• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Verkstad konsthall startar skola med ABF

Azma Samatar
Selfie. Azma Samatar anmälde sig direkt till Norrköpingsskolan.

 

Att se och påverka världen genom konsten

 

Integration är ömsesidigt möte. Verkstad konsthall tar del av Norrköpings kommuns fond för integration och startar Norrköpingsskolan. Azma Samatar och Amani Ali, tidigare deltagare i Konst-Pimpa, hoppade på direkt.

– Det är roligt att träffa många på samma gång, säger Amani Ali som vill göra något på sin fritid där hon kan påverka.

Verkstad konsthall, som annars vänt sig till en publik som redan är nyfiken på samtidskonst, startar ett årslångt projekt för unga Norrköpingsbor mellan 16 och 25 år. Besök på kulturinstitutioner ska växla med workshops där deltagarna testar olika tekniker.

– Syftet är att få en ny konstpublik, att släppa in ungdomar i en värld som kan upplevas som sluten, säger konstnären Annika Kupiainen som är rektor för Norrköpingsskolan.

 

Annika Kupiainen
Porträtt. Konstnären Annika Kupiainen är rektor för Norrköpingsskolan och ansvarar för att arrangera alla studiebesök och workshops.

 

Modellen som hon och Verkstad konsthalls ledare Susanne Ewerlöf tittat på kallas för Stockholmsskolan och har utvecklats tillsammans med Konstfrämjandet. Vilket inte hindrar att de som känner till Konst-Pimpa, som genomfördes för tonåringar i Marielund i Norrköping mellan åren 2012 och 2015, känner igen upplägget.

Annika Kupiainen vill locka deltagarna till reflektioner kring konst och kultur och genom den kring samtiden och samhället och sin egen roll i detta. Och gå vidare i att uttrycka sig genom konsten.

En sätt kan vara att gjuta sitt namn i resin, en massa som påminner om plexiglas. Det blir ett tillfälle att tänka kring sin och andras identitet.

Meningen är att ungdomarna på sikt ska påverka innehållet. Vilket inte hindrar Annika Kupiainen från att ha idéer och drömmar. Som att ta med sig hela gruppen på konstresa till Berlin. Men de pengarna finns inte i dag.

– Första workshopen blir med kläddesignern Ana Londono som driver antirasistiska och antisexistiska This is Sweden.

Norrköpingsskolan blir kostnadsfri för deltagarna då den får del av Norrköpings kommuns fond för integration. Marknadsföringen för kvällarna har gått ut via ABF och Facebook.

– Vi har särskilt gått ut till fritidsgårdarna i ytterområdena, säger Annika Kupiainen.

Hon understryker att integration inte handlar om någon enskild grupp utan om möte och förståelse mellan alla slags människor.

 

Azma Samatar och Annika Kupiainen
Azma Samatar älskar musik. Ändå ser hon fram emot Konstskolan som leds av Annika Kupiainen.

 

Azma Samatar och Amani Ali ser fram emot Norrköpingsskolan. Även om de egentligen har andra intressen, Azma älskar musik och Amani spelar fotboll, så uppskattar de projektupplägget.

– Det är roligt att måla. Dessutom kunde vi påverka annat, som att vi fick bättre belysning på Marielunds fotbollsplan, minns Amani Ali.

Nu får de nya kamrater som kommer från flera håll i Norrköping. Och är mycket nöjda med att Norrköpingsskolan leds av en vuxen.

– Vuxna har mer erfarenheter av livet. De blir både våra vänner och ledare, avslutar Amani.

Start idag tisdag, på ABF Bergslagsgården.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

ABF BERGSLAGSGÅRDEN Norrköping

Tisdagar kl 17.30
Norrköpingsskolan

Konstupplevelser och workshops
Rektor: Annika Kupiainen
Arr: Verkstad konsthall med stöd av ABF, Norrköpings kommun m.fl.

LÄNKAR
Norrköpingsskolan hemsida FB-evenemang

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.