• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

S:t Ragnhilds Gilles årsbok för 2016

Gillets årsbok
Omslaget. Professor Donald Johanson, USA, med ett kranium av Australopithecus afarensis, populärt kallad Lucy. Han fann det 3,2 miljoner år gamla fossilet redan år 1974. I somras föreläste han i faderns födelsestad Söderköping om sin forskning, som bidragit till kunskapen att den nutida människan, homo sapiens, kommer från Afrika. Om detta finns att läsa i Christer Eklunds artikel ”Ida möter Lucy”.

 

Är bokhandeln äldre än 200 år?

 

SÖDERKÖPING S:t Ragnhilds Gilles årsbok har anlänt, som vanligt späckad av flera intressanta artiklar, väl värda att fördjupa sig i. Reformationen ledde, liksom landhöjningen, till allvarliga konsekvenser. Är bokhandeln äldre än 200 år? 50 år sedan sista tåget gick.

Kyrkohistorikern Martin Berntson skriver om de förändringar 1500-talet innebar för staden Söderköping. Han höll ett föredrag i samma ämne på Stinsen härförleden. Under 1500-talet brandskattades staden av danskarna och genom landhöjningen blev Storån för grund för vidare effektiv sjöfartshandel. Och reformationen påverkade på ett omvälvande sätt de betydande kyrkliga institutionerna.

Franciskankonventet hade, som det första i Sverige, grundats redan 1235. Det låg öster om Drothems kyrka. Helgeandsorden etablerade sig i staden på 1500-talet. Både institutionerna hade täta internationella kontakter vilket bidrog till att göra Söderköping till en betydande stad på många områden, inte minst inom handeln.

I oktober 1595 kom dråpslaget. Vid Söderköpings riksdag beslutades att ”all katolsk gudstjänst i riket skulle upphöra och att präster och lärare med katolsk religionstillhörighet skulle utvisas ur landet”. Det blev slutet för Söderköpings storhetstid.

En annan intressant artikel i årsskriften är Ola Lönnqvists ingående granskning av Söderköpings bokhandel genom åren. Är Söderköpings bokhandel 200 år? Eller är den äldre? I Norrköpings Tidningar från 1812 har Ola Lönnqvist hittat en notis som tyder på att bokhandelsverksamheten påbörjades redan det året. Eller kanske till och med ännu tidigare. Den drevs då förmodligen av borgmästaren i staden, herr Cederborg.

I årsboken berättas också om Söderköpings stadsbibliotek och om dess många platsbyten innan den slutligen hamnade i Stinsenhuset.

I år är det 50 år sedan det sista tåget trafikerade Hammarkindsbanan, järnvägen som gick från Valdemarsvik via Söderköping till Norrköpings Östra Station. Detta uppmärksammas med artikel och bilder.

Och det finns ytterligare ett antal intressanta artiklar i årets upplaga av årsboken.

© Text: Bibi Friedrichsen

ÅRSBOK

S:t Ragnhilds Gille Årsbok 2016

LÄNKAR
S:t Ragnhilds Gille hemsida Facebook
Reformationen stoppade Broder Evert reportage Kultursidan.nu 16/11 2016

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.