• KULTUR-ANNONS

  • NYHETER

Förnya stadens arkitektur för världsklass

Översiktsplan
Framtidsplaner. Så här siktar stadsplanerarna för stadens utbyggnad de närmaste 20 åren. Vattennära bostäder vid Glan och vid Bråviken. Mindre sträckningar söderut.

 

God arkitektur är mer än vackra hus

 

Norrköping växer. Med god planering kan förnyelsen ge en arkitekturstad i världsklass. Just nu satsar stadsplanerarna på att möta medborgarna i samtal om Norrköpings utveckling. Samtalen förs både på spårvagnar och på Visualiseringscenter C.

Norrköping är mitt uppe i en spännande utveckling och målet är att sätta Norrköping på kartan som ”en arkitekturstad i världsklass”. Förra veckan bjöd projektledaren Per Sandler och stadsarkitekten Karin Milles Beier Norrköpings invånare till Visualiseringscenter C för information och samtal om planerna för Norrköpings arkitektoniska framtid, alltså översiktsplanen.

Norrköpings befolkning växer starkt med cirka 1.500 personer per år. Kommunen har därför stora planer för stadsförnyelse, såväl i själva Norrköping som i andra delar av kommunen. Mycket stavas Ostlänken med bygge av ett nytt resecentrum samt en ny stadsdel i samband med att hamnen flyttar längre ut mot Bråviken. Planperioden sträcker sig fram till år 2035 med utblickar mot år 2050.

– De beslut som tas nu kommer att påverka Norrköping för all framtid, underströk Per Sandler.

 

Stadsarkitekt Karin Milles Beier
I världsklass. Stadsarkitekt Karin Milles Beier menar inte tjusiga lyxbyggen utan en stad som är öppen för alla.

 

God arkitektur är mycket mer än vackra och exklusiva hus. Arbetet med den nya översiktsplanen bygger på flera samverkande strategier berättade stadsarkitekten Karin Milles Beier. Målet är att berika staden med väl övervägda beslut som inkluderar alla invånare. Nu behövs årligen 1.000 nya bostäder.

– Du måste respektera den aktuella miljön. Bygg inte för högt eller nära men förstärk kulturen. Med detta i åtanke, tillade hon, handlar det inte om att kopiera det nuvarande arkitektoniska uttrycket i Norrköping. Man ska kunna se vad som är nytt och vad som är gammalt.

Arkitekturen ska kännas modern, främja social integration och interaktion och, inte minst, vara tilltalande för ögat. Även nya cykelbanor nämndes och minskat fokus på biltrafiken. Allt detta kommer att främja stadslivet i Norrköping och sätta Norrköping på kartan som en arkitektonisk stad i världsklass. Där Strömmen, spårvagnen och stenstaden står för dess grundläggande identitet.

Stadsarkitekten talade även om infarterna till Norrköping, att de ska vara mer välkomnande än i dag.

Publiken hade olika åsikter om vad arbetet med översiktsplanen ska fokusera på. En sade gröna lösningar, andra betonade byggnader med viktiga funktioner som seniorboende och kultur och en tredje underströk hur viktigt det är att inte glömma de människor som bor utanför centrala Norrköping.

 

Med spårvagnen mot Framtiden
Resan mot Framtiden. Kommunens tjänstemän Per Sandler och Christer Nilsson tillsammans med spårvagnsförare Bo Liljegren.

 

Spårvagnen, en stark symbol för Norrköping, gör också tjänst i planarbetet. Två lördagar i rad, med start i lördags, rullar spårvagnen mot Framtiden med utgångspunkt från Hörsalen. Turerna är korta – cirka 15-20 minuter – och under resan kan man få information och en pratstund med företrädare från kommunen.

Under första resan berättade trafikplaneraren Christer Nilsson om planerna på snabbare spårväg mot Kvarnberget men också om förändringar när Södra hamnen byggs om. Resenärerna fick också ett vykort där man uppmanades att lämna synpunkter under samrådstiden. Nästa tur går på lördag 16 april mellan 11 och 14 och handlar då om Arkitektur.

Alla översiktsplaner finns på kommunens hemsida. På Visualiseringscenter C finns utställningen Urban Vision där den som vill kan lämna sina åsikter på en interaktiv karta. Norrköpings framtid angår oss alla.

© Text: Nicoline Löcke Zabel och Sven Åke Molund
© Översättning och bearbetning: Ann-Charlotte Sandelin
© Foto: Ann-Charlotte Sandelin och Sven Åke Molund

BILDSPEL (FLASH) – KLICKA PÅ BILDEN
ALT/MOBIL: SE BILDSPELET HÄR

ÖVERSIKTSPLAN Norrköpings stad

14 mars – 16 maj 2016
Samrådsperiod

LÄNKAR
Norrköpings kommun hemsida översiktsplaner  stadsplan
Se och påverka Norrköping framtid reportage Kultursidan.nu 14/2 2015

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.