• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Konstprojekt för Inre hamnens själ


Inre hamnen. Andreas kvarn i bakgrunden ska renoveras, det mesta andra av det som är Saltängen ska bort. I förgrunden konstnärerna Åsa Jungelius och Peter Johansson.

 

”Vi är utvalda på förtroende”

 

NORRKÖPING Hur man nu skapar en själ. Startskottet har gått för omvandlingen av Inre hamnen. Fem konstnärsteam ska arbeta med gestaltningar i områdets öppna delar. Ännu finns inga skisser. Några av de utvalda konstnärerna vallades i området i onsdags.

Under flera decennier har det byggts mycket litet i Norrköping. Nu har proppen gått ur och östra delen av Saltängen ska omvandlas till Inre hamnen, en helt ny stadsdel med centralt läge vid Strömmen. Till skillnad från Industrilandskapet kommer merparten av den nuvarande bebyggelsen här att rivas. Andreas kvarn är en av få byggnader som ska vara kvar.

– Jag hoppas vi får ”Norrköping Light Festival” ända hit, säger kommunalrådet Reidar Svedahl som ser den nya stadsdelen med dess vattennära miljöer som något nytt för Norrköpingsborna att vara stolta över.

Saltängen blir en helt ny stadsdel med ett nytt namn, Inre hamnen. De bilverkstäder och andra småföretag som nu finns där kommer att försvinna. De utraderas på samma sätt som kronobränneriet och varvet är borta sedan länge. De låg här på 1600- och 1700-talen när området kallades Skeppsholmen.

Arkeologerna gräver fram historien, grävskopor och byggherrar väntar på att skriva ny.

Att konstnärerna kommer in så tidigt i arbetet är ovanligt.

– Det är viktigt att få in konsten tidigt i processen, säger Konstmuseets chef Helena Persson som säger att Inre hamnen blir ett pilotprojekt där de kan testa nya arbetsmetoder.

– Det är ett historiskt laddat område att knyta an till.

 

Michael Johansson
Ett konstverk eller flera? Michael Johansson har fått området vid Hamnbron på sin lott, eventuellt gör han även något vid Kanontorget framför Tullhuset.

 

Hans område är inhägnat och grävmaskiner har börjat jobba. Vid Passagen strax intill Hamnbron ska Michael Johansson skapa den första konstnärliga gestaltningen för Inre hamnen. Vad det ska bli vet han ännu inte. Till vintern ska han ha kommit med en skiss efter mycket samtal och vändande och vridande tillsammans med landskapsarkitekten Jenny Svensson från AJ Landskap.

– Det är spännande att göra arbeten för det offentliga rummet. Den som möter konstverket är inte förberedd, kanske inte ens ser det som konst. Kan man skruva lite, utmana? Men det får inte vara oinbjudande, reflekterar Michael Johansson.

– Vi har gjort bygghandlingar, ritningar för Kanontorget och Passagen. Det ska bli park och evenemangsyta som en entré till Inre hamnen, säger landskapsarkitekten Jenny Svensson och pekar på en turkos kran som ligger sönderplockad innanför ett staket – färgen ska plockas upp.

Fem team av landskapsarkitekter och konstnärer ska arbeta för att göra Inre hamnen till en stadsdel för alla Norrköpingsbor. Många aktörer är inblandade i utvecklingen, inte bara Stadsplaneringskontoret och byggföretagen. De hus som byggs ska ligga i offentliga miljöer och då krävs samverkan av stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare och konstmuseets intendent för den offentliga konsten. Tillsammans med rådgivare har de gått ut med en öppen kallelse till konstnärer.

– 90 konstnärer anmälde intresse, berättar konstintendenten Mattias Åkeson.

Efter att samrådsgruppen har granskat, funderat och intervjuat valdes fem ut. Viktigt var att alla hade tidigare erfarenhet av arbete med offentliga projekt.

– Jag har varit med i tävlingar tidigare, där jag presenterat min idé. Nu blev vi utvalda på förtroende, säger konstnären Michael Johansson och är inte det minsta nervös över att han inte kommit på en enda idé efter att ha varit på plats i Norrköping en hel timme.

 

Barbro Westling, Ia Westman och Peter Johansson
På rätt spår. Barbro Westling, Ia Westman och Peter Johansson kommer att arbeta med området Brännerigatan/ Diagonalen.

 

– Är det här vårt spår?
– Nej, det är lite längre bort.

Konstnärsduon Peter Johansson och Barbro Westling ska ta sig an Brännerigatan/Diagonalen tillsammans med landskapsarkitekten Ia Westman från Nyréns Arkitektskontor. Där går två järnvägsspår ihop i gräset. Rälsen smyger tätt intill Saltängens gamla lagerbyggnader.

Barbro Westling har fångat upp Helena Perssons ord om att området har en historia och ser konstnärernas uppgift som att ”skapa en själ”, knyta an till eller tillföra något.

– Det är bra med höga ambitioner men man behöver begränsningar också för att det ska bli bra, reflekterar hon.

Hon jämför Norrköping med Malmö, också en gammal arbetarstad, som hon känner väl. När Västra hamnen byggdes där, en stadsdel för högre medelklass, kom Malmöbor från andra stadsdelar gärna  dit, tog bryggor och promenader i anspråk.

– De tog med sig sina filtar och picknickkorgar, berättar hon glatt. Det verkar som att ni planerar för något liknande här.

– Om tillräckligt många avskyr konsten så ger det sammanhållning, flikar retstickan Peter Johansson in, konstnären som tagit det som sin uppgift att ta ner alla oss människor på jorden.

Och visst är han en Norrköpingsbo i förskingringen. Peter Johansson gjorde vapenfri tjänst i Navestad ett år. Då och då kommer han tillbaka i ett eller annat konstprojekt, senast 2014 och 2015.

© Text och foto: Ann-Charlotte Sandelin

BILDSPEL – KLICKA PÅ BILDENS PILAR

Barbro Westling, Michael Johansson, Åsa Jungelius och Peter Johansson

INRE HAMNEN Norrköping

Konstnärliga uppdrag
Michael Johansson – Passage/Kanontorget
Aleksandra Stratimirovic – Kanalerna
Peter Johansson och Barbro Westling – Brännerigatan/Diagonalen
Åsa Jungelius – Södra kajen
Carola Grahn – Gatusystem

LÄNKAR
Next: Norrköping hemsida
Michael Johansson hemsida
Aleksandra Stratimirovic hemsida
Peter Johansson/ Barbro Westling hemsida
Åsa Jungelius hemsida
Carola Grahn Instagram

Arkeologidag med bäversäl och gravar reportage Kultursidan.nu 24/8 2018
Hit flyttar Kolhamnens graffitiväggar reportage Kultursidan.nu 7/9 2017
Önskas: Grönt Resecentrum med toalett reportage Kultursidan.nu 1/4 2017
Två vinnare för Inre hamnens yttre miljö reportage Kultursidan.nu 23/12 2016
Norrköping river det gamla för det nya reportage Kultursidan.nu 26/9 2016
Inre hamnen nästa finlyft för Norrköping reportage Kultursidan.nu  24/8 2016

Peter Johansson är glad i sin Cell reportage Kultursidan.nu 8/9 2015
Konstmuseet öppnar från Ellen Key reportage Kultursidan.nu 5/6 2014

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.