• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Evelina Karlsson gör riddarlajv för barn


Drottningens rådgivare. Gymnasisten Evelina Karlsson började lajva för några år sedan vid sidan av teatern. Nu har hon skapat ett lajv för mellanstadiebarn på sportlovet som sitt gymnasiearbete.

 

”Ett sätt att lära sig om sig själv”

 

NORRKÖPING Känner du någon liten riddare som vill rädda landet Leånien och drottningen Irmelin? Evelina Karlsson gör ett lajv för barn som sitt gymnasiearbete på sportlovet. Lajv är som teater men utan publik, deltagarnas egna upplevelser är det viktiga.

Leånien är ett litet fredligt örike mitt i det stora havet. Nu sprider sig hat mellan landets invånare och drottning Irmelin tillkallar sina främsta riddare.

Men det finns ett hopp. Enligt de gamla leånska legenderna finns magi, en kraft som en kan be om hjälp. Leåniens äldre invånare säger att de känner den i allt men särskilt i elden, i värmen. Det är en kärlekens magi och den är Leåniens sista hopp.

Drottningen hoppas att riddarna, de ädlaste av alla leånier, med en ritual ska kunna väcka denna magi så att den kan uppfylla alla leånier och skapa fred och kärlek i Leånien innan allt blir kaos.

Så beskriver Evelina Karlsson utgångspunkten för det lajv, Riddarna av Leånien, som hon satt ihop som en gratis sportlovsaktivitet för deltagare 10-12 år. Ett lajv, berättar Evelina, kan jämföras med improvisationsteater men med större fokus på karaktären och utan publik, där deltagarens egen upplevelse sätts i centrum. Riddarna av Leånien kan ses som en introduktion till lajvvärlden för unga, och ingen tidigare erfarenhet krävs.

 

Kartan
Örike. Leåniens öar ligger samlade mitt i det stora havet.

 

Evelina har hållit på med teater länge, i nian insåg hon att hon ville bli teaterpedagog och idag studerar hon teater på gymnasiet. Lajvet är hennes gymnasiearbete, en examinerande del av utbildningen.

Hon berättar om sin frikyrkliga bakgrund, där hennes intresse för kultur på många sätt ”krupit” på henne. När tiden kom att välja tema för gymnasiearbetet kändes valet naturligt, lajv är ett medium som enligt Evelina är i symbios med teatern.

Men det är där teatermediet faller kort som Evelina hittat förtjänster i lajv. Här handlar det om att uppleva saker själv, som deltagare; att utforska, att låta berättelsen ta den väg den vill, att erfara och hantera känslor som man kanske inte hade fått möjligheten att göra annars.

Riddarna av Leånien utspelas i en fantasivärld. Evelina Karlsson berättar att fantasy kan ha ett stort djup men ändå förmedla budskap på ett lättsmält sätt. I lajvet tilldelas varje deltagare en riddarkaraktär som tillsammans med övriga riddare ska utföra ett uppdrag för att rädda öriket Leånien som hotas av inre motsättningar.

– Jag ville att det skulle vara ett fredligt lajv med ascoola riddare, säger Evelina. Från början tänkte jag att Leåniens enda naturliga fiender skulle vara drakar och att riddarnas uppgift skulle vara att döda dem. Men så insåg jag att jag älskar drakar, så varför skulle vi döda dem? Istället tämjer riddarna drakarna.

 

Kakburk
Inspirationen till örikets utformning fick Evelina Karlsson när hon såg ner i en pepparkaksburk, återanvänd för att hålla tacochips, och såg mönstret i botten på burken.

 

Evelina deltar själv i lajvet som drottning Irmelins rådgivare, för att hjälpa riddarna utföra sitt uppdrag.

– Alla riddare döljer något om sig själva, något som de andra riddarna inte sett ännu. Det är en del av sig själva som de långsamt inser att de inte behöver hemlighålla.

Uppbyggnaden av fantasivärlden har även haft feministiska inslag, men Evelina menar att det inte är något hon fokuserat aktivt på. Hon kände att det var naturligt att hon utgick ifrån det traditionella fantasiriket, fast med en drottning istället för kung, och könsneutrala karaktärer. Men hon vill inte använda pekpinnar för att visa på att det finns ett feministiskt tänk, utan att det ska vara självklart. Dessutom arbetar hon just nu med ett material som beskriver lajvet, som kommer att kunna användas för att andra ska kunna sätt upp det igen.

Lajv behöver inte bara vara för barn och unga, och Evelina beskriver glädjen hon kände när hon insåg att det fanns vuxna lajvare. Misär-lajv kallas den typ av lajv som hon tycker mest om. Vid ett lajv upplevde hon hur det skulle kunna varit att vara en jude under andra världskriget i Tyskland;

– När den egna karaktären inte var med i scenen fick vi se på när de andra deltagarna levde ut sina scener. Att se hur personen som spelade min partner långsamt förstod att något hade hänt med mig var hemskt.

Misärlajv, berättar Evelina, kan handla om att komma ur den skyddade verkligheten som de flesta av oss lever i. Det finns en vilja hos människor att känna något på riktigt. Riddarna av Leåninen är dock inte ett misärlajv, utan anpassat efter åldersgruppen.

 

Evelina Karlsson
Erfarenheter. Lajvet ger deltagaren möjligheter till känslor och kunskaper som vi kanske inte möter i vår egen tillvaro. Det underlättar inlevelse och förståelse för andra situationer.

 

När Evelina får frågan om vad hon drömmer om att göra för lajv ler hon:

– När jag är vuxen och vet vad jag håller på med vill jag göra ett större lajv. Det finns ett järnvägsmuseum i Uppsala där jag tänker mig att det skulle hållas. Ett lajv om människor som skiljs åt via tåg. Där hälften av deltagarna går på tåget och lämnar anhöriga, bröder, mödrar och partners, den andra hälften av deltagarna, på perrongen. Visionen är att deltagarna ska få uppleva det fysiska i att skiljas åt, att ena parten verkligen ska åka iväg med ett tåg.

Ett lajv handlar inte bara om händelseutvecklingen i sig. Stort fokus läggs på karaktärerna och lajvarna uppmuntras att leva sig in i sina karaktärers liv.

– Lajvet kan vara ett sätt att lära sig något om sig själv, och sig själv i relation till andra. För barnen hoppas jag att det här tillfället ska vara en chans att utforska vad det innebär att ”vara sig själv”.

© Text: Sara Keran
© Foto: Ann-Charlotte Sandelin och Evelina Karlsson

3:e KAMMAREN, TEATER BRÅDDGATAN 34 Norrköping

19, 20, 21 februari 2018

Riddarna av Leånien

Halvdagslajv för 10–12 år
Ledare: Evelina Karlsson

Anmäl senast 10 februari till leaniensriddare (at) gmail.com

LÄNKAR
Riddarna av Leånien FB-evenemang

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.