• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Bilden av Det goda Sverige ifrågasätts på Verkstad


Mörka gestalter över ett blodrött land. På onsdag kan vi se en gestaltning som fokuserar på mörka delar av Sveriges historia.

 

En mörkare berättelse

 

Segraren skriver historien – en urlakad sanning men ändå inte en lögn. Moderna historiker av facket gräver i arkiven och publicerar ständigt nytt material som fördjupar och nyanserar bilden av det som skett – nyligen eller för länge sedan.

Men de klarar inte av att rucka på den övergripande bilden, att Sverige är ett tolerant och öppet samhälle.

Sverigebilden i dag berättar gärna om framstegen, om framväxten av det moderna samhället. Den forskning som gjorts och som visar på det modernas mörka sidor, om det som gömts undan och förtryckts, har inte nått fram tillräckligt för att rucka på den skinande självbilden, som förblir stabil bakgrund till alla rapporter som motsäger dess enhetlighet.

Det menar de fem studenter som nu genomför eventet Det goda Sverige under en heldag den 1 juni. Målet är att belysa dunkla och mindre uppmärksammade händelser i nyare svensk historia med fokus på förtryck och rasism.

– Vi menar att delar av Sveriges historia inte fått det mediala och samhälleliga genomslag de förtjänar. På så sätt kan grymma tankemönster leva vidare än idag, utan att ifrågasättas, skriver de i ett pressmeddelande.

I Verkstads ruffiga lokaler kan man vandra längs en tidslinje genom Sveriges mörka historia med nedslag i händelser från slutet av 1800-talet fram till idag. Det blir musik, blandade medieformer såsom projektioner, installationer, informativa element och levande inslag.

Text: Ann-Charlotte Sandelin

  • VERKSTAD Norrköping
  • 1 juni 2011 kl 10-15, kl 18-23
    Det goda Sverige

LÄNKAR
Det goda Sverige
Myten om det goda Sverige
intervju med Helene Lööw, DN 27/10 2010
Omänskligt utställning med levande hemsida i samproduktione mellan Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar 
Utrota varenda jävel
bok av Sven Lindqvist 1992
Vår mörka historia Gustaf Fridolin och Laikafilm (trailer)

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.