• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Få röstade på Norrköpings nazister 1934

Stöd till norska flyktingar.
Stöd till Norge och norska flyktingar. Johan Perwe berättade om stämningarna under krigsåren.

 

”Upplever vi även idag en normförskjutning?”

 

Varför väljer vissa att hjälpa, medan andra inte? Vilka blir medlöpare och vilka blir förövare? Kring detta cirkulerar Johan Perwes forskning och skrivande. I tisdags gästade han Norrköping för att åter berätta om nazister och motståndare i Norrköping. Snart kommer boken.

Norrköpingssonen, journalisten, historikern och författaren Johan Perwe arbetar vid sidan av sitt författarskap på Forum för levande historia i Stockholm. En statlig myndighet som arbetar med en del av vår kanske mörkaste historia med utgångspunkt under Förintelsen och andra brott mot mänskligheten under 1900-talet.

När Föreningen Norden i veckan hade ett medlemsmöte så var Johan Perwe på plats i ett välfyllt Crescendo och berättade om Nazisympasitörer och motståndare i Norrköping 1933 – 1945. Efter flera års forskning kommer boken, med titeln Mörkläggning och minnesluckor, våren 2016. Den kan ses som ett lokalhistoriskt exempel på hur det såg ut i Sverige överlag.

 

Johan Perwe
– Det finns en rädsla för vad som kan hittas när man gräver alltför djupt i 1930-1940-talets historia, sade Johan Perwe under sin föreläsning.

 

En bild av Sverige är att vårt land var en folkhemsidyll som inte blev inblandad i krigshändelserna utan räddade människor när andra inte ställde upp. En annan bild är en mer kritisk MOT-berättelse.

På lokal nivå är bilden inte lika tydligt kritisk och skuldbeläggande men Johan Perwe har under sitt arbete med boken erfarit att det finns en rädsla för vad som kan hittas när man gräver alltför djupt i 1930-1940-talets historia.

Det fanns i Norrköping fyra nazistiska huvudinriktningar som delvis överlappade varandra. Vissa personer var aktiva och ställde upp i val medan andra höll sig i skymundan och var stödjande i tysthet.

En grupp var Nationalsocialistiska Arbetarpartiet / Lindholmarna med Waldemar Wiklund som ledande gestalt som samlade missnöjda arbetare och arbetslösa samt oupplysta ungdomar som attraherades.

En annan grupp var Nationalsocialistiska Blocket & Furugårdarna med redaktören Gösta Fahlmark som hade ett mångårigt förflutet som journalist på NT. Från början socialt engagerad drev han mot nazismen och blev 1933 redaktör för nazistiska tidningar.

Tredje gruppen var Sveriges Nationella Förbund, SNF, som tidigare fungerat som fristående ungdomsförbund knutet till Allmänna Valmansförbundet (högerpartiet) men bröts loss 1934. Ledare var advokaten Carl Wilhelm Du Rietz medan Olof Swartz på Stenkullen ställde sitt residens till förfogande för sammankomster och övningar.

Den tyska kolonin i Norrköping var stor sedan 1600 – 1700-talen då textilarbetare med flera yrkesgrupper flyttade hit. Det tyska NSDAP, alltså Hitlers parti, arbetade målmedvetet för att etablera rikstäckande utlandsavdelningar i syfte att stärka förhållandet mellan Nazityskland och de i Sverige verksamma tyskarna, för att förmå dem att bli nazister. I Norrköping bildades Stützpunkt Norrköping med Fritz Metzner som ledare.

 

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet
Inför kommunalvalet 1934. Tyskland hade tagits över av nazisterna. I Norrköping fanns fyra bruna/mörkbruna grupperingar som vände sig till olika målgrupper. Nationalsocialistiska Arbetarpartiet samlade missnöjda arbetare och arbetslösa.

 

Motståndet mot nazismen blev tydligt i samband med kommunalvalet 1934, det var Socialdemokratiska Arbetarkommunen som tog initiativet. Johan Perwe har funnit spår av motståndsaktiviteter bland, tjänstemän och organisationer. ”Det börjar på gräsrotsnivå”.

Partitillhörigheterna är främst socialdemokrater men även högerpartier (som år 1934 dock främst ser kommunisterna som motståndare) och – självklart – kommunister och syndikalister, även om de är få. Det antinazistiska valarbetet är en viktig markering mot nazisterna i Norrköping, som själva såg totalt 326 röster i de tre valdistrikten som en framgång i Sveriges då fjärde största stad med drygt 60.000 invånare.

När kriget drabbar Norden och Finland anfalls av Sovjetunionen 1939 tar 130 norrköpingsbor värvning i det som sedan kallas Vinterkriget. Totalt är det 266 östgötar och över 10.000 svenskar som tar värvning för det finska broderfolket. Kring Finlandshjälpen på hemmaplan samlas humanister från alla läger.

När Nazityskland senare träder in på Finlands sida i fortsättningskriget 1941 blir bilden mer komplicerad.

När även Danmark och Norge ockuperas vaknar intresset för att hjälpa även dessa grannländer. När slavskeppet Donau lämnar Oslo med 532 norska judar som deporteras till Nazityskland i november 1942 får norrköpingsborna vetskap om förföljelsen av judar. Det öppnas flyktinghem för norska judiska flyktingar och motståndsmän som anländer i hundratal till Norrköping.

 

Nätverk mot nazism
Nätverk mot nazism. En karta över personer som arbetade för fred och anti-nazism.

 

Perwe berättar också om förmannen Karl-Gösta Johansson som tillsammans med Betty Olsson och Elsa Alkman driver en hemlig antinazistisk diskussionscirkel, ett andningshål i en naziinspirerad tid, i den uppmärksammade Tisdagsklubbens efterföljd. Mer utåtriktat är Förbundet Kämpande Demokrati, som får en lokalavdelning 1942. Där fanns flera ändå som sade ifrån, i vardagen.

Även om få personer i den svenska befolkningen röstade på nazistiska partier eller såg sig som nazister hävdar Johan Perwe att i Sverige var rasism och intolerans accepterat i många läger på 1930- och 1940-talen.

– Tankegods som växte sig starkare under diktaturerna blev normaliserat och accepterat. Upplever vi även idag en normförskjutning? Är vi på väg mot samma håll? Även i en ljus demokrati som Sverige kan mörka krafter ta över. Låt oss ständigt påminna oss om det, avslutade Johan Perwe.

Johan Perwe har tidigare gett ut två böcker. Bombprästen handlar om hans morfar Erik Perwe som hjälpte många judiska flyktingar och regimkritiker att fly från Nazityskland. I Svenska i Gestapos tjänst, V140 Babs skriver han om en svensk kvinna som åtalades för att ha angivare av tyska medborgare under Naziregimen. V140 Babs är kodordet hon fick som informatör åt Gestapo.

Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

CRESCENDO Norrköping

20 oktober 2015
Möte med nazsmen

Sympatisörer och motståndare i Norrköping 1933–1945
Johan Perwe
Arr: Föreningen Norden

LÄNKAR
Johan Perwe hemsida
Forum för levande historia hemsida
Moas pris gav Johan Perwe ro att forska reportage Kultursidan.nu 29/1 2014

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.