• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Nycirkus för barn på Teater Bråddgatan 34

Elsa började vid Norrköpings ungdomscirkus

NORRKÖPING
Två cirkusartister, ett rep, en trapets och 150 träklossar. Leken Inte nudda golv börjar nu! Kompani Tofs gästspelar på Teater Bråddgatan 34 på lördag och söndag.

En av cirkusartisterna Elsa Näslund, kommer ursprungligen från Norrköping.

Leken inte nudda golv har enkla regler, att förflytta sig i rummet utan att nudda golvet. När två nycirkusartister leker blir det förstås mycket enklare – eller svårare.

Utan att någonsin stå på golvet hoppar, svingar, klättrar, balanserar och skojar artisterna tillsammans och bygger upp ett massivt klosstorn med hjälp av 150 klossar. Hur länge kan du balansera på ett klosstorn? Vad händer när det inte finns en väg dit du ska? Bygg en ny! En historia om vänskap, tillit och balans.

Kompani Tofs utgörs av Karin Melin och Elsa Näslund. Båda började med ungdomscirkus som barn, Karin i Ludvika och Elsa i Norrköping. Efter cirkusgymnasiet i Alby fortsatte de med utbildning på högskolenivå. Elsa Näslund har examen från Fontys Academy of Circus and Performance Art i Nederländerna medan Karin utbildade sig i Stockholm. Nu driver de sitt eget cirkuskompani och gästspelar på Teater Bråddgatan i helgen.

© Text: Ann-Charlotte Sandelin

TEATER BRÅDDGATAN 34 Norrköping

18, 19 februari 2017 kl 16
Inte nudda golv
Nycirkus, familjeföreställning
Av och med Karin Melin och Elsa Näslund
Kompositör: Jonathan Krogh
Prod: Kompani Tofs

LÄNKAR
Kompani Tofs hemsida Facebook FB-evenemang
Teater Bråddgatan 34 hemsida Facebook

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Nycirkus för barn på Teater Bråddgatan 34

  1. Pingback: Kompani Tofs nuddade aldrig golvet (recension) – KULTURSIDAN.nu