• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Finska krigsbarnen Med lapp om halsen


Lappen. Namn, hemort och destination. De finska barnen fick inte komma bort.

 

Världens största barnförflyttning

 

NORRKÖPING De flydde undan kriget. De reste med tåg, som körde försiktigt om natten eller med båtar som åkte i minerat vatten. De kom hit och togs emot. Många fick det bra, en del for illa. Efter kriget for de hem, vad som nu var borta eller hemma. Utställningen Med lapp om halsen om de finska krigsbarnen öppnar på Stadsmuseet under Kulturnatten.

Som ett led i Norrköpings uppmärksammande av att Finland i år firar 100 år av självständighet öppnar Norrköpings Stadsmuseum, på Kulturnatten, fotoutställningen Med lapp om halsen – de finska krigsbarnens långa resa.

Bildarkivarie Pernilla Pusa och intendent Ellika Kyndel vid Stadsmuseet har producerat utställningen. De har plöjt bild- och textarkiv, läst gamla tidningar i arkiv och valt ut ett stort antal klipp och foton från åren 1939–1945. De flesta bilderna är foton av Carl Werngren, kallad Norrköpings förste pressfotograf. Dessutom finns också några kortfilmer.

 

Bildarkivarie Pernilla Pusa
På väg mot nya hem. Barnen rycktes upp flera gånger under krigsåren. Bildarkivarie Pernilla Pusa visar.

 

Utställningen visas en trappa upp, hiss finns, i Stadsmuseets Rum för fotografi. Trots att utställningen speglar tiden i början av 1940-talet är den högaktuell också idag, då frågan om barn på flykt diskuteras.

I dag kommer barnen över andra hav och från andra kontinenter. Vår vilja att hjälpa Finland kan ha påverkats av att vi i Sverige var inklämda mellan länder i krig och själva levde i osäkerhet om vad som väntade. I dag är händelserna mera avlägsna.

Då liksom nu diskuterades om hjälpen inte skulle ske i hemlandet i stället för att vi skulle ta emot flyktingar. Sverige stod dock fortfarande Finland väldigt nära, landet som varit en del av Sverige i århundraden. Många frivilliga åkte över för att hjälpa till. Stora mängder förnödenheter sändes till Finland – inte minst från Norrköping där Röda Korset svarade för insamling.

Engagemanget bland Norrköpingsborna var stort och ljuständning förekom vid Tyska torget där stora skaror samlades för att visa sitt stöd.

Under krigsåren kom cirka 70.000 finska barn till Sverige. Det har kallats världens största barnförflyttning. Till Norrköping kom cirka 1.400 barn. Mottagandet skedde via sjukhus, karantänförläggningar och gruppboenden till så småningom enskilda familjer.

Bland annat var nybyggda Bråvalla Flygflottilj inte fullbelagt av soldater utan man kunde öppna en kasern för karantänförläggning för 539 barn 1944. Getå pensionat var också en stor förläggning. Sjöberga barnkoloni, Fiskeby gård och Ravnäs herrgård är exempel på boende för krigsbarnen.

 

Tillhörigheter
Packning. Några utvalda föremål finns också med i utställningen.

 

Utställningens titel kommer sig av att man i Finland var noga med att dokumentera vilka barnen var och uppgifterna skrevs på lappen. Många av de barn som kom under vinterkriget 1939–1940 återvände under mellanfreden till Finland. Sedan kom de åter på nytt under fortsättningskriget 1941–1944.

Resorna till Sverige var riskfyllda och de flesta barnen kom med tåg över Haparanda. I Finland kunde tågen bara kunde gå på natten för att inte upptäckas av fiendens bombplan. Med båt var också ett vanskligt alternativ, då Ålands hav var minerat och det också fanns ubåtar.

Många av barnen återvände efter kriget till Finland medan en hel del blev kvar hos sina svenska familjer. Många av de som återvände till Finland hade svårt att se det som sitt hemland och när Sverige ropade efter arbetskraft under framför allt 1960-talet så kom en hel del tillbaka.

Sedan 2012 är Norrköping ett så kallat finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunenssverigefinnar stöttas när det gäller möjligheter att kommunicera på finska, att behålla och utveckla sin kultur samt att ha inflytande i frågor som berör dem.

Med start på Kulturnatten och fram till självständighetsdagen den 6 december kommer ett stort antal aktiviteter att äga rum i Norrköping.

Det är en stark och sevärd utställning som väcker känslor. Bilder och fakta får tala. Vi har säkert i vår närhet personer med anknytning till de finska krigsbarnen och utställningen ger en bild av vad som egentligen hände.

© Text och foto: Sven Åke Molund


BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Med lapp om halsen

RUM FÖR FOTOGRAFI, STADSMUSEET Norrköping

30 september 2017 – 29 april 2018

Med lapp om halsen – de finska krigsbarnens långa resa

Utställning


30/9 Invigning kl 16

LÄNKAR
Norrköpings stadsmuseum hemsida Facebook utställning Kulturnattsprogram

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Finska krigsbarnen Med lapp om halsen

  1. Pingback: Arvets sverigefinska ärr på Biblioteket – KULTURSIDAN.nu