• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Den politiske Delblanc på Antikvariatet

Leif Risberg
Både rolig och bildad. Det gäller såväl Sven Delblancs skrivande som Leif Risbergs föreläsning om Delblancs politiska och litteraturkritiska sidor.

 

Kulturkonservativ gråsosse och skarp rättare

 

Från syndikalistpress till Svenska Dagbladet. Författaren Sven Delblanc var även skriftställare, han skrev både skarp litteraturkritik och meddelade sina åsikter i samhällsfrågor.

Om detta fick publiken höra i Leif Risbergs roliga och bildade föreläsning på Antikvariatet i torsdags. Med högläsning ur Delblancs texter.

För många i dag är författaren Sven Delblanc lika med TV-serien Hedebyborna, men han var en stor kraft som skriftställare, inte minst i samhällsfrågor, i många tidningar från vänster till höger i flera årtionden. Han började i syndikalistisk press och slutade i Svenska Dagbladet!

De personer han verkade beundra mest är Gunnar Ekelöf, det lärda poetiska snillet, och vår politiske ”pappa” Tage Erlander. Den klassiskt skolade Ekelöf måste räknas som en av våra fem största diktare genom tiderna och mötte en enorm beundran från Delblanc.

Jag gissar att en pragmatisk vänsterhållning à la sossen Erlander stod författaren närmast politiskt. Han var som student också medlem i socialdemokraterna även om han gick ur.

I en mycket rolig och bildad föreläsning lade Leif Risberg ut texten om Delblancs dagskritik under många år. Per-Ola Jansson, Delblancsällskapets ordförande, kom med anekdoter och uppläsningar.

Överdrifter, stilväxlingar och en drastisk folklig humor som ibland erinrar om Bellman och Strindberg kännetecknar den lärde Delblanc, som var kritisk även mot de största borgerliga författarna som Flaubert (Madame Bovary, Hjärtats fostran) och Goethe (Faust).

Som ung student skrev Delblanc även om den konservative Thomas Mann och kom redan då med tänkvärda inlägg. De mer ”småborgerliga” författarna, exempelvis Norrköpingssonen Olle Hedberg, ”avrättade” han dock utan nåd, Hedberg var ”en gök med två läten, pessimism och ironi”.

Veckopressen var ”kloaklitteratur”, veritabla kvinnofällor och absurdisterna var ”jonglerande nihilister, som med tomma fraser ursäktar en cynisk uppgivenhet och kittlar borgarklassen”. Se där en fenomenalt skarp uttryckskonst!

För många, som för mig, är Sven mest känd som läroboksförfattare. Hans svenska litteraturhistoria, skriven med Lars Lönnroth, är ett ”begrepp” som präglat ett par generationer litteraturvetare, framför allt från det Uppsala som var honom så kärt.

Vi hoppas på ett förnyat intresse för denne bildade ”kverulant”, kanske kan han också lära dagens vilsna socialdemokrati ett och annat?

© Text och foto: Lars Henriksson

ANTIKVARIATET Norrköping

12 maj 2016
Den politiske Sven Delblanc

Föreläsare: Leif Risberg
Högläsare: Per-Oa Jansson
Arr: Delblancsällskapet och Antikvariatets vänner

LÄNKAR
Delblancsällskapet hemsida Facebook
Antikvariatet i Norrköping Facebook  FB-evenemang

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.