• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Lunchklubb med Peo Hansen på VisC

Peo Hansen
Skolexempel. När staten öppnade kassakistan i samband med den ökade flyktingvågen satte hjulen igång. Det gjordes uppköp och folk anställdes. Pengarna återvände snart i form av skatt, berättar professor Peo Hansen.

 

Flyktingvågen bakom Sveriges tillväxt

 

Nu finns ett facit. Sverige och Tyskland var de två EU-länder vars tillväxt ökade under 2015. Tack vare flyktingvågen. Professor Peo Hansen drog de senaste årens rubriker och efterfrågade en politik à la Keynes när han föreläste för Lunchklubben på Visualiseringscenter C.

Lunchklubben ska vara en mötesplats för universitet, näringsliv och samhälle. Mingel, lunch och en kort föreläsning av forskare ska locka publik – och vem är inte en del av samhället?

 

Peo Hansen
After lunch. Visualiseringscenter vill erbjuda en mötesplats för universitet, näringsliv och samhälle. Mingel, mat och ett aktuellt föredrag lockar många.

 

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet. Avdelningen heter Remeso, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Hans forskningsämne har blivit glödhett. Föreläsningen är den senaste av bortåt 30-40 ”alldeles för många för mina barn” – han hållit under den gångna 12-månadersperioden.

Ämnet är Migrationsinsikter och utsikter. Han inleder med tidningsrubriker för att snabbt skissa EU:s migrationspolitik. Han visar en EU-finansierad mur någonstans i Nordafrika och kända EU-politiker i sällskap med diktatorer, som Gadaffi, en gång Libyens mäktige ledare, numera mördad.

– EU:s flyktingpolitiska samarbete har aldrig syftat till att ta emot flyktingar, konstaterar Peo Hansen. I stället har EU satsat på samarbete med diktaturer.

Går det att skilja privatpersonen Peo Hansen från professorn och forskaren? När jag googlar hittar jag att Gunnar Axén, tidigare moderat riksdagsledamot, numera PR-konsult, för ett år sedan twittrade undrande om Peo Hansen verkligen är en ”framstående migrationsforskare” som Sveriges Radios program ”God morgon världen” presenterat honom.

Axén hade nämligen grävt fram ett 10 år gammalt blogginlägg där Peo Hansen uppges vara författare till vänsterpartiets migrationspolitiska program. Däremot hade han inte noterat den långa listan över vetenskapliga publikationer i universitetets presentation av professorn, som borde varit mer lättfunnen.

Men låt oss gå med på att Peo Hansens hjärta sitter till vänster i kroppen. Själv kallar han sig keynesian, en statsvetare kan ha en nationalekonomisk åsikt. Den brittiske nationalekonomen Keynes förordade en aktiv statlig politik för att få hjulen att rulla. Den svenska välfärdens barnbidrag, ett av svaren på den svenska befolkningsfrågan under 1930-talet, var ett tidigt exempel på sådan politik.

”En ansvarsfull flyktingpolitik kräver en…” står det som överskrift till föredraget. På nästa bild i det snabbt växlande bildspelet fortsätter det med ”… en ansvarsfull ekonomisk politik”.

Mot slutet av sitt föredrag kommer han att landa i att flyktingströmmarna ger vinst, och att det redan har bevisats.

 

Peo Hansen
Flyktingvåg över Europa. 13 miljoner flyktingar i Tyskland, Österrike, England, Sverige och Finland. Året var 1956. Att jämföra med 1 miljon 2015.

 

Vägen dit går över fyra befolkningsrelaterade frågor på EU:s bord. Flykting- och asylpolitiken, som alltså nu är så inhuman att humanism blivit ett skällsord. Den stora frågan är egentligen fortfarande det demografiska underskottet, att det föds för få barn för att på sikt kunna försörja den åldrande befolkningen.

Dessutom snuddar han vid den fria rörligheten (inom EU) och emigration, att befolkningen minskar när flyttlassen går västerut (ifrån 13 EU-länder). Hela EU står och stampar, ekonomiskt och i befolkningstal.

– Vi har i decennier vetat om att vi måste öka arbetskraftsinvandringen. Det behövs mellan 25 och 50 miljoner fler som jobbar i hela EU. Flyktingarna från Syrien är bara en miljon men de skulle åtminstone vara ett litet bidrag, människor vars barndom inte kostat oss ett öre, som kan bidra relativt snabbt.

De här argumenten fanns med i EU ända fram till hösten 2015. Professor Hansen bläddrar igenom rubrikerna som vore de dominobrickor. 2011 säger EU-kommissionären Michel Barnier ”Vi behöver invandring för att garantera hållbara välfärdssystem och en dynamisk ekonomi.” Sommaren 2015 ser Sveriges statsminister Stefan Löfven flyktingarna som ”en tillgång”.

– Det såg ut som att alla ställde upp. Sedan skiftade det plötsligt.

I oktober förhandlade EU med Turkiet om att upprätta flyktingläger. I mars sade Donald Tusk, ordförande för Euopeiska rådet: ”Do not come to Europe”.

Flyktingar undan krig, inbördeskrig och förtryck sågs inte längre som en potentiell räddning för det åldrande Europa utan som en ekonomisk börda.

– Det var tillbaka till åtstramningspolitiken. Men den leder bara till en nedåtgående spiral.

”Flyktingvågen ligger bakom Sveriges BNP-tillväxt.” Det är inte Peo Hansen som säger det. Det är en rubrik i tidningen Dagens industri sent i februari 2016. OECD, som ständigt granskar medlemsländernas statistik och söker goda föredömen, pekar på att de positiva effekterna på konsumtion, nyanställningar och investeringar är störst i de länder som tagit emot flest flyktingar, alltså Sverige, Tyskland och Österrike.

– Sverige och Tyskland kunde backa upp sin flyktingpolitik ekonomiskt, för att vi redan hade välskötta ekonomier. Det blev en experimentell verkstad, inte för att de ville utan för att de måste ha en anständig nivå på sitt flyktingmottagande.

Det lönade sig.

 

Peo Hansen
”Göran Persson hade fel. Statens ekonomi har ingen likhet med privat hushållsekonomi. Hushåll kan inte trycka egna pengar.” Peo Hansen tror på Keynes teorier om att statliga insatser får hjulen att rulla.

 

Peo Hansen håller fortfarande på Keynes teorier och förmodligen röstar han lite längre vänsterut än de flesta. Han vill att staten bygger bostäder för flyktingar och anställer personal i stället för att betala överpriser till riskkapitalister. Han anser att en välskött stat med en välskött ekonomi tjänar mest på att ta eget ansvar för sådana slags investeringar. Att få in flyktingar är på några års sikt en ren bonus för ett land. Men det krävs planering.

– Att lösa integreringen på arbetsmarknaden utan statlig intervention är huvudlöst. Utbildning är viktigt!

Främst säger sig professor Hansen sakna fakta, argument och vetenskapligt underbyggda åsikter i dagens debatt. Det har blivit ett löst tyckande, även hos politiker.

Nästa gång handlar det om något helt annat på Lunchklubben.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

VISUALISERINGSCENTER C Norrköping

4 april 2016
Migrationsinsikter och utsikter

Professor Peo Hansen, Linköpings universitet
Arr: Lunchklubben

25 april
ESS – världens mest avancerade forskningsanläggning
Linda Robinsson

LÄNKAR
Peo Hansen info
John Maynard Keynes Wikipedia
Gunnar Axén Twitter
Annika Ström Melin blogg
Visualiseringscentrum C hemsida Facebook
En Ödes-timme på Tyska torget krönika Kultursidan.nu 17/9 2015

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Lunchklubb med Peo Hansen på VisC

  1. Pingback: Lunchklubb med Peo Hansen på VisC | Prensa Norrköping