• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Shakespeares vers som hjärtats slag

Ulf Peter Hallberg
Blankversen blev som hjärtats slag. Det tog sin tid för översättaren Ulf Peter Hallberg att göra Shakespeares uttryck till sitt eget.

 

”Vi har haft ett enormt bra samliv”

 

Fyrahundra år och tre dagar efter William Shakespeares död anlände översättaren Ulf Peter Hallberg till Norrköping, till Cnema och kvällens värd Mats Granberg, Norrköpings Tidningar.

Med sig i bagaget hade Hallberg två nyutkomna böcker, nämligen Komiska förväxlingar och Det blodiga parlamentet. Detta är ingenting mindre än åtta dramer, fyra komedier och fyra tragedier, av det engelska språkets förnämste dramatiker och poet, i nyöversättning till svenska, däribland En midsommarnattsdröm, Hamlet och Macbeth. En stor händelse och en stor översättarprestation, men så tog det också arton år.

På ett välbesatt Cnema bjöd så Hallberg på ett Shakespeare-program, där han bland annat berättade för oss om hur han efter flera år till sist bemästrade blankversen, ”tills den blev som hjärtats slag”, och hade att kämpa mot ordfattigdomen i det svenska språket.

– Jag har haft ett enormt bra samliv med Shakespeare under dessa arton år, sade Ulf Peter Hallberg.

 

Ulf Peter Hallberg, Shsp 400 år
Ett gott samtal. Kvällens värd Mats Granberg ledde evenemanget på ett förtjänstfullt sätt.

 

Det blev förstås mycket högläsning ur nyöversättningarna, bland annat att vara eller inte vara-monologen ur Hamlet och Macbeths avgrundsdjupt desillusionerade tal efter hustruns självmord. Och självfallet jämför man med föregångarna, Carl August Hagberg och Göran O Eriksson, många av Hagbergs verser har ju blivit bevingade ord på svenska.

Att Shakespeare fortfarande är så levande efter fyrahundra år hänger samman med karaktärernas komplexitet, trodde Hallberg. De förblir gåtfulla, frågetecknen rätas aldrig ut helt; varför gifter drottning Gertrud om sig med sin döde makes bror, denne undermålige figur; varför är Hamlet så vankelmodig; varför tar Ofelia livet av sig, om det nu är det hon gör? Var det inte snarare en ren olycka? Och så naturligtvis Shakespeares oemotståndliga ordmusik.

Hallberg återkom ofta under kvällen till sin andre mångårige samtalspartner, den tysk-judiske skriftställaren och kritiske tänkaren Walter Benjamin (1892-1940), vars livsprojekt Paris – 1800-talets huvudstad. Passagearbetet han översatte och som utgavs 1990. Det kom för övrigt ut i ny upplaga förra året. Så det är mycket Ulf Peter Hallberg nu.

Förra året gavs det ut 15.294 böcker här i Sverige. Komiska förväxlingar och Det blodiga parlamentet höjer sig ett gott stycke över mängden.

© Text: Rolf Jonsson
© Foto: Ann-Charlotte Sandelin

CNEMA Norrköping

26 april 2016
Shakespeare 400 år

Samtal
Ulf Peter Hallberg, översättare, Mats Granberg, Norrköpings Tidningar

LÄNKAR
Ulf Peter Hallberg info
Cnema hemsida Facebook

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.