• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Mörkläggning en sann historia om staden (recension)

Mörkläggning
Läsvärt. Johan Perwe fördjupar Norrköpings lokala historia när han skriver om nazister, motståndsrörelse och flyktingar under 1930-tal och till efter Andra världskrigets slut.

 

Ingen ville ifrågasätta verksamheten

 

Nazister, motståndrörelse och flyktingar. Johan Perwe berättar i sin nyutkomna bok Mörkläggning – Nazismen och motståndet i Norrköping 1933 – 1945 om händelser i rikets fjärde största stad. Kända namn, företag och lokaler passerar revy. Mycket läsvärt!

Jag är född i början av 1940-talet och när jag kom till världen så var min far stationerad som sjukvårdssoldat i trakterna av Haparanda. Han berättade inte mycket om sina upplevelser, men ett minne jag har är att han pratade om tågtransporterna mellan Finland och Norge. Hur de soldater som åkte på tågen hade förnedrat de svenska soldaterna som hade till uppgift att ge dem fri passage genom det neutrala Sverige!

Jag är inte ens ifrån Norrköping utan kommer från Jämtland, men när jag för några år sedan fick klart för mig Johan Perwes morfars roll som präst och hans arbete för att hjälpa utsatta i Tyskland så blev jag också intresserad av Norrköpings historia. I min bokhylla har jag också det enorma bokverket, sex volymer, som berättar om Norrköpings historia – men säger dessa verk allt? Återkommer till det!

Jag flyttade till Norrköping 1968 och i mitt arbete som försäljningsingenjör vid ASEA fick jag snabbt en omfattande kontaktkrets. Ibland pratade vi om dåtid och krigstid och vissa företag och adresser nämndes och pekades ibland ut som troliga aktörer under kriget.

I början av 1970-talet kom jag också i kontakt med en då känd och respekterad riksdagsman som senare visade sig ha varit aktiv inom nazistiska grupper.

 

Fullsatt i Mellanrummet på Stadsbiblioteket
Fullsatt. Många var intresserade när boken presenterades för första gången.

 

Johan Perwe skrev i boken Bombprästen om morfadern Erik Perwe som var kyrkoherde vid svenska församlingen i Berlin under Andra världskriget. Där organiserade han hjälpverksamhet för förföljda judar och politiska flyktingar, ordnade mat, logi och falska identitetshandlingar. Morfadern dog i en flygplansolycka 1944.

I Svenska i Gestapos tjänst – V140 Babs skriver han om en annan person som engagerar sig. ”Babs” var en svensk kvinna, gift med en tysk, som lierade sig med Gestapo och tog värvning som informatör och på så sätt skickade flera personer i döden.

Johan Perwe, som arbetar som författare, forskare och informatör, fick för ett antal år sedan stipendium för att kunna forska vidare i hur nazismen verkat i Norrköping. Nu redovisar han resultatet i boken MörkläggningNazismen och motståndet i Norrköping 1933 – 1945.

Jag var på plats vid boksläppet på Norrköpings Stadsbibliotek 18 augusti och det var med spänd nyfikenhet jag vandrade hemåt med det nyinköpta signerade exemplaret. Brukar läsa böcker när jag tänt sänglampan och jag måste säga att min fru var irriterad då jag inte ville släcka den – när jag hade börjat läsa!

Boken är inte en roman eller en deckare, utan den är en välskriven skildring av vad som hände i Norrköping under åren från 1933 fram till främst 1945. Johan Perwe, som själv påpekar att han inte är akademisk historiker då han inte disputerat, har här skrivit en bok som måste bli godkänd som forskning då han hänvisar till ett mycket stort antal källor. Boken är uppdelad i ett antal sektioner där naturligtvis nazismen i Norrköping inleder men där kanske kapitlen om ”Motståndsrörelsen”, ”Flyktvägar” och ”Efterkrigstiden” är de viktigaste.

 

Johan Perwe berättade och svarade på frågor
Boksläpp. Johan Perwe berättade och svarade på frågor.

 

I Johan Perwes bok Mörkläggning får jag bekräftelse på en del av det som jag fått berättat för mig – till exempel Svea choklad, som stöttade nazisterna, och Stenkullen, där regelrätt naziutbildning förekom. Den förre riksdagsmannen finns också omnämnd i en fotnot.

Många av de namn som kommer fram som är bekanta i Norrköping – banktjänstemannen Olof Swartz med Stenkullen, journalisten Fahlmark som arbetade på Norrköpings Tidningar innan han blev redaktör för nazisttidningar. Advokaten Carl Wilhelm Du Rietz som bland annat ställde upp i valet är en annan. Listan på lokala nazister är lång!

Nazismen i Norrköping präglades, om jag tolkar boken rätt, av att det bildades fyra olika grupperingar som siktade in sig på val till kommunens styrande organ. De flesta grupperna var ”svenska nazister” utan koppling till tyska motsvarigheten, men med uttalat ”förakt” för judar. Men det fanns också in tyska nazister i bilden och rapportering, spionage, av icke rättrogna.

Bland alla argument, som en del kan kännas igen i politiska debatten även i år 2016, uppmanades norrköpingsborna att bojkotta till exempel Konsum som man ansåg var en judisk affär men även att gå hårt åt alla som var i behov av samhällets bidrag.

Det jag slås av var att de drivande krafterna ofta var textilarbetare, pappersbruksarbetare men också företagsledare och advokater. Många kända namn, företag och lokaler återfinns i beskrivningen. Man kan undra hur flera av dessa aktiva personer kunde ha ett hårt heltidsarbete som arbetare men ändå orka med att driva propaganda.

Det blev inte några valsegrar för de nazistiska partierna under 1930-talet men de hade många som sympatiserade.

Mera intressant tycker jag är kapitlet om ”Motståndsrörelsen”, där det finns väldigt många kvinnor som gjorde ett enormt arbete medan männen låg i beredskap. De flesta har förblivit rätt okända fram till nu. Betty Olsson var en av dessa kvinnor, driven fackföreningskvinna och organisatör, som tog tungt ansvar för kampen. Flera män fanns också med här varav någon också fängslades.

Verkmästaren Karl Johansson var en av de ledande i Norrköping. Han utbildade sig till radiotelegrafist och blev i samband med en resa till Stockholm också gripen av polisen misstänkt för spioneri.

Motståndet var till en början kopplat till Finska vinterkriget, men fick ordentlig bäring när deporteringen av judar från Norge blev känd.

Flyktingarna var många som fick sin hemvist i Norrköping. Både från Tyskland men kanske framför allt från Norge och Finland. Efter krigsslutet kom överlevande från koncentrationslägren till Norrköping.

Boken innehåller många flyktingars öden men också skildringar av hur många som ställde upp för att hjälpa de flyktingar som kom till Norrköping.

 

Lars Stjernkvist köper boken
Signering. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist skaffade ett exemplar för läsning.

 

Boken beskriver också händelser som är svåra att förstå att de kunde ske utan åtgärder av politiker eller myndigheter, inklusive SÄPO. Hitlers flygplan med Rudolf Hess som passagerare tilläts landa på Kungsängen och två tyska flottbesök gjordes i hamnen 1937 och 1938. Propagandamöten hölls bland annat på Fridhem men Stadshuset nämns också.

Ibland får man känslan av att verksamheten fick pågå eftersom ingen ville ifrågasätta den.

Kapitlet ”Efterkrigstid” är kanske bokens intressantaste och det är där mörkläggningen kan avläsas. Jag berättade i inledningen att jag hade Norrköpings historia i bokhyllan. Den som från 1962 ledde arbetet med detta utomordentligt intressanta verk var fil dr Björn Helmfrid, läroverkets rektor som också var en mycket uppskattad och betydelsefull historiker.

Det har senare avslöjats att han var en mycket aktiv nazist som verkat under pseudonym. Redan 1941 avslöjades hans pseudonym men efter att ha ”klarat flera förhör” med sin arbetsgivare försvarsmakten fick han fortsätta att ansvara för regementets volontärutbildning!

Med denna vetskap om hans dubbelroll så undrar man hur stor del av Norrköpings historia under 1930 – 1940-talet som är ”borttappad” i det samlade verket?

Boken Mörkläggning är lättläst och intressant med många sidor källhänvisningar och personregister. Alla som har intresse av hur det var i Norrköping under 1930-1940-talet bör läsa den liksom alla som tror att det inte fanns grupperingar och rapportörer i Norrköping.

Boken är inte bara intressant ur ett norrköpingsperspektiv utan visar på hur det troligen var på många olika orter i Sverige. Norrköping var på den tiden landets fjärde största stad så omfattningen är naturligtvis större än på mindre orter.

Johan Perwe har också medvetet uteslutit sådant som inte kunnat beläggas genom flera källor.

Boken rekommenderas!

© Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

FAKTABOK

Mörkläggning – Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945
Johan Perwe
Carlssons förlag 2016

LÄNKAR
Johan Perwe hemsida
Carlssons bokförlag hemsida Mörkläggning
Få röstade på Norrköpings nazister 1934 reportage Kultursidan.nu 22/10 2015
Moas pris gav Johan Perwe ro att forska reportage Kultursidan.nu 29/1 2014

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Mörkläggning en sann historia om staden (recension)

  1. Pingback: Johan Perwe fördjupar med Livräddare – KULTURSIDAN.nu