• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Demokratifråga i valtider på Konstmuseet

Olle Rosén, August Wikström, Ylwa Helldin Grebäck
Demokratifråga. KSM-studenterna Olle Roséns, August Wikströms och Ylwa Helldin Grebäcks utställnings frågar om politiker kan förändra kulturtjänstemännens uppdrag.

 

Vad händer vid en maktväxling?

 

NORRKÖPING Valtemperaturen stiger. I svala Omgången i Konstmuseets källarplan diskuterar KSM-installationen Armlängds avstånd vad som skulle hända vid en växling vid makten, om Kultur- och fritidsförvaltningens direktiv i uppdragsplanen förändras.

Armlängds avstånd är installationens titel. Den gestaltas av en lång röd arm som delats upp på fem A4-papper som hänger i en skog av dokument. Sista papperet visar ett tydligt pekande finger.

”Armlängds avstånd” är också ett begrepp. Politiker ska ange ramar och direktiv men inte detaljstyra underställda tjänstemän.

 

Kosta Economou
– Ni har en blick för dilemman i samtiden, sade Kosta Economou, ledare för universitetets KSM-utbildning, vid invigningen.

 

I korridoren Omgången, som här skulle kunna vara om?-gången, ställer de tre KSM-studenterna Olle Rosén, August Wikström och Ylwa Helldin Grebäck en hypotetisk fråga:

– ”Vad händer om SD kommer till makten och förändrar sättet att arbeta på”, beskriver Olle Rosén KSM-projektets utgångspunkt.

I kommunens Uppdragsplan finns orden ”intersektionalitet” och ”normkritiska perspektiv”. Ord som enklare uttryckt handlar om att låta alla vara med på sina villkor. Det kan handla om idrottsplatsers utformning och placering eller om att utveckla Stadsbiblioteket som arena för demokrati.

Skogen av dokument är visuellt slående för besökaren som går som i en tunnel. Första intrycket är att den är snårig och omfattande, nästan oöverskådlig. Vid närmare betraktande är Kultur- och fritidsförvaltningens Uppdragsplanen inte så avskräckande, några sidor bara. Studenterna har kopierat upp ”ett antal ex”, samma text återkommer gång på gång.

– Vi ville göra en tunnel, att besökaren ska gå igenom uppdragsplanen fysiskt, kommenterar Olle Rosén.

 

Olle Rosén
Tillgänglighet. Olle Rosén lyfter fram några viktiga delar i uppdragsdokumentet som studenterna oroar sig för.

 

Rösterna som hörs från en liten högtalare som gömts bakom alla papper är kanske viktigare. Studenterna har nämligen intervjuat några som arbetar inom kulturområdet, Stadsbibliotekets biträdande chef Ola Gustafsson, Stadsmuseets chef Bror-Tommy Stark och museipedagogen Ellika Kyndel, som arbetar mycket med integration och kulturmöten.

– Ola Gustafsson beskrev hur de går tillväga med det kommunala uppdraget, vad som är lagstadgat. Ellika är rädd att hennes jobb ska försvinna helt och hållet om Sverige får en ny regering. Bror-Tommy är inte lika orolig – ”det är politikers jobb att vara lite luddiga, sedan gör vi vad vi tycker är lämpligt utifrån uppdraget”, sammanfattar Olle Rosén de intervjuades budskap.

KSM-studenterna, som alltså går programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning vid Linköpings universitet, har även skrivit uppsatser i anslutning till utställningsarbetet.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin


OMGÅNGEN, KONSTMUSEET Norrköping

24 juni – 30 september 2018
Armlängds avstånd
Utställning av KSM-studenter

Olle Rosén
August Wikström
Ylwa Helldin Grebäck

LÄNKAR
KSM hemsida Facebook
Norrköpings Konstmuseum hemsida Facebook

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.