• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Synvinkel om folkmord på Stadsmuseet


Flykt. Böcker, kläder, ja vad tar tar den med sig som måste ge sig av i all hast? Kommer det över huvud taget med? En stark installation i Film- och fotogymnasisternas utställning på Hyllan i Stadsmuseet.

 

”När ska vi lära oss av historien?”

 

NORRKÖPING Folkmord. Eleverna vid De Geergymnasiets Film- och fotoprogram har arbetat fram Synvinkel, en utställning om ”mörka händelser i den mänskliga historien”.

Efter att först ha visats i gymnasiets södra entré så har utställningen Synvinkel nu fått plats i Stadsmuseets utställningslokal Hyllan. Det är cirka 30 elever som arbetat fram utställningen. Det är intressant att dagens gymnasieelever väljer att arbeta med både näraliggande och historiska ”mörka händelser”.

”När ska vi lära oss av historien och inte låta händelser upprepas?” är utställningens tema.

 

Ljud och bild
Livsfara. Utställningen blandar olika uttryck, här från en film.

 

Det handlar om folkmord, inte om krigsoffer. Röda nålar och bomullstrådar på en världskarta i svart på vit botten illustrerar effektivt 1900-talets folkmord på cirka 63 miljoner människor.

Kända folkmord som Förintelsen i Tyskland och Polen, Seyfo i Turkiet och dödandet av bosniska muslimer i staden Srebrenica i Bosnien är med. Folkmorden i Nordkorea och Indonesien kanske inte är lika välbevarade i allmänhetens minne. Sammantaget noteras 12 folkmord på kartan.

Nu pågående skeenden, som Burmas etniska utrensning av folkgruppen rohingya, är inte med.

Tidigaste exemplet i utställningen är Belgiska Kongo, ett rike som styrdes som belgiska kungen Leopold II:s privata egendom och där befolkningen betraktades som slavar. Under perioden 1885–1908 dödades cirka 10 miljoner människor på kungens gummiplantager.

Flest offer räknas i jätteriket Kina där Det stora språnget, som dels skulle öka jordbrukets resultat men främst rasera äldre kinesiska samhällsstrukturer, kostade 30 miljoner människors liv mellan 1955 och 1962.

 

Citat
Omidentifierad. Dina Rajs, född 1938 i Zagreb, Jugoslavien, överlevde nazisternas jakt på judar. Citatet är hämtat från Forum för Levande historia.

 

Även om gymnasisterna går Film- och fotoprogrammet så består utställningens installationer av så många fler uttryck. Här finns berättelser med bild och ljud, men också citat, skuggspel och en blodfläckad världskarta. En installation med öppnade resväskor, varav en fastnat på väggen, vittnar om flyktens hast och förvirring.

Tankarna går till näraliggande temat ”Med lapp om halsen” som visas i Rum för fotografi på Stadsmuseet. Den utställningen handlar om finska krigsbarnen som evakuerades till Sverige under de finska krigsåren under Andra världskriget. De barnen fick leva.

© Text: Sven Åke Molund och Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL – KLICKA PÅ PILARNA

Karta

STADSMUSEET Norrköping

1–15 mars 2018
Synvinkel
Utställning om 1900-talets folkmord
De Geergymnasiets Film- och fotoprogram

LÄNKAR
Forum för levande historia hemsida
De Geergymnasiet hemsida Facebook
Norrköpings stadsmuseum hemsida Facebook

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.