• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Inre hamnen nästa finlyft för Norrköping

Båten kommer
En båt kommer lastad. Många var nyfikna på kommunens planer för framtidens Saltängen. Det blev en tur med vyer stadsborna sällan ser.

 

Stadsdel med kanaler, parker och extra allt

 

En båttur i nutid med blickar mot framtiden bjöds på under Augustifesten. Inre hamnens omdaning till bostäder fyllde alla avgångar trots duggregn. Det är inte så konstigt; detta kommer att förändra Norrköpings ansikte utåt. Allt på pendelavstånd med Ostlänken och med kanaler, parker och extra allt. Framtiden skrivs nu. Och sågs till sjöss.

Ett så stort projekt att omvandla Norrköpings inre hamn till 2.000 nya bostäder samt rekreationsområde väcker förstås intresse. År 2028 beräknas det hela stå klart, som av en tillfällighet samtidigt som Ostlänken, men det ska börja byggas redan om två år.

Allmänhetens intresse var stort av de båtturer Norrköpings kommun ordnade under Augustifestens fredag. Så stort att två extraturer fick sättas in. Även de blev snabbt fullbokade och köerna ringlade sig till de 50 obokningsbara platserna som fanns till varje tur.

Kanske beror det på minnet av Vimman, som i fem olika inkarnationer trafikerade hamnen som sight seeing-båt fram till millennieskiftet. Kanske var det för att gratis är gott. Men mest berodde det på genuint intresse för och nyfikenhet på Norrköpings framtida förändring. Eller ska vi kalla det ännu ett ansiktslyft efter Industrilandskapet och Knäppingsborg?

 

Karta
Saltängen mitt i kartan. En gång var det våtmark med delta. Nu ska det bli mer vatten igen, fast i tuktad form. Och bostäder. Merparten av dagens industriområde försvinner. en ny öppningsbar bro planeras längre österut.

 

Ett så stort projekt som detta går inte att beskriva i en kort artikel. Det ska byggas kanaler och broar. Hamnbron ska väck för att vi ska få ett rakt flöde från Östra promenaden. En ny, öppningsbar, bro ska byggas längre ut för att vi ska slippa dra onödig trafik genom centrum. En cykel/gångbro planeras också. Och vatten ska ledas in, som sagt.

Där kommer inte bara boende utan också andra kunna strosa bland caféer och kanske gallerier. Allt detta på promenadavstånd till pendling. Det låter eftertraktat, exklusivt och… ja, troligen dyrt. Och som ett landmärke.

Projektledare Fredrik Wallin önskade oss välkommen ombord och vi gick till sjöss. Han berättade att kajerna nått sin ”tekniska livslängd”, och att den egentliga hamnen flyttat österut och ställer högre krav på djupgående. Därför var det läge att göra något annat än att bara rusta upp dem. I första läget gäller det den norra sidan, som ska bebyggas fram till motsvarande ”Lantmännens silo”. Alltså hela den norra sidan till Blixholmen, ön innan Lindö kanal som består till största delen av muddermassor.

 

Blivande kanal
Slottskanal. Det ofärdiga Johannisborg ska äntligen få en slottspark. Här ska öppnas för en kanal.

 

En kort historielektion ger att området varit ett delta på 1500-talet med sjöbodar/åbodar. Översvämmade betesmarker har gett namnet Saltängen, Johannisborgs slott börjar uppföras 1614 av hertig Johan men blir aldrig klart. Staden brinner 1655 och 1719, gasverket uppförs 1851 och läggs ner i slutet av 1980-talet, hamnen blomstrar… och flyttar sin väg. Kvar blir en tom plats i stort behov av sanering.

Markmiljöspecialisten Elke Myrhede talade en del om hur det skulle gå till. Marken är späckad med bensen och tjärbrunnar. E.ONs oljeeldade hetvattencentral, använd bara ett par dagar om året, är vacker och man hade gärna bevarat den… men marken är för förorenad. Ett skeppsvarv som fylldes igen redan 1927 ställer också till besvär. Vi pratar om PAH – polycykliska aromatiska kolväten, vilket är precis lika läbbigt som det låter. Nästa år börjar marken renas, något som till stor del betalas av staten.

 

IMG_7396
Uttryck. Graffitiväggarna måste flyttas till en annan plats.

 

Därefter berättade landskapsarkitekt Cecilia Österholm om visionerna för de nya offentliga platserna som ska skapas. Här ska finnas plats för bad, bryggor och trappor. Lekmiljöerna är viktiga, liksom grönska och uteserveringar. Det handlar om en hel kilometer ny kaj som ska gestaltas. På sikt finns idéer om att skapa en helt ny stadspark i anslutning till Johannisborg – en park i klass med Folkparken och Vasaparken! Flera mindre parker kommer att komma till dessförinnan.

Graffitiväggarna måste flyttas, men man tänker bevara dem lugnas alla oroliga. På sikt ser hon här en småbåtshamn och kanoter som kryssar över vattnet och in i kanalerna.

Vill man bilda sig en egen framtidsbild rekommenderas föreläsningen på Visualiseringscenter den 15 september. Det viskas också om att succén med båtturerna kanske kommer att upprepas under Kulturnatten.

© Text: Michael Strandhed
© Foto: Sven Åke Molund och Michael Strandhed

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

INRE HAMNEN Norrköping

19 augusti 2016 

Guidad båttur

Projektledare Fredrik Wallin
Markmiljöspecialist Elke Myrhede
Landskapsarkitekt Cecilia Österholm
Arr: Norrköpings kommun

VISUALISERINGSCENTER C Norrköping

15 september kl 18
Föreläsning
Projektledaren Fredrik Wallin
Markmiljöspecialisten Elke Myrhede

LÄNKAR
Next Norrköpings Inre hamnen hemsida Föreläsning 15/9

Tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Inre hamnen nästa finlyft för Norrköping

  1. Pingback: Konstprojekt för Inre hamnens själ – KULTURSIDAN.nu