• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Trestegsraket mot Framtidsveckan

Stefan Arrelid, Elinor Forsberg, Framtidsveckan
Framtidstro. Stefan Arrelid och Elinor Forsberg planerar för vårens Framtidsvecka i Norrköping. Men först blir det en föreläsningsserie.

 

”Ungdomarna i Sverige har klimatångest”

 

Framtiden ska formas med ledning av de goda exemplen. I april arrangerar Studiefrämjandet en Framtidsvecka som ska märkas i hela Norrköping.

Som en trestegsraket genomförs en serie föreläsningar en per månad innan Framtidsveckan. Ekonomiforskaren Mattias Lindahl är först ut.

Studiefrämjandet har genomfört Framtidsveckan på andra håll i landet sedan starten 2009. Nu är det dags i Norrköping och det är universitetsstudenten Elinor Forsbergs förtjänst. Hon ville göra något konkret och framtidsinriktat som sitt examensarbete och tog kontakt med Studiefrämjandet i Norrköping. Som i sin tur redan tidigare nosat på idén men saknade projektledare.

– När Elinor tog kontakt med oss föll allt på plats, säger Studiefrämjandets Stefan Arrelid belåtet. Nu har vi jobbat sedan i höstas med att sprida budskapet och bjöd in till en inspirationskväll.

 

Odla kryddor och grönsaker hemma i näringslösning.
Hemmaodling. Är det bra eller dåligt eller bara annorlunda när vi ökar graden av självhushåll? Exemplet växer i Arbetets museums utställning Framtidsland.

 

För idéerna som ska bära mot framtiden ska inte komma från studieförbundet utan från andra aktörer, föreningar, kommunen och företag. Elinors jobb är att samla ihop deras idéer till ett program, som klädbytardag med Jordens vänner och tipspromenad i Vrinneviskogen. Hyresbostäder är med liksom Arbetets museum, som ju har långtidsutställningen Framtidsland.

Alla ska kunna delta i aktiviteterna även om fokusgruppen är unga mellan 7 och 25 år, de som ska leva i framtiden.

– 80 procent av ungdomarna i Sverige har klimatångest. Vi vill lyfta de goda exemplen. Även om vi ändrar vårt sätt att leva så behöver det inte bli sämre, bara annorlunda, framhåller Elinor Forsberg.

Målet är att få ihop 50 olika arrangemang av olika karaktär under Framtidsveckan. Kanske viktigare ändå är att få igång nätverksbyggande, få individer och organisationer att bekanta sig närmare med varandra och utbyta erfarenheter.

– Jag är engagerad i stadsodling i Klockaretorpet, exemplifierar Stefan Arrelid, som dessutom är engagerad i Naturskyddsföreningen.

 

Stefan Arrelid och Elinor Forsberg
Allt hänger ihop. Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem men låt oss börja med de goda exemplen, menar Stefan Arrelid och Elinor Forsberg som arrangerar Studiefrämjandets Framtidsvecka.

 

Klimatveckan föregås av tre föreläsningar om ekonomi, klimat och samhälle. Föreläsarna kommer från forskarvärlden och först ut nu den 28 januari är biträdande professor Mattias Lindahl vid Linköpings universitet, som ska tala om cirkulär ekonomi. Med begreppet menas att resurser i möjligaste mån ska hämtas ur det material som redan är i omlopp, återanvändning är bättre än att fälla skog, gräva upp malm, hugga ner regnskogar för att skapa det vi människor behöver. Det ger en ekonomisk utveckling som är hållbar.

I februari kommer fil dr Merlina Missimer att prata om socialt hållbar utveckling. Och i mars talar klimatexperten Sten Bergström, SMHI, om klimatet och dess påverkan på vattenresurser och samhällsbyggnad.

– Utvecklingen handlar om svåra frågor. Allt är inte svart eller vitt, säger Elinor Forsberg.

– Det är viktigt att lyfta de här dimensionerna, understryker Stefan Arrelid. Det är lätt tänka på att rusta boendet för framtiden men det viktiga nu är att peka på att allt hänger ihop. Vi vill skapa framtidstro!

– Det finns hopp om förändring!, det är det Elinor Forsberg arbetar för.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Ann-Charlotte Sandelin

NORRKÖPING

20–27 april 2016
Framtidsveckan

Arr: Studiefrämjandet

CNEMA Norrköping

28 januari kl 16
Cirkulär ekonomi för ekonomisk hållbar utveckling
Föreläsning
Biträdande professor Mattias Lindahl

25 februari kl 16
Social hållbar utveckling
Föreläsning (på engelska)
Fil.dr. Merlina Missimer

10 mars kl 16
Ekologisk hållbar utveckling
Föreläsning
Klimatexpert Sten Bergström, SMHI

LÄNKAR
Framtidsveckan hemsida Facebook

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Trestegsraket mot Framtidsveckan

  1. Pingback: Cirkulär ekonomi kan bli en bra affär – KULTURSIDAN.nu