• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Se och påverka Norrköpings framtid

Lars Stjernkvist
Han kan påverka Norrköpings framtid. Inte bara genom sin roll som kommunstyrelsens ordförande. Lars Stjernkvist använder ett av utställningens verktyg där utställningsbesökarna kan lämna sina åsikter.

 

Titta, klicka, rita, fota, skriv

 

Stadsmiljöerna i Norrköping står inför stora utmaningar de närmaste åren. Den största bidragande orsaken är att man vill dra Ostlänken genom Butängen och nuvarande stationsområdet.

Norrköping har landets främsta, kanske världens främsta, kunskap inom visualisering, kopplat till Visualiseringscenter C. I samarbete mellan Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, Hyresbostäder och Visualiseringscenter C har man nu skapat Urban vision, en utställning med interaktiva inslag.

 


Visualiseringsbordet låter besökaren förflytta sig i staden, den som finns och den som funderas över.

 

”Vad är en stad? Är det byggnader och vägar? Eller är det vi människor som bor i staden, vår historia, våra minnen och förväntningar?” Det är upptakten till Urban vision som strax plöjer ner sig i kartor och kvarter, infrastruktur ovan och under mark, och bildspel med vyer där det förgångna möter den tänkta framtiden. Vi människor knyter ofta vår identitet, minnen och känslor starkt till de gator och hus där vi växt upp.

Med hjälp av visualiseringsteknik kan besökarna utforska planerna för Norrköping, men också lära sig mer om stadsplanering.

Med järnvägen byggdes det moderna Sverige under 1800-talets andra hälft. Järnvägen stöpte om små städer till viktiga järnvägsknutar och försänkte dittills betydelsefulla orter i idyllens sömn. Hela nationens tidsuppfattning förändrades – från solens gång till järnvägsklockornas normaltid.

Ostlänken är inte av lika revolutionerande art men kommer att påverka oss, och det har redan börjat.

 


Vill vi att det ska se ut så här i framtiden? Nytt blandas med gammalt.

 

Med Urban vision vill Norrköpings kommun ge allmänheten möjlighet att ta del av tankarna om framtiden, rent av får vi tala om hur vi vill forma staden. På plats i Visualiseringscenter C kan man gå in via visualiseringsbord eller andra hjälpmedel, inte bara klicka och titta utan också rita själva och ge synpunkter.

Ett annat sätt är att fotografera sina favoritplatser – värda att bevara eller att förändra – och lämna synpunkter genom att tagga bilderna med #iNorrköping på Instagram.

Stadsbyggnadskontoret och i förlängningen Norrköpings politiker kommer att väga in materialet i planeringen, är det tänkt.

Utställningen invigs idag lördag då bland andra kommunalrådet Lars Stjernkvist finns på plats för att kanske med ett penndrag skapa sin stadsmiljö. Utställningen visar än en gång hur långt framme Visualiseringscenter är tekniskt med projektet/verktyget Urban Explorer som ger 3D-modeller grundade på information från kartor, CAD-modeller, GIS-material men också bilder och filmer. Resultatet är enklare än det verkar, den som gett sig in i datorspelet Sim Citys stadsbyggarvärld kommer att känna igen sig.

Intresserade och aktiva Norrköpingsbor har möjligheten att påverka stadens framtid.

Text: Sven Åke Molund och Ann-Charlotte Sandelin
Foto: Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

VISUALISERINGSCENTER C Norrköping

14 februari – 2015
Invigning 14/2 kl 11.30
Urban vision

Utställning
Prod: Visualiseringscenter och Norrköpings kommun m fl

LÄNKAR
Visualiseringscenter hemsida Facebook

Tagged , . Bookmark the permalink.