• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

KTH-arkitekter i samspel med Norrköping


Tänk om… En arkitektstudents förslag till ny gestaltning invid Järnbron. De vita modellerna är nya, de bruna befintliga byggnader.

 

Fragment & Helhet – Staden som förhandling

 

NORRKÖPING Nya ögon ser på Norrköping. 17 arkitektstudenter från KTH har lärt känna Norrköping under våren. Bostäder och en ny teater skulle passas in i Strömmens närhet. Resultatet, utställningen ”Fragment & helhet” presenteras på Arbetets museum i sommar.

En något annorlunda utställning, för att vara på Arbetets Museums plan 7, är ”Fragment & Helhet” som invigdes på lördagen. Det är 17 arkitektstudenter vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm som i ett projektarbete arbetat med Norrköpingsmiljöer.

– Norrköping får för lite uppmärksamhet både i Sverige och internationellt, då miljöerna är så unika, ansåg universitetslektor Elisabeth Hatz i samband med invigningen på Arbetets museum.

 

Utgångsmodellen
Utgångsmodellerna. Delar av Norrköping som det ser ut i dag, eller åtminstone såg ut i början av vårterminen.

 

I Norrköping förs stadens ursprung och minne samman med nya lager av verksamheter. Topografin och Strömmen har gett uppkomst till infrastrukturen, vattenkraften som drivit industrierna. De har gett stadens gator, gränder, stränder och byggnader en unik karaktär, platser där invånare och besökare rör sig, passerar, arbetar och möts.

Det är den karaktären som det nya ska möta. Utställningens undertitel är ”Staden som förhandling” och syftar både bakåt, hur staden har utvecklats genom århundradena, och framåt, hur det skulle kunna bli – om KTH-studenterna får välja.

Elisabeth Hatz har handlett studenterna tillsammans med gästprofessorn Peter Lynch inom vad man kallar på KTK för Studio 7. Uppdraget var att rita nya bostäder kombinerat med en teater, stor eller liten, och dessutom lägga till café, butik, verkstad, kontor, förskola eller liknande. Inledningsvis arbetade studenterna fram en modell över hela området för att sedan bryta ner den i olika delar som de sedan tog sig an.

De fick välja mellan tre platser i Industrilandskapet, alla med direkt anknytning till vattenkraften. Kraftverket i kvarteret Oron 7, utloppet i kvarteret Kroken 13 och det gamla fängelset med inloppet.

Resultatet är 17 olika förslag till lösningar. Som besökare blir man imponerad av hur studenterna gått in för detaljer och hur de har sett på den befintliga miljön.

Utställningen ger samtidigt en inblick i delar av utbildningen. Alla förslagen har skisser, ritningar och foton som utöver modellerna visar hur de har tänkt under arbetsprocessens gång.

 

Elsa Sjögren visar hur hon arbetat
Platsstudier, karta, inspirationsfoton, idéskisser, visioner, ritningar. Arkitektstudenten Elsa Sjögren visar hur hon arbetat under våren. Hennes modell står närmare golvet.

 

De studenter som var på plats vid invigningen var glada över att ha fått arbeta med förslag för denna unika miljö. Det hade blivit många resor till Norrköping under projekttiden som varit under vårterminen.

– Jag är både överraskad och glad över elevernas engagemang, säger Elisabeth Hatz som berättar att även de elever som kommer från länder med helt andra förutsättningar snabbt tagit till sig att vårda miljön och ta tillvara områdets unika prägel.

Elisabeth Hatz berömmer också Norrköping för det arbete som bedrivs och att man satsar på kvalitétsarkitektur. Hon ser gärna att andra städer låter sina stadsbyggare åka till Norrköping på studiebesök.

Alla som känner för den unika miljön som finns i industrilandskapet och den vattennära miljön bör passa på i sommar och se hur morgondagens arkitekter ser på möjligheterna att skapa nya inslag.

© Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

ARBETETS MUSEUM Norrköping

17 juni – 20 augusti 2017
Fragment och helhet
Utställning
Arkitektelever från KTH, Stockholm

Studio 7
Handledare: Elizabeth Hatz och Peter Lynch
Studenter: Arjuna Benson, Johan Bärnström, Josefin Borg, Chen Qi, Du Han, Emma Ekman, Adnan Gacanin, Faiza Hussain, Gabriella Jakobsson, Hedda Jernæss, Daniel Elis Karlsson, Hwang Kisoo, Xiao Lu, Pontus Restadh, Elsa Sjögren, Åse Skaldeman, Mateusz Szpotowicz

LÄNKAR
KTH arkitektutbildning hemsida
Arbetets Museum hemsida Facebook

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to KTH-arkitekter i samspel med Norrköping

  1. Pingback: Teaterchef Johan Celander går mot vår – KULTURSIDAN.nu