• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Arkeologidag med bäversäl och gravar

Lertavla med runor funnen i Östra Eneby
Runskrift. På den lilla lertavlan har runor ristats in. Föremålet hittades i Östra Enebys prästgård och ingår i  Stadsmuseets Rum för arkeologi.

 

”Varför gräver de?”

 

NORRKÖPING Bäversälen från Åby visar vägen till arkeologin. På söndag firas Arkeologidagen. Stadsmuseet öppnar en ny utställning för hela familjen. Utgrävningar visas i Inre hamnen och i Krokek. På Vikbolandet finns fornborg och forngravar.

På söndag firas Arkeologidagen i hela landet. Då inviger Norrköpings stadsmuseum sin nya utställning Rum för arkeologi, som ska stå ett helt år.

Stadsmuseet har i flera år visat fynd från utgrävningar i Norrköping men gör nu en stor utställning. Utställningen med föremål från Inre hamnen, eller ”Nya staden” som den kallades när den en gång byggdes, visas under hela året medan övriga delar kommer att bytas.

 

Rum för arkeologi
Arkeologiutställning. Stadsmuseet visar fynd i montrar, utrustning och information. Barnen har en egen avdelning med arkeologkläder, utgrävningslåda och Bäversälen.

 

Det är en familjeutställning där besökande barn vägleds av Stadsmuseets maskot Bäversälen. Originalet är en lerfigur som hittades vid utgrävningarna vid Åbymoskolan för några år sedan. Figuren beräknas ha tillverkats för cirka 5000 år sedam.

Bäversälens pratbubblor ger barnen vägledning i utställningen, som svar på frågan ”Varför gräver de?”. Dessutom kan de klä sig som arkeologer och göra egna utgrävningar i en sandlåda, berättar museets antikvarie Theres Furuskog.

De flesta av fynden i montrarna kommer från utgrävningarna i Inre hamnen. En snusdosa med snus, sigill från säckar och spillror av tallrikar med intressant historia.

Här finns också en romersk denar, ett mynt, från Fiskeby och en lertavla med runor från prästgården i Östra Eneby. I grannkvarteret till museet, Mjölnarbacken i Västgötebacken, fanns ett kristet gravfält. I en monter visas ett barnskelett. Släktdrag har man kunnat se och eventuellt kommer man att gå vidare med dna-analys.

Det sker många utgrävningar utanför Norrköpings stadsbebyggelse, bland annat i Ingelsta där det nya fjärrvärmeverket ska byggas. Arkeologerna följer också fiberutbyggnaden på Vikbolandet.

 

Romersk denar funnen i Fiskeby
En romersk denar. Silvermyntet från Marcus Aurelius tid färdades lång väg innan det hamnade i Fiskeby.

 

När man besöker utställningen så slås man av att arkeologerna har en viktig uppgift för att säkra vår historia. Fynden visar hur våra förfäder har levt och arbetat, med resor och utbyte med andra länder.

Vid invigningen på söndag kan man också ta med egna fynd för datering.

© Text och foto: Sven Åke Molund


BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Minnestallrik från prinsessbröllop

STADSMUSEET Norrköping

26 augusti 2018 – 25 augusti 2019
Rum för arkeologi
Fynd från utgrävningar i Norrköpings kommun.
Lek arkeolog med Bäversälen.
Prod: Stiftelsen Kulturmiljövård och Arkeologerna i samarbete med Norrköpings stadsmuseum med bidrag från Stadsarkivet och Stadsbyggnadskontoret

ARKEOLOGIDAGEN

26 augusti 2018

10.00 Föreläsning/Guidning: Om fornborgarnas roll och järnålderns samhälle med arkeolog Maria Petersson. Efter föreläsningen bilfärd till Gullborg fornborg. Arr: Östkinds hembygdsförening och Folkuniversitetet. • Styrstadgården. (FÖRANMÄL)

11, 13 & 15 Visning: Utgrävningen av Stenåldersboplatsen i Torsviken. Arr: Arkeologerna Statens historiska museer. • Torsvägen 57 B, Krokek, KOLMÅRDEN.

12.00 Vernissage: Rum för arkeologi – fynd från utgrävningar och hur en arkeolog arbetar, för hela familjen. • Stadsmuseet.

13, 14 & 15 Visning: Utgrävningen av Kronobränneriet i Inre hamnen. Arr: Stadsmuseet. • Samling korsningen Saltängsgatan-Varvgatan.

15.00 Guidning: Gullestads gravfält  från bronsålder till sen vikingatid, med guider från Östergötlands museum. Arr: Östergötlands museum. • Väg 209 mot Arkösund. Sväng mot Järstad, mot Ållonö. Samling vid ladugården vid Gullestads gård.

LÄNKAR
Riksantikvarieämbetet hemsida Arkeologidagen/Östergötland

Arkeologerna i Norrköping Facebook
Norrköpings stadsmuseum hemsida Facebook

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Arkeologidag med bäversäl och gravar

  1. Pingback: Konstprojekt för Inre hamnens själ – KULTURSIDAN.nu