• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Önskas: Grönt Resecentrum med toalett


V-form. Andreas, Yousif, Alma, Ida, Filip och Julia från Erlaskolan föreslår ett Resecentrum med skyddat torg innanför de två flyglarna. De vill ha vakt, toaletter, bänkar, konst, växter, lekplats, fritt internet, kiosk, fontän, cykelparkering, stor klocka och turistkartor. Lite längre bort ska det finnas både hundrastgård och park.

 

En helt ny stadsdel i Butängen

 

NORRKÖPING Fika och park, men glöm inte toaletter för människor och djur. När 1.783 personer svarade på en enkät och 50 elever på Erlaskolan gjorde ett skolarbete kom många förslag fram för bygget av nya Resecentrum och dess nära omgivningar.

Resultaten av enkäten och skolarbetet visas i långtidsutställningen Urban Vision på Visualiseringscenter C. Varför inte ett resebibliotek också?

Sedan mitten av februari och fram till den 15 mars har Norrköpingsborna haft möjligheter att tycka till om hur Resecentrum skall utformas. Under samma tidsperiod så har också årskurs 6 vid Erlaskolan Östra inom ramen för ämnet SO arbetat fram egna förslag. Drygt 50 elever har varit engagerade och idag presenterade grupperna sina förslag vid en träff på Visualiseringscenter C i Norrköping.

 

Resecentrum /Butängen
Programområde. Nya Butängen sträcker sig långt österut och inkluderar även Johannisborgsområdet.

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och Stadsplaneringsnämndens ordförande kommunalrådet Kikki Liljeblad inledde pressträffen. Kikki förklarade att det inte bara är ett resecentrum utan en helt ny stadsdel som kommer att byggas på Butängen.

Lars Stjernkvist berättade att han var en aning överraskad över enkätsvaren som inte riktigt var som han hade trott att de skulle bli. De hade inte blivit som han själv skulle svarat på enkäten.

Det visar att det är viktigt att låta allmänheten komma till tals och att lyssna på synpunkter före beslut.

Kristin Blomgren som är kommunikationsansvarig för Next: Norrköping visade enkätresultaten. Totalt var det 1.783 som svarat på den varav cirka 80 procent var Norrköpingsbor medan resten var resenärer som pendlar till Norrköping eller besökare.

Ur svaren kan man bland annat konstatera att 78 procent önskade kaféer och restauranger och 46 procent önskar en park. Så många som 28 procent har lämnat egna förslag och bland dessa var parkeringsplatser för bilar och bra anslutning till kollektivtrafik bland de vanligaste förslagen men också tillgång till toaletter.

När man grupperat enkätsvaren så var det en majoritet 46,8 procent eller 804 röster som önskar ett Grönt resecentrum. 372 röstande eller 21,6 procent har uttryckt önskemål som kan rubriceras som Modernt resecentrum och 543 röstande, 31,6 procent, som uttryckt åsikter som tyder på Traditionellt resecentrum.

 

Resecentrum – Egna förslag
Samhällsservice. Den allmänt hållna enkäten lämnade utrymme för egna förslag. Många önskade p-platser, kollektivtrafik, mindre butiker, men också biljettförsäljning, reseinformation och toaletter. Även resebibliotek fanns med bland förslagen.

 

Erlaskolan, med Anna Riedl Lundblad som lärare och mentor, kom med 12 förslag till utformning som eleverna själva berättade om. Man hade många förslag med hotell och affärer, tåg på taket för säkerhetens skull. Allt handikappanpassat. Samt växter, gym, sköna sittplatser och gott om toaletter. Damm och fontän var också önskemål från eleverna.

Det märks tydligt att eleverna arbetat seriöst med uppgiften, som fått ta längre tid än den snabba enkäten. Miljö och trygghet lyste genom deras förslag.

Projektledaren för Utvecklingen av Butängen och Resecentrum, Julia Stenström, berättade att elevernas förslag ska beredas tillsammans med enkätsvaren för att sedan ingå i de planer som senare i år skall ut på samråd.

Erlaskolans bidrag kan tillsammans med allmänhetens synpunkter studeras under någon månad framöver i långtidsutställningen ”Urban Vision” på Visualiseringscenter C.

© Text och foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

VISUALISERINGSCENTER C Norrköping

2015 –
Urban vision
Utställning
Prod: Visualiseringscenter, Norrköpings kommun, Erlaskolan m fl

30 mars – april 2017
Resultat av enkät
Erlaskolans förslag

LÄNKAR
Visualiseringscenter hemsida Facebook
Next: Norrköping hemsida Resecentrum/Butängen  enkäten
Två vinnare för Inre hamnens yttre miiljö reportage Kultursidan.nu 23/12 2016
Norrköping river det gamla för det nya krönika Kultursidan.nu 26/9 2016
Inre hamnen nästa finlyft för Norrköping reportage Kultursidan.nu 24/8 2016
Förnya stadens arkitektur för världsklass reportage Kultursidan.nu 13/4 2016
Se och påverka Norrköpings framtid reportage Kultursidan.nu 14/2 2015

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Önskas: Grönt Resecentrum med toalett

  1. Pingback: Önskas: Grönt Resecentrum med toalett | Prensa Norrköping