• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Från balett till böcker på kultursoaré


Estradörer. Hannah Ohlén Järvinen från Opulens förlag, Ola Gustafsson från Stadsbiblioteket och författaren Anne Edelstam medverkade alla vid en Extra kulturell soaré på antikvariatet. Ola Lundquist anas bakom Hanna medan Antikvariatets Reijo Rantanen vänder ryggen mot kameran.

 

Finspongssamlingens rariteter

 

NORRKÖPING Jean Börlin och Svenska baletten i Paris. Opulens förlag och Ola Lundqvist. Finspongssamlingen. En extra kulturell soaré typ smörgåsbord bjöds på Antikvariatet i fredags kväll.

Parisbaserade journalisten och författaren Anne Edelstam har skrivit en biografi, Den dansande dandyn över Jean Börlin, den konstnärliga själen bakom Svenska Baletten, grundad 1920. Författaren, som är ung släkting till dansaren och koreografen, har valt att skriva en skönlitterär roman som dock baseras på fakta.

Vi fick också höra en kulturhistorisk exposé över kulturlivet vid förra sekelskiftet. Då liksom nu var homosexualitet vanlig på Operan och i balettlivet, dock var det både straffbart och sjukdomsklassat på den tiden. Manliga dansörer kom ofta i skymundan och var ofta beroende av äldre ”beskyddare”, publiken ville se ballerinor, något som fortfarande är fallet.

Dessutom började den fria dansen med Isodora Duncan göra sig gällande vid tiden före första världskriget och den klassiska baletten hade ej längre hegemoni.

Som bekant var den ryska baletten, dominerande vid denna tid. Förebilden Ryska baletten i Paris grundades 1909 och samverkade med de stora teatrarna i S:t Petersburg och Moskva. Den ryska revolutionen 1917 skapade turbulens i balettvärlden och dess centrum kom att mer förskjutas till Paris och Théâtre du Champs-Élysées, med dess profiler Erik Satie och Jean Cocteau. Den Svenska baletten, som samarbetade med franska kompositörer, fick ett starkt genomslag.

I Sverige var dansare vid Operan ofta beroende av gage från exempelvis Hallwylska palatset, de ekonomiska villkoren var då liksom nu knappa för de flesta. Kanske tema för en kommande bok?

 

Ola Lundquist
Poet. Ola Lundquist läste ur sin senaste diktsamling. Han är även poesiredaktör vid Opulens förlag.

 

Hannah Ohlén Järvinen och Ola Lundqvist, uppenbarligen en del av dagens unga svartklädda intellektuella garde, kom som representanter för Opulens förlag, grundat av Melker Garay.

Förlagschefen Hannah Ohlén Järvinen presenterade förlaget. Ola Lundquist läste dikter ur sin nya bok om Lee Harris, engelsk mytomspunnen trumslagare och musiker.

En annan Ola, Gustafsson, som många av oss känner från Stadsbiblioteket, talade om Finspongssamlingen. Det är den stora boksamling biblioteket köpte från Finspångs Slotts brukspatroner för 35.000 kronor i slutet av 1800-talet.

Stadsbibliotekets boksamlingar, det finns flera, uppskattas till en kvarts miljard kronor, varav Finspongssamlingen är mest betydande med ett värde om cirka 170 miljoner kronor. Bland dess innehåll finns, bland mycket annat, rariteter från 1500-talet och Lasse Lucidors B-ark som satte honom i finkan på 1600-talet. Den skulle definitivt vara värd en egen föreläsning. Boken I Bråvalla bokskog kommer till hösten på Opulens förlag.

© Text och foto: Lars Henriksson


ANTIKVARIATET Norrköping

27 april 2018
Extra kulturell soaré
Samarr: Antikvariatets vänner och Folkuniversitetet

PROGRAM
Den dansante dandyn – Anne Edelstam om Jean Börlin och Svenska baletten
Opulens förlag – Hannah Ohlén-Järvinen, förlagschef
Lee Harris – Ola Lundqvist, diktläsning
Finspongssamlingen – Ola Gustafsson, Stadsbiblioteket

LÄNKAR
Svenska baletten i Paris Wikipedia
Anne Edelstam hemsida  Den dansante dandyn
Opulens förlag hemsida
Ola Lundqvist info Lee Harris
Finspongssamlingen info
Antikvariatet Facebook
Melker Garay startar Opulens förlag reportage Kultursidan.nu 14/8 2018

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.