockholm, som också är med på tåget, startat en hemsida och en Facebooksida. Tanken är att komplettera med ett YouTubekonto.

– Vi vill dela sådana kulturyttringar som värnar humanitet och kärlek. Vi tycker det finns många bra sidor med ett mångkulturellt samhälle, att vi människor är olika och gör olika saker, säger Anders Lundin.

 


Facebooksidan En röst mot rasism.

 

De har redan fått de första frågorna från folk som vill dra igång den sorts diskussioner som ofta drar snett.

– Vi fick frågan ”är man rasist om man röstar på SD?”. Då svarade vi att vi inte tar ställning i partipolitiska frågor.

Anders Lundin understryker är att varken hemsidan eller Facebooksidan är diskussionsforum, inte heller platser för promotion. Tanken är enbart att lyfta fram de goda exemplen, som dikter, musik och bilder.

– Vi sprider inga hatiska sånger, utan kärleksfulla som lyfter människor.

Än så länge finns En röst mot rasism enbart på svenska. Hur ska ni kunna avgöra vad som står i inlägg eller sjungs i låtar på språk ni inte kan? Rasism är ju inte enbart en svensk företeelse.

– Jag har tänkt på det där man har inga färdiga lösningar, svarar Anders Lundin på första frågan. Som svar på den andra: På sikt ska hemsidan bli flerspråkig.

– Jag är gammal punkare, det tankesättet sitter i. Ska man få något gjort så får man göra det själv.

Har du ett bidrag så kan du dela i din egen statusrad genom att använda hashtaggen #enröstmotrasism. Eller mejla, adressen finns på hemsidan.

Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin
Skärmdumpar från En röst mot rasisms Facebooksida och hemsida

LÄNKAR
En röst mot rasism hemsida Facebook
Andrea Lundqvist YouTube

FLERA BILDER – KLICKA

Anders Lundin har startat En röst mot rasism.

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Anders vill sprida antirasistisk kultur

  1. Pingback: Anders Keily debuterar med Ankare i tiden – KULTURSIDAN.nu