• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Christopher O’Regan gav 1700-talet liv


Bildningsresa. Christopher O’Regan förälskade sig i 1700-talet under ungdomens utflykter med föräldrarna.

 

1700-talet gav dynamik åt världen

 

NORRKÖPING Genom historien förstår vi oss själva. Christopher O’Regans föreläsning på Stadsbiblioteket i måndags tog med publiken till 1700-talet. Det var en omvälvande tid som lade grunden för den moderna tiden. Vi är inte så olika våra förfäder.

En blandad publik fyllde Mellanrummet på Stadsbiblioteket, där mångsidige Christopher O’Regan avslutade Norrköpings bokfestival på måndagskvällen. Han är TV-profil, föreläsare, ciceron och författare med nisch på 1700-talshistoria och – som han tillägger själv som det viktigaste – pappa.

På scenen framträder en person med humor och med förmåga att levandegöra tider och personer. Han talar i lite över en timme utan manus, inklusive att han reciterar tidningsnotiser helt utantill.

– Historia, detta vidunderliga ämne som vi ska bekanta oss med ikväll och den del som jag tycker är intressantast, 1700-talets senare hälft. Den som inte känner sin historia kan inte förstå sin samtid eller kommande framtid, säger han inledningsvis.

Ett samhälle är alltid i en ständig utveckling och vi gör alla reflektioner över nuet. Vi gör jämförelser varje dag, när dagstidningar läses och när nyhetssändningar ses. Människan har ett behov av att kategorisera och sätta händelser i fack och för att förstå sambanden måste vi ha historien att jämföra med. Det gäller inte bara vår närhistoria utan också i större perspektiv.

Christophers O’Regan berättar om en händelse där han befann sig på en sportbar. En VM-match i fotboll pågick där ena laget var Tyskland. En kvinna började diskutera spelare och letade efter ett namn. Christopher som själv inte är en jättestor sports fan började skoja: Är det Hermann Göring eller Heinrich Himmler du menar? Kvinnan förstod inte vilka historiska personer han just nämnt utan fortsatte samtalet som om det var fotbollsspelare han just nämnt.

 

Christopher O’Reagan
Tidsbegrepp. En hovman hos Gustaf III skriver i ett brev att han ”återigen ska gå och synkronisera sin klocka med majestätets”.

 

Christophers O’Regan förälskade sig i 1700-talet redan som ung när hans föräldrar tog med honom till olika historiska platser. Han beskriver perioden som en brytningstid. Vetenskapen hade börjat få stort fokus, vilket förändrade samhällssyn och influenser utifrån började att ha betydelse.
Var hade vi varit idag utan det inflytande Gustaf III hade främst på den kulturella scenen? Hade vi haft Bellmans epistlar? Hade vi haft Svenska Akademien som arbetat för svenska språkets utveckling? Det är bra frågor att fundera på. Gustaf III införde en rad reformer för att utveckla Sverige.

Precis som Christopher blev jag själv väldigt förälskad i 1700-talets förtjusande och förfärliga epok, tack vare en mycket bra lärare på mellanstadiet. Datumet 14:e juli 1789 finns för alltid inetsat i mitt minne, dagen då Bastiljen stormades och Franska revolutionen bröt ut. 1700-talet var tiden då uråldriga tankar mötte nya tankar, som lade grunden till de statsskick som vi har i olika delar av vår värld i dag. Det blev helt enkelt en ny dynamik i världen.

Det är spännande berättelser vi får lyssna på. Pigan Ersdotter från Skåne som tröttnar på sin anställning i Stockholm rymmer och blir anklagad för lösdriveri. Christophers O’Regan har en klar poäng i att dessa små tidningsnotiser har ett värde, som beskriver hur människor i olika samhällsskikt såg ut och hur de levde.

Vi får följa med latrintömmerskor på deras färd genom vår huvudstad. Det blir en resa från allmogen upp till noblessen. Och vi upptäcker att människor genom alla tider och lager har klagat på rätt lika saker även om de beskrivs på lite olika sätt genom tidslagren. Språket var kanske mera högvulet förr.

”Han har osedvanligt djupa fickor för att ha så korta armar”, är ett citat om en ovanligt snål man.

Det blir en diskussion om språkutveckling och om hur vi idag har ett mer avskalat språk. I dataåldern har vi förkortningar i skrivspråket just för att allt ska gå så snabbt.

 

Christopher O’Reagan
På 1700-talet fanns ett förbud mot att röka utomhus och det gängse var att man rökte inomhus och på krogetablissemangen.

 

Christophers O’Regan tar också upp ord som ”människofärgad” och ”köttfärgad”. Ord som vi i dag kan anse som starka fördomar hade inte alls hade samma betydelse då. Jag inser att vi alla har fördomar utan att det egentligen behöver vara något nedsättande. Vi bildar språket genom hjärnans bildbank; säger vi i dag ”mexikan” så är det nog rätt många som får upp bilden av en sombrero utan att för den skull tänka nedsättande om hela mexikanska folket. Orden ”japan” kan ge bilden av en asiatisk person med kamera runt halsen. Fördomar och stereotypiskt tänkande har vi alla i olika grader.

Tänker man så på historiens olika tidsåldrar så suddas hinnan till vår egen tid ut, den blir flortunn och man inser att vi egentligen inte är så olika våra förfäder. Christopher levandegör 1700-talet för oss med pregnans och kärlek.

Christophers O’Regan påminner om att vi har en tacksamhetsskuld till våra förfäder. Den personliga existensen är skörden av våra förfäders sådda frukt. Alla tillfälligheter som leder fram till att vi existerar här och nu. Utan dem hade vi inte varit här och nu och varit de människor vi är i dag.

Släktforskning kan ju påvisa likheter och olikheter genom en släkts historia men något vi alla har gemensamt är glädjen när ett barn blir fött, sorg när anhöriga försvinner.

Den här kvällen fick vi uppleva att personer trädde fram ur skuggorna. I framtiden kommer nya personer att stiga fram. Så länge man minns någon, kan den inte dö fullt ut för vi ger dem liv när vi minns och pratar om dem.

Jag inser hur viktigt det är att vi vårdar den äldre generationens historier och levnadsöden, att de inte får försvinna. Dagligen får jag ta del av fascinerande levnadshistorier på mitt arbete på ett demensboende, där är det viktigt att känna till en persons historia.

Med tankar om livet och levnadshistorier beger jag mig hemåt, med en varm känsla av hur roligt historia kan vara.

© Text: Christina Wernersson
© Foto: Lena Ljungars

STADSBIBLIOTEKET Norrköping

21, 23 april 2018
Norrköpings Bokfestival

MÅNDAG 23 april
8–20 Bokrea. • Entrén.
13.00 Öppen Salong: Vårens nya böcker med Christina Brusén. • Mellanrummet.
18.00 Författarmöte: Christopher O’Regan. • Mellanrummet. (FULLBOKAT)

LÄNKAR
Christopher O’Regan Wikipedia
Norrköpings stadsbibliotek hemsida Facebook Bokfestivalen
Från Flygande ord till tung Anyuru reportage Kultursidan.nu 25/4 2018
Poesi, möten och bokrea i bokfestivalen reportage Kultursidan.nu 19/4 2018

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.