• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Retrokväll om kungagraven som försvann


Riddarholmskyrkan. 2011 öppnades kung Magnus grav. Arkeologerna hittade en hel familj, men C14-dateringar visade att skeletten var från 1400-talet.

 

Spår och villospår efter Magnus Ladulås

 

SÖDERKÖPING Ladulås. Krönikespelets kung Magnus blev känd för sina lagar som skyddade vanligt folks egendom. Själv har han försvunnit ur sin grav. Arkeologen Lin Annerbäck berättade om sökandet vid höstens sista Retro-föredrag.

Magnus Ladulås var kung i Sverige under åren 1275 till 1290. Han var son till Birger Jarl och Margareta Eriksdotter. Kung Magnus ligger begravd i Riddarholmskyrkan kor i Stockholm.

Åtminstone har man i flera hundra år trott att så var fallet. Men när graven öppnades år 2011 visade det sig att de benrester som fanns där inte tillhörde Magnus.

Vid höstens sista Retro-föredrag på Stinsen i Söderköping berättade arkeologen Lin Annerbäck, från Stadsmuseet och Medeltidsmuseet i Stockholm, om sökandet efter Magnus Ladulås kvarlevor.

 

Lin Annerbäck
Arkeolog. Lin Annerbäck berättade om sin och kollegornas sökande.

 

I Söderköping  finns det ett särskilt intresse för Magnus Ladulås. År 1281 lät han kröna sin hustru Helvig av Holstein till drottning i S:t Laurentii kyrka, en händelse som upprepas som krönikespel varje år under medeltidsdagarna under Söderköpings Gästabud. Många hade kommit för att lyssna till Lin Annerbäcks intressanta föredrag.

I sitt testamente skrev Magnus Ladulås att han önskade bli begravd i Riddarholmskyrkan, som var Franciskanermunkarnas, eller gråbrödernas, kyrka. Så skedde också enligt Erikskrönikan, som är en skildring av  svensk historia under åren 1250 till 1319. Erikskrönikan författades dock först 1320 eller 1330.

– Graven öppnades redan 1915. Men då hade man inte samma möjligheter att undersöka skeletten. Nu ville vi säkerställa att det verkligen är Magnus Ladulås som ligger i graven. Men tji fick vi.

– I stället fann vi kvarlevorna efter en hel familj som begravts där på 1400- eller 1500-talet, säger Lin Annerbäck.

Hon menar att det absolut stämmer att kung Magnus lik fördes från Visingsö, till Riddarholmskyrkan och begravdes i koret där. Det finns anteckningar om det i munkarnas böcker, där det även en berättas  om under och mirakler som skett vid Magnus grav.

På 1500-talet lät Johan III uppföra varsitt gravmonument över Magnus Ladulås och Karl Knutsson Bonde, som låtit begrava sig bredvid Magnus år 1470. Karl Knutsson var svensk riksföreståndare och senare kung i några olika omgångar under 1400-talet.

Själv tror Lin Annerbäck också att kvarlevorna efter Magnus fortfarande finns kvar någonstans under kyrkgolvet.

Hur kommer det sig då att vi har tagit miste under så lång tid? Gravarna fanns ju där under reformationen då munkarna tvingades att lämna sitt kloster och sin kyrka. Kan det i tumultet omkring detta ha hänt någonting?

En möjlighet är att gravarna har förskjutits under något av de tidigare öppnandena. När tumborna, gravmonumenten, sattes dit höjdes golvnivån, kan det då kanske ha skett en förskjutning av gravplatserna?

Någon i publiken föreslår gravplundring. Eftersom det enligt traditionen skedde under och mirakler vid Magnus grav kanske någon eller några ha varit ute efter de ”heliga benen”.

Det finns ett område under det medeltida schaktet, som ännu inte är genomgånget. Projekt Magnus Ladulås, som är ett stort pågående projekt, bestående av många instanser, har anhållit om att få undersöka området. De väntar på tillstånd.

– Ännu är inte den sista upptäckten gjord vad gäller Magnus Ladulås, försäkrar Lin Annerbäck.

© Text: Bibi Friedrichsen

© Foto: Lin Annerbäck och Monica Stangel Löfvall

STINSEN Söderköping

29 november 2017
Jakten på Magnus Ladulås grav
Lin Annerbäck
Retro-föreläsning

LÄNKAR
Magnus Ladulås gravöppningsblogg hemsida
Kulturkontoret/Medeltidscentrum hemsida Facebook
Retrohöst med flytetyg, konst & kungajakt reportage Kultursidan.nu 20/9 2017

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.