• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Ulrika Sparre silar orden i julhandeln


Horizon. Texten på skyltlådan och den fladdrande horisontlinjen har en stark koppling till psykologen Maslow, han med behovstrappan. Hans tanke var att människan strävar efter att bli ett med allt men hans forskning används för att öka konsumtionen.

 

Verkstad konsthall poppar upp i centrum

 

NORRKÖPING Allt är bra. Det ser ut som en tanke att Ulrika Sparres verk ”I am your only answer” hängs upp över advent och jul. De silade orden känns tusenåriga, som stenar som slipats av havet. Bara essensen är kvar, ett öppet påstående utan utropstecken.

ALLT
ÄR
BRA

Konstnären Ulrika Sparre räcker mig en knapp, en sådan man fäster på kappan eller jackan. Allt är bra står det på den, innebörden i stadsvakternas meddelanden under natten. Bekräftelsen att all är lugnt, att elden inte tagit fäste någonstans, att fienden inte smugit innanför stadsportarna, att invånarna kan sova gott om natten.

– Jag har gått stadsvakt, som en performance i många städer, berättar Ulrika Sparre.

Uttrycksmedlen växlar i hennes konstnärskap, hon använder foto, film, performance som sagt, ljud och väldigt mycket ren text. Som på knappen. I hög grad och här i centrala Norrköping som text på lysande skyltar. En snutt på Hantverkaregatan har fått kortdikter om livsviktiga frågor.

 

Ulrika Sparre
Höjdarlyft. Texterna klistras upp på lysande skyltlådor, som konstnären helst köper begagnade. Life begins with me.

 

För denna utställning har Verkstad konsthall fått låna en ledig lokal i kvarteret Lyckan och gjort om till pop up-galleri. Adressen är Hantverkaregatan 45 och utställningen är lika mycket utanför som innanför de stora glasfönstren – höj blicken om inte till himmelen så åtminstone till skyltnivå.

Texten, de korta meningarna, kan ibland kännas tusenårig. Som stenar som slipats av havet, inte av sanden utan av vattnet självt. Inte tusen år men väl tio har konstnären Ulrika Sparre ägnat sig åt förhållande mellan tro och identitet, det handlar om både individen och hela samhället.

– Utgångspunkten är ett jag. Vi har ett samhälle där vetenskapen tagit patent på att besvara våra existentiella frågor. Men vi har fortfarande frågor som vi vill ha svar på.

I
SUFFERED
FOR   YOU

Det är advent och budskapet på en av skyltarna pekar starkt mot det kristna budskap – Kristi lidande på korset. Barnet i krubban som ger julklappsglädje i vintermörkret som några månades senare, vid påsk, dör som vuxen man för mänsklighetens räddning.

 

Ulrika Sparre
Julens fel? Påskens budskap eller naturens? Kan det vara fattiga löneslavars utrop?

 

Men om tolkningsmöjligheten öppnas på vid gavel kan det handla om ett annat jag. Från en personlig erfarenhet, ett #metoo, till individ kontra samhälle, eller ren grammatik. Så funderar jag.

Andra texter, visserligen med ord lika utsökt silade, snuddar vid andra tankesfärer. I hörnet Hantverkaregatan/Olai kyrkogata läser jag:

I   AM NOT
USEFUL
THEREFORE
I   AM

Som ett konstens credo, där konstnärer motsätter sig ekonomers nyttotänkande. Eller går tanken i helt annan riktning? Ulrika Sparre har inte bara undersökt kristendomen, hon har studerat många trosvärldar. Ett år reste hon till platser där uppenbarelser ska ha inträffat.

– Hur får vi den andliga upplevelsen? Vilka omständigheter gör att vi känner oss delaktiga i något större. Vilka typer av berättelser får tolkningsföreträde?

 

Ulrika Sparre
Frågeställare. Konstnären Ulrika Sparre vill öppna upp för existentiella frågor. Vem är individen i samhället? Finns en gemenskap, en mening, en fråga?

 

Med all sin samlade kunskap ser Ulrika Sparre att alla trossystem har i grunden gemensamma tankestrukturer. Att ha en tro ger trygghet, alltså är människor i Indien inte alls lika rädda för döden som människor i det sekulariserade Sverige. När religionen får minskad betydelse finns människan kvar med sina frågor och längtan efter svar och mening.

– Kanske inte så underligt att den psykologiska ohälsan och utmattningssyndromen ökar när allt blir individens ansvar, spekulerar konstnären som ser sambanden.

THE ENTIRE UNIVERSE WAS CREATED BY ME

– Det finns ett sökande i människan. Det kan inte besvaras med en ny tröja, säger hon och kallar sig cynisk när hon tycker att konsumismen tagit över som ny religion.

Det är alltså en provokation att sätta upp skyltar med existentiella frågor i köpstadens centrum just nu, kanske inte så mycket för att Jesu födelse är i antågande utan för julhandeln. Hon riktar en stark kritik mot det hon kallar överkonsumtion, den som driver samhället och världen över hållbara gränser mot klimatkatastrof. När människan tror att det går att överskrida naturens gränser.

– Vi bara blundar för klimatfrågan. Mycket av konsumtionen, överkonsumtionen styrs av rädsla.

– Jag vill väcka existentiella frågor. Att man funderar över sin plats som individ, individualist, i universum.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


HANTVERKAREGATAN 45 Norrköping

9 december 2017–7 januari 2018

Ulrika Sparre
I am your only answer

Textskyltar och filmskylt

i och utanför gallerilokalen
Arr: Verkstad konsthall

Skyltar finns på Kungsgatan 55, Hantverkaregatan 41, 43, 45

LÄNKAR
Ulrika Sparre hemsida
Verkstad hemsida Facebook FB-evenemang

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.