• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Rosor och ris till tolerans-manifestation


Demokratins eld. Många kom till manifestationen i Carl Johans Park på onsdagskvällen.

 

”Är vi de goda, de onda eller de som tittar på”

 

NORRKÖPING ”Today I Love You – varje dag.” Ett hundratal personer samlades till onsdagskvällens manifestation i Carl Johans Park. Bland de många talen för tolerans och religionsfrihet blandades även kritik mot att Sverigedemokraterna bjudits in.

– En attack mot synagogan är en attack mot demokratin. Och en attack mot demokratin är en attack mot alla, inledde Juno Blom som presenterade manifestationen och kvällens talare.

Med kort varsel, efter hoten mot judar i Malmö förra fredagen och mordbrandsattacken mot en synagoga i Göteborg dagen därpå, arrangerade Liberalerna i Norrköping en välbesökt manifestation mot förtryck och för religionsfrihet och tolerans.

Ett hundratal åhörare som samlats i parken fick lyssna på 14 talare som, med ett par minuters talartid var, gav sin syn på religionsfrihet, tolerans och människors lika värde.

Platsen för manifestation var Carl Johans Park – passande nog framför ljuskonstverket ”Today I love you”. Kommunalrådet Reidar Svedahl fick ta emot stor uppskattning för sitt initiativ att bjuda in samtliga partier med säte i Norrköpings kommunfullmäktige, liksom Svenska kyrkan och andra trossamfund men också organisationer som Forum för levande historia och Svenska FN-förbundet.

 

Joakim von Scheele
Kunskapsgrund. Joakim von Schéele arbetar vid Forum för levande historia som började som ett projekt för att ge fakta om Förintelsen under andra världskriget men nu skapar utbildningsmaterial om alla brott mot mänskligheten i vår tid.

 

Joakim von Schéele från Forum för levande historia påminde om att kunskap och fakta är viktigt mot generaliserande fördomar. Han tog även upp risken för falska rykten, som nu om den planerade moskén i Ektorp, som spelar på människors rädsla.

– Väldigt förenklat kan man dela in mänskligheten i de goda, de onda och de som tittar på. Vi måste fråga oss själva – vilka vill vi tillhöra?

– Här i vår stad, som vi alla är en del av, måste det vara så att det aldrig någonsin ska brinna i vår gamla synagoga, att det aldrig någonsin ska stå saker klottrade på våra medeltida kyrkor, eller att rutor ska vara krossade i nybyggda moskéer, underströk kyrkoherde Thomas Wärfman, Svenska kyrkan.

– Tvärtom! Vem som helst ska kunna säga: jag är jude, jag är kristen, jag är muslim, jag är ateist, i det offentliga rummet, utan att vara rädd efteråt. Krigen i Mellanöstern, i Afrika och Afghanistan ska inte fortsätta här. Människor har kommit hit för att är fred här, det ska fortsätta vara fred här. Det är ett ansvar för oss allihopa. Det är ett hopp för hela världen, att det finns en plats som det är fred på.

– Vi är här i kväll för att säga nej till all antisemitism och all islamofobi, för att säga till våra judiska vänner att vi finns här till för er. Det är bara genom att vara tillsammans vi kan övervinna de onda krafterna, sade Mensur Mustafic, ordförande för Bosniska Islamiska församlingen och Norrköpings muslimska råd.

– Det är bra att flera palestinska företrädare i Sverige efter attackerna mot judar uttalat sig tydligt mot antisemitism, tillade Alexander Gabelic från Svenska FN-förbundet senare under kvällen och citerade FN:s generalsekretare António Guterres som tidigare i år sagt att ”rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi förgiftar vårt samhälle”.

 

Karin Jonsson
Också historiekunnig. Karin Jonsson påminde om att Norrköping har en av Sveriges äldsta synagogor.

 

Merparten av talarna återkom till att alla människors lika värde, religionsfrihet och tolerans mot varandra är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Sofia Jarl, moderaterna, påminde om om hur Sverige är resultatet av folkvandringar. Centerpartiets Karin Jonsson lyfte fram att Norrköping som är en av de första städerna i Sverige där det byggdes en synagoga.

Kicki Liljeblad, socialdemokraterna, erinrade om att det var många svenskar som utvandrade till främst USA/Amerika, merparten för att söka lyckan och frihet från fattigdom, men också på grund av att det i Sverige inte fanns religionsfrihet.

– Sverige var ett land man flydde från. Det är en historia viktig att ha kunskap om i dessa tider. Nu är Sverige ett land man flyr till.

Miljöpartisten Mia Sköld såg hur människors möten bygger kreativitet och ett nytt och bättre samhälle. Detta höll kristdemokraten Eva-Britt Sjöberg med om – med ömsesidig tolerans och respekt byggs ett samhälle med en stadig grund.

– Vad är toleransen värd om vi bara tolererar dem som tror och tycker som vi?

Birgitta Olsson, riksdagsman för Liberalerna, citerade Martin Luther Kings ord om att ljuset är det enda som kan driva bort mörkret och att kärlek är det enda som kan driva bort hat. Hon skissade upp ett närmast överväldigande mörker, ute i världen och här hemma, och lånade nobelpristagen Elie Wiesels ord att motsatsen till kärlek inte är hat utan likgiltighet.

– Kom ihåg, den här aftonen får inte stanna vid vackra ord och högtidstal. Det är hur alla ni agerar efteråt som avgör om vi var likgiltiga eller inte.

 

Sandra Isaksson
Kritisk. Sandra Isaksson klandrade arrangörerna för att de bjudit in Sverigedemokraterna till manifestationen.

 

Många rosade Liberalerna för mötesinitiativet men de fick även ta emot kritik. Vänsterpartiets riksdagsledamot Linda Snecker kritiserade arrangörerna för att de bjudit in Sverigedemokraterna som talar för assimilering och vars talman ifrågasatt om den som är jude kan räknas som svensk.

– Jag hade trott att vi hade samlats under ett budskap om tolerans, acceptans och allas lika värde. Jag inser att så är inte fallet, sade hon.

Sverigedemokraternas Darko Mamkovic, som talade direkt efter Linda Snecker, tackade Reidar för att han bjudit in samtliga partier.

– Splittring och polarisering präglar vårt samhälle och konfrontation och våld används mot meningsmotståndare. Det tycker inte jag är en bra väg att gå, fortsatte han och hoppades att människor med rötter i andra delar av världen kan lämna sina gamla konflikter bakom sig och i stället ansluter sig till svenska normer och värderingar.

Efter sitt inlägg lämnade han manifestationen, så FI:s synpunkter missade han. För även Feministiskt Initiativs talesperson Sandra Isaksson var emot att SD blivit inbjudna.

– Sverigedemokraterna har aktivt försökt stoppa byggandet av den bosniska moskén som är under planerande. Och de försöker i alla lägen försvåra för människor som flytt krig och förföljelse och försöker hitta ett nytt liv här i Norrköping.

 

Today I Love You
– ”Today I love You”, det är något vi ska säga till varandra varje dag, sade Sandra Isaksson i sitt anförande.

 

Norrköping är en av de första städer i Sverige som öppnades för mosaiska trosbekännare på 1700-talet. I dag finns ingen församling, alltför många med judisk härkomst har lämnat staden under det sena 1900-talet.

© Text: Sven Åke Molund och Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Sven Åke Molund

CARL JOHANS PARK Norrköping

20 december 2017
Manifestation för kärlek och tolerans
Arr: Liberalerna i Norrköping

TALARORDNING
Juno Blom, (L)
Joakim von Schéele, Forum för levande historia
Thomas Wärfman, kyrkoherde, Svenska kyrkan
Birgitta Olsson, riksdagsledamot (L)
Karin Jonsson (C)
Sofia Jarl (M)
Mensur Mustafic, Bosniska Islamiska församlingen
Kikki Liljeblad (S)
Linda Snecker, riksdagsledamot (V)
Darko Mamkovic (SD)
Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet
Sandra Isaksson (FI)
Mia Sköld (MP)
Eva-Britt Sjöberg (KD)

Josef Dag från S:t Kyriakos syrisk-ortodoxa församling var förhindrad

LÄNKAR
Manifestation för kärlek och tolerans FB-evenemang

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.