• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

#vistårinteut på Skvallertorget ikväll

Ett särskilt ljus sätts på unga afghaner

NORRKÖPING Årsdag för när den nya strikta asyllagen började tillämpas. Står du i inte heller ut med att skicka människor till döden? Ikväll hålls en ljusmanifestation på Skvallertorget för en humanare flyktingpolitik.

– Senaste veckan har jag sett många som oroat sig för var världen är på väg. Det är viktigare än någonsin att göra motstånd, säga ifrån och verka för goda krafter. Alla människors lika värde, som nyligen mest var en klyscha i lågstadieklassrum, är i nuläget något att kämpa för, skriver Matilda Bengtsson, en av arrangörerna bakom #vistårinteut, ett upprop och en ljusmanifestation som hålls i Norrköping och på ytterligare 20 orter runt om i landet.

Ljuset sätts särskilt på Sveriges överenskommelse med Afghanistan om att sända ensamkommande ungdomar dit. Många av ungdomarna av afghansk nationalitet har växt upp i andra länder, ofta i Iran och har inte längre någon familj eller egentlig koppling till landet. När de fyllt eller anses ha fyllt 18 år upphör det starkare skyddet, även om det nu öppnats en möjlighet att få stanna för att gå färdigt gymnasiet.

– Står du inte heller ut med att Sverige blivit ett land som skickar medmänniskor till ett land som UD helt avråder från resor till?, frågar Matilda Bengtsson retoriskt.

© Text: Ann-Charlotte Sandelin

SKVALLERTORGET Norrköping

24 november 2016 kl 19
#vistårinteut

Ljusmanifestation
Arr: Ett Norrköping för alla, Good News of Norrköping, Ensamkommandes riksförbund, Refugees Welcome Norrköping och Asylgruppen Norrköping

LÄNKAR
#vistårinteut FB-evenemang

Tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to #vistårinteut på Skvallertorget ikväll

  1. Pingback: Ljusmanifestation mot skärpta lagen – KULTURSIDAN.nu