• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Rejmyre Art LAB 2011

Robyn Backen
Robyn Backen under sitt performance Exposure.

Experimentell konst i oväntad miljö

Det har hänt spännande saker i Rejmyre bruksområde. Konstnärer från alla världens hörn samlades under ca två veckor för att delta i Rejmyre Art LAB. Projektet konstnärsdrivet och är från början sprunget ur Rejmyre Matters, men har sedan 2007 varit fristående. I frontlinjen står Sissi Westerberg tillsammans med bland andra Daniel Peltz, och sammanlagt har man varit lite över tio deltagande konstnärer.

Rejmyre Art LAB är ett helt konstnärsdrivet projekt, och har haft flera syften. Å ena sidan vill man låta olika konstnärer mötas och ägna tid åt att diskutera och undersöka sin egen och de andras konst, men samtidigt vill man också skapa en mera kollektiv plattform som passar den samtida experimentella konsten. Sissi Westerberg framhåller att mycket av den samtida konsten i många fall inte går ut på en ensam konstnär i en ensam ateljé, utan att den är beroende av helt andra premisser. Genom att erbjuda en plats med en rik och inspirerande historia, och möjlighet att visa och ställa ut på denna plats, hoppas man skapa en stimulerande milö

Schemat för konstnärerna har varit ganska strikt. En hel del tid har funnits till de egna projekten, men man har även arbetat mycket tillsammans. Under kvällarna har man haft presentationer där en konstnär i taget fått visa fram och diskutera just sitt verk, vilket flera håller med om har varit både ovant och givande. Ofta blir slutet på konststudierna också slutet på denna typ av ingående diskussion om verken, och tanken är att ge konstnärerna möjligheten att verkligen gå in i sitt skapande genom att låta andra vara del av processen.

De deltagande konstnärerna är alla på olika platser i karriär och konstnärskap, och har kommit till Rejmyre från alla världens hörn. Bland de svenska representanterna finns Sissi Westerberg, konstnärskollektivet raketa , Emanuel Almborg, Hanna Lundborg och Maria Johansson. Tillsammans med dem finns Alex Auriema (USA/Tyskland), Robyn Backen (Australien), Daniel Peltz (USA), Benjamin Slotterøy (Norge/Sverige), Tracy Steepy (USA), Carolyn Strauss (USA/Nederländerna) och Shirin Adhami (USA).

Alla konstnärerna har olika erfarenhet av Rejmyre Art Lab, vissa har varit med flera gånger tidigare medan en del är helt nya. Robyn Backen tillhör dem som anslutit sig till projektet i år, och hon berättar med både förvåning och fascination om sitt första besök i Rejmyre. Känslan av att komma till en ny och främmande plats, tillsammans med de fantastiska lokalerna som finns på det gamla glasbruket, inspirerade henne till att göra performanceverket Exposure. I detta lät hon sig själv och de närvarande upptäcka ett fullkomligt mörklagt lagerutrymme genom att succesivt tillföra ljus och ljud.

Även Daniel Peltz har arbetat med performanceformen, och hans verk Turistinformation: En pilgrim i Rejmyrefinns finns dokumenterad och visas på en tv-skärm i turistbyrån. Verket består i en prostrations-vandring från Engelska magasinet till Coop Konsum, där han mäter avståndet mellan platserna med sin egen kropp. För Peltz var det intressanta själva ritualiserandet av en plats, och hur betydelsen av ett beteende kan variera helt med platsen det utförs på.

Utanför entrén till glasbruket står en parkbänk fullkomligen övervuxen med grön, kraftig mossa. Detta utgör Benjamin Slotterøys Mossinstallationer, ett verk som berättar om den mänskliga platsens förgänglighet. Vad skulle hända om vi en dag försvann? Vad skulle finnas kvar och vad skulle komma till?

Inne i glasmuseet har Maria Johansson ställt ut sina drömska och stiliserade glaskonstverk History Storage and Conversation Containers, och skapar där en intressant kontrast mot de traditionella glasföremål som finns uppradade i montrarna. Strax utanför dörrarna till museet snubblar man sedan över Alex Auriemas och Emanuel Almorgs Utan titel, vilket består av en handblåst Coca Cola flaska, det första industriellt tillverkade glasföremålet, och en film bestående av filmsekvenser som visar traditionellt glasblåsande tillsammans med automatiserad, industriell produktion. Verket berättar om kontrasten mellan det industriella och det handgjorda.

Som synes visas konstnärernas verk på flera platser runt om i hantverksbyn, och en del saker har även flyttat in i samhällets antikaffär. Bland de traditionella antikviteterna finns Sissi Westerbergs Becoming&Return, vilket är två möbler som förvandlats till något nytt, något mera organiskt och levande. De står i intressant och överraskande kontrast mot de övriga föremålen, och förhöjer verkligen besöket i affären – oavsett om man är där för konstverken eller de övriga föremålen.

Något mindre platsbundet, eller kanske mest platsbundet av alla, är Shirin Adhamis Ring Rejmyre! Detta konstverk finns på nummer 085592284 och utgår ifrån de olika sätt som ortsnamnet Rejmyre kan sägas på. Under lång tid har uttal och stavning varierat, och ShirinAdhami vill fånga in detta genom att låta människor dela med sig av sin egen version som en del i hennes verk. För den som vill delta är det bara att slå numret, lyssna till bidragen och sedan lämna sitt eget.

Till en början tycks det något märkligt att hitta dessa konstnärer i en liten östgötsk bruksort, men efter hand känns det alltmer naturligt och självklart. Det är en plats som i och med sin historia erbjuder mängder med inspiration. Eftersom Rejmyre är så pass litet och så otroligt bundet till bruket som kulturell och historisk företeelse torde det vara en mycket intressant sak att som konstnär få komma dit och arbeta med sitt skapande. Den korta, ca två veckor långa vistelsen har resulterat i ett intensivt umgänge deltagarna emellan, vilket de allra flesta verkar vara mycket nöjda med.

För den som vill titta närmare på det mycket intressanta, fysiska resultatet av detta projekt finns flera verk på plats i bruksområdet fram till 31 juli. Sättet på vilket de nya verken inkorporerats med andra företeelser, exempelvis glasmuseet och antikaffären, gör att besökaren får uppleva en mängd olika saker på samma gång. Många tankar dyker upp, inte bara om samtidskonsten i sig utan också vad den kan åstadkomma då den kombineras med något som har en tung historisk ryggsäck. I denna stund uppfyller ändå konsten, enligt min mening, ett av sina huvudsyften– att skapa nya och annorlunda världar i den värld som vi tror vi är vana vid.

Text: Karolina Nilsson
Foto: Shirin Adhami, Rejmyre Art LAB
och Karolina Nilsson

REJMYRE HANTVERKSBY, Rejmyre

Utställningen pågår mellan 16-31 juli

LÄNKAR
Rejmyre Art LAB

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.