• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Kaigo Robotto på Arbetets Museum


Vem vill ha en robotsköterska? När Arbetets museums team reste runt för att lära sig om robotar i äldrevården nyanserades bilden.

 

För lyft och leenden

 

NORRKÖPING Robotar i japansk äldrevård. Och i svensk. Det är lätt att värja sig mot robotar, och tänker direkt på personalminskningar och ökad isolering. Men de kan vara till hjälp och öka livsglädjen.

Robotar i äldrevården? Det är lätt att få en underlig bismak i munnen, jag tänker direkt på personalminskningar och ökad isolering men… Behöver användandet av robotar vara negativt? Kan de ge en ökad trygghet och känsla av närvaro? Kan det rentav höja statusen med arbetet i äldreomsorgen?

Under par veckor hösten 2017 reste Arbetets museums intendenter Marinette Fogde och Andreas Nilsson till Japan för att studera en viktig del av livet och arbetslivet – äldreomsorgen.

I Sverige har tekniken med bland annat robotstöd börjat bli aktuell men inte kommit så långt ännu. Frågan var därför hur ser det ut i Japan som har en negativ befolkningsutveckling och liten invandring. Där har man länge arbetat med robotteknik i äldreomsorgen. Med robotar avses maskiner som kan agera och reagera. Det kan handla om lyftteknik, praktiskt och socialt stöd.

 

Sumago är en samlingsplats för äldre i Tokyo
Fler äldre. Om Norrköping har Träffpunkter så har mångmiljonstaden Tokyo samlingsplatser som Sumago för äldre. 101-åriga Natsu Naruse som bor hos sin son på promenad med dottern Masako, 78 år, som arbetar som trafikvakt för att dryga ut pensionen.

 

I Japan verkar sedan många år norrköpingssonen Said Karlsson som fotograf och journalist. Tillsammans med Said reste Marinette Fogde och Andreas Nilsson runt i landet och tog del av de japanska erfarenheterna ett par intensiva veckor. De besökte mässor, köpcentra, äldreboenden, robottillverkare och träffade forskare. De samtalade även med äldre, anhöriga och personal för att få en bild av hur det fungerar i praktiken. Resultatet av resan blev en utställning som under våren intar stora salen på våning 7.

Från den japanska resan fäster man sig vid ett par robotlösningar, där ”delfinen” Paro lätt hamnar i centrum. Att roboten fått bli en delfin beror på att det är ett djur som är neutralt för de flesta. Husdjur kan för många ge både negativa och positiva känslor. Delfinen har visat sig vara väldigt användbar inom demensvården.

”Nu ser jag fler leenden. De som lider av demens är lugnare och gladare, och personer som inte ville prata tidigare är med aktiva med Paro. Jag känner mig trygg och får mer tid med andra äldre som behöver hjälp.”

Citatet av Tomoko Mizuguchi som arbetare på ett boende står skrivet på väggen invid bilderna från äldreboendet Fukujuen där delfinen använts i fem år.

 

Robotdelfinen Paro laddas
Gullig. Robotdelfinen Paro laddas. Den kan röra sig och ge respons på beröring.

 

En sensorplatta som används som säkerhetshjälp är också intressant. En eller ett par sensorer placeras i sängen för den som behöver bevakas. Om personen då gör oväntade rörelser – exempelvis går upp ur sängen så larmas personal, men en liten robot på nattduksbordet kan också fråga om det är ”lämpligt att stiga upp när det är mitt i natten”.

Det finns också mer människoliknande robotar som leder gymnastik. Andra kan programmeras individuellt för att vara en hjälp för gångträning.

Drygt 50 bilder fyller väggarna och ett par filmer visas också. En med titeln Robotar i svensk äldrevård med en ”sällskapskatt” som har både ljud och rörelser inbyggda. Andra svenska robotar är en duschkabin och äthjälpmedel.

 

Robotledd gymnastik
Robotjympa. Efter att ha stöttat robotforskning satsar nu japanska staten på att understödja utvecklingen av användandet av robotar i omsorgen.

 

Exemplen är många och om jag var skeptisk när jag anlände till utställningen så inser jag att det är en bra utveckling med flera tekniska hjälpmedel. Både för ”brukarna” men också för att göra vårdarbetet mera intressant och mindre belastande för de anställda.

Att införa tekniska hjälpmedel i det dagliga arbetet kommer förhoppningsvis att höja statusen för vårdpersonalen också. Vilket ju är en nödvändighet om vi ska få tillräckligt många att välja vårdyrken i framtiden. Behovet är stort för att vi ska få en bra äldrevård.

Kan vi lära av Japan? Arbetets Museum i Norrköping väcker frågan i en stor och intressant utställning. Redan innan invigningen lördagen den 24 mars så är den efterfrågad och kommer i en något förminskad form att visas bland annat för internationella gäster i Sverige.

© Text och foto: Sven Åke Molund
Redigering: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL – KLICKA PÅ PILARNA

Andreas Nilsson, Marinette Fogde och Said Karlsson

ARBETETS MUSEUM Norrköping

24 mars – 6 juni 2018
Kaigo robotto – robotar i japansk äldrevård

TEAM
Said Karlsson, fotograf
Marinette Fogde och Andreas Nilsson, Arbetets museum

LÄNKAR
Arbetets Museum hemsida Facebook

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.