• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Marieborgs folkhögskolas nya Musiklinje


Fröbel. Jerry Wiklund, rektor för Marieborgs folkhögskola, och Lars Stjernkvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, ser fram mot att den nya Musiklinjen ska ge genljud i Norrköping.

 

”Nu börjar vi lägga det pusslet!”

 

NORRKÖPING Fler ska kunna leva på sin musik! Marieborgs folkhögskola startar en ny musikutbildning med entreprenörskap på schemat. Musiklinjen är ett resultat av visionen om Norrköping som musikhuvudstad och kommunen skjuter till pengar i starten. Sista ansökningsdag är 15 april.

I nuläget är det minst 500 Norrköpingsbor som lever på musik. De är musiker som spelar både här och där men också musikproducenter med studios som samarbetar med lokala artister och världsstjärnor.

Nu ska det bli fler. Marieborgs folkhögskola startar en tvåårig Musiklinje som inte liknar någon annan. För här handlar det inte om att bli bäst på sitt instrument och att förbereda sig för Musikhögskolan.

Basåret handlar om musikutveckling, andra året bygger på med entreprenörskap. Att vara artist handlar inte enbart om att ha talang, det gäller att kunna skapa event och att kunna sköta sitt företag också, själv eller tillsammans med andra.

– Den som närt en dröm att få utveckla sin musik. Unga människor som vill hitta möjligheter att leva på det, så beskriver Marieborgs folkhögskolas rektor Jerry Wiklund utbildningens målgrupp.

20 elever antas till första året, fullt utbyggd går 40 personer utbildningen. Helt snart kommer information upp på folkhögskolans hemsida, 15 april är sista ansökningsdag.

 

Lasse Fredriksson, entreprenör
– Drivet är viktigt! Entreprenören Lasse Fredrikson har engagerat sig för Musikhuvudstad Norrköping sedan 2012 och vill gärna lämna sitt bidrag.

 

– Regeringen har gett extrapengar till folkhögskolorna och vi har hållit oss framme, säger Jerry Wiklund som räknar med en utbildning i miljonklass och som sker med visst samarbete med andra musikutbildningar i Norrköping.

För att få det hela att rulla igång skjuter Norrköpings kommun till 300.000 kronor per år under tre år. Kommunalrådet Lars Stjernkvist har lätt att argumentera för stödet:

– Norrköping har länge varit en rik kulturstad. Kultur är inte mindre viktigt i framtiden med den växande arbetsmarknaden, där folk kan välja var de vill bosätta sig.

Han beskriver musikutbildning på grundskolenivå och på gymnasienivå som en viktig grund.

– Men vi saknade eftergymnasial utbildning. Nu börjar vi lägga det pusslet!

– Drivet är viktigt. Jag tror mer på det än på talang, kommenterar entreprenören Lasse Fredrikson som är med på ett hörn under presentationen i Fröbelhuset.

– Jag är egentligen för gammal för att vara med på det här nya men kan tänka mig att sätta ihop grupper av folk som gör något.

 

Sandra Wall, projektledare för Musikhuvudstad Norrköping
Spindel i nätet. Sandra Wall, projektledare för Musikhuvudstaden Norrköping, har jobbar för att få den nya musikutbildningen till stånd.

 

Visionen om Norrköping som Sveriges Musikhuvudstad ligger förstås i hög grad bakom kommunens del i satsning. Därför är kommunens projektledare Sandra Wall med vid presentationen av den nya Musiklinjen som hon hoppas ska ge många plusvärden i kommunen.

– Musik är bra att lyfta upp, den ingår i många andra kulturuttryck. Ska vi vara en levande kulturstad så är musiken viktig, en drivande tillväxtkraft, säger hon och tillägger att mottagandet har varit positivt i branschen.

– Många vill vara med och bidra.

Genom att planera utbildningen på folkhögskolenivå i stället för på universitetsnivå öppnas den för alla, oavsett språk och bakgrund – musik är universellt. Det är inte betygen som räknas utan kunskap och engagemang.

– Det blir lite som en yrkeshögskoleutbildning. I dag jobbar man mycket kollektivt i musikvärlden, fortsätter Sandra Wall och exemplifierar med att flera musikstudios i Norrköping har världsomspännande samarbeten. Det ska bli spännande att se vad som händer.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


LÄNKAR
Marieborgs folkhögskola hemsida Facebook

Bookmark the permalink.

One Response to Marieborgs folkhögskolas nya Musiklinje

  1. Pingback: A Showcase med MME på Arbis – KULTURSIDAN.nu